Fond og sparing:

Slik kan du få høyere rente på sparepengene

– Du har mange valgmuligheter for å oppnå høyere rente på sparepengene dine, sier Behnaz Ganji.

RENTE: – Du har mange valgmuligheter for å oppnå høyere rente på sparepengene dine, sier Behnaz Ganji. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 19. des 2023
Artikkelen er flere år gammel

Etter hvert som rentene har økt, så har det også blitt mer populært å se etter hvilke muligheter som dukker opp i kjølvannet av en lang periode med uvanlig lave renter siden finanskrisen.

– Det er mange valgmuligheter fordi det er forskjellige bruksområder, det er ikke nødvendigvis veldig komplisert eller vanskelig å få høyere rente, sier Behnaz Ganji.

Hun er spareekspert i DNB og har tidligere vært finansiell rådgiver. De som allerede er aktive sparere, kjenner til at det også på investeringsområdet er flere typer kontoer som kan brukes, for eksempel aksjesparekonto, investeringskonto, individuell pensjonssparing for å nevne noe.

– En brukskonto bør brukes til dine daglige gjøremål, mens hvis noe skal spares litt lenger bør det flyttes over til sparekonto, sier Ganji. 

Fastrente gir høyere rente enn på lenge

Dersom du foretrekker å spare på en bankkonto kan du få inntil 4,9 prosent rente (se oppdatert rentebetingelse her) dersom du binder innskuddet i tre måneder (per desember 2023).

–  Fastrente passer for dem som er villige til å binde sparepengene. Renten avhenger av hvilken bindingstid du velger, sier Ganji.

Hun forteller at du kan binde deg tre måneder, seks måneder, ett eller to år. Betingelsene avhenger også at du har over 25.000 kroner på konto. For fullstendige vilkår, se her.

Ingen bindingstid og lave innskudd

Et annet alternativ for deg som søker direkte avkastningsmuligheter fra rentemarkedene er å investere i rentefond.

– Et likviditetsfond gir deg relativt rask renteoppgang og er blant de tryggeste rentefondene, ser Ganji.

Det er derimot viktig å påpeke at innskuddsgarantien gjelder ikke for fond, og avkastningen er helt avhengig av hva som skjer i de verdipapirene fondene eier. DNB Likviditet A hadde per utgangen av november 2023 en effektiv rente på 5,11 prosent*. Avkastningen vil variere over tid og den er ikke garantert, det kan komme perioder med negativ avkastning også i likviditetsfond.

– Det er også mulig oppnå høyere renteavkastning, for eksempel i obligasjonsfond og High Yield-fond, men det kommer også med høyere risiko. Det har en del rentefond fått merke de siste tre årene, sier Ganji. 

DNB Likviditet A koster totalt 0,35 prosent av markedsverdien per år, hvor 0,15 prosent går til forvalter og 0,2 prosent til distributør (plattformhonorar). Sistnevnte kan variere avhengig av hvilken distributør du benytter. 

Investeringskonto for rentefond og kombinasjonsfond

Fondsinvesteringer kan gjøres gjennom ulike innpakninger. Aksjesparekonto er en kontotype for aksjer og aksjefond, men du kan ikke ha rentefond eller kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 prosent der.

– En investeringskonto kan være en god plattform for rentefond og kombinasjonsfond, sier Ganji.

I investeringskonto får du skjermingsfradrag for den andelen du har i aksjer, og betaler renteskatt på den delen som er investert i rentefond basert på andelen du har hatt i henholdsvis aksje- og rentefond. Se faktaark her.

* Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.