Slik leser aksjestrategen markedet nå

Når verden er snudd på hodet, oppfører heller ikke markedene seg helt etter læreboken, forteller aksjestrateg Paul Harper.

IKKE VÆR GRÅDIG. Paul Harper, aksjestrateg , mener det svært vanskelig å treffe bunnen, og at det derfor er fornuftig å kjøpe seg langsomt opp.
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 15. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Denne artikkelen er basert på podkasten Utbytte, som ble tapet kl. 21.00 fredag 13. mars. Hele episoden finner du nederst i artikkelen. 

De færreste av oss har opplevd en unntakstilstand som verden er på vei inn i, og det har gitt store utslag også i aksjemarkedet.

- Disse bevegelsene er noen av de største man hatt, selv når man ser tilbake i et 100-års perspektiv, sier Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets.

Det er lite som ligner på det vi ser nå, det nærmeste vi kommer er de ukene da det stormet som verst under finanskrisen.

- Det er fortsatt litt for tidlig å si at dette er mer dramatisk enn finanskrisen, men dette har potensial til å bli mye verre. Finanskrisen hadde i hovedsak økonomiske omkostninger, og de helsemessige konsekvensene vi ser nå er mye alvorligere, sier Harper. 

«Forstår» aksjemarkedet?

- Er det mulig for aksjemarkedet å ta inn over seg konsekvensene av det som nå er i ferd med å materialisere seg?

- Markedene reagerer raskt på overskriftene man ser, men jeg tror nok det vil ta litt tid å ta inn over seg de langsiktige konsekvensene, sier Harper.

Han peker på at det gjerne tar litt tid å komme i gang etter en nedstengning som vi ser nå.

- Det betyr også at uansett om det viser seg å gå over relativt raskt, tror jeg det kommer til å prege veksten i økonomien i mange uker og måneder fremover. Og akkurat det tror jeg det er vanskelig for markedet å effektivt prise inn til å begynne med, sier han.

- Dermed tar det også litt tid før man klarer å ta inn over seg hvilke aksjer som hvilke aksjer som virkelig kommer dårlig ut av dette her og hvilke som kommer ut av det uten at det nødvendigvis påvirker inntjeningen. 

Bevegelsene er noen av de største man hatt, selv når man ser tilbake i et 100-års perspektiv

Ingen trygge havner

Ikke bare har børsene falt kraftig, men det har heller ikke vært særlig avkastning å hente andre steder i det siste.

-  Det har vært få steder man kan gjemme seg. Det har vært en interessant uke rundt akkurat det med trygge havner, fordi man vanligvis når aksjemarkedet faller pleier å tjene penger i rentemarkedet. Rentene går ned, og da går prisene på rentepapirer opp. Men deler av denne uken så har aksjer falt, samtidig som  rentene har gått opp, slik at man har tapt penger hvis man har sittet på rentepapiraer i tillegg, sier Harper.

I tillegg har gullprisen falt.

-  Det tyder på «likvidering» av posisjoner, man roterer ikke fra aksjer til trygge havner, man skal bare ut av alt, sier Harper.

Også i enkeltaksjer har man sett noen pussige reaksjoner.

- Ja, det er flere som ikke beveger seg helt etter «læreboka», sier Harper og nevner blant annet Entra, et eiendomsselskap hvor mye av eiendommene er leid ut til staten på lange kontrakter.

- Selv om Norge skulle være i lock down i flere uker eller måneder, skulle man tro at det har veldig lite å si for inntjeningen til Entra. Men aksjen er ned 18 prosent denne uken, sier Harper.

Utslagene i Gjensidige er også noe å legge merke til, mener han.

- Man slutter ikke å betale for forsikring på huset eller bilen selv om man blir sittende hjemme. Men aksjen er ned rundt 17 prosent denne uken. 

Vi er ganske nær det nivået hvor man i alle fall tidligere har klart å finne fotfeste og en rekyl opp

Lavt priset

Ser man på prisingen så er det fristende å si at her er det kjøpsmuligheter?

– Vi er ganske nær det nivået hvor man i alle fall tidligere har klart å finne fotfeste og en rekyl opp, sier Harper, og viser til at analysemetoden pris/bok fredag morgen var litt i underkant av 1,3 ganger.

– I tider der det vært vanskelig børsklima, men ikke resesjon, så har det gjerne bunnet ut et eller annet sted rundt 1,2 ganger, sier Harper.

I denne analysemetoden vurderer man aksjenes prising i forhold til de bokførte verdiene som ligger bak hver aksje.

I periodene der det har utviklet seg til en resesjon, som under finanskrisen og slutten av tek-boblen på tidlig 2000-tallet, falt prisene på Oslo Børs helt ned til 1,0 X på pris/bok. 

– Jeg tror derfor ikke markedet helt har priset inn et globalt resesjon-scenario enda, og det gjør at er en vissfare for at vi kanskje får et rekyl opp fra disse nivåene og så en ny runde ned hvis vi begynner å få ytterligere negative nyheter om at økonomien virkelig begynner å stoppe opp, sier Harper.

Han understreker at prising ikke vanligvis er noe som vanligvis blir sett på som en indikator. 

- Det er altså  ikke sånn at man kan tenke at «dersom prisene kommer til det og det nivået så bør jeg kjøpe for etter det stiger det alltid». Men det er en måte å få et slags inntrykk av hva slags risiko man tar. Og når prisen er lav, så tar du i hvert fall mindre risiko enn når prisene er høye, sier Harper. 

Det er nok lurt å heller gå for de store, kjente selskapene hvor balansen er sterk nok til å klare en lengre periode med vanskelig inntjening

Krevende å verdsette

Harper minner om at når man ser på analysemålet pris/bok, så må man huske på at den bokførte verdien av aksjene ikke nødvendigvis er det samme som verdien av aksjen. Bok-verdien knyttes til hva selskapets eiendeler har vært priset til i regnskapene.

- Noen ganger må man skrive ned verdien. Det er også viktig å huske på at en fabrikk ikke nødvendigvis trenger å skape verdi i fremtiden selv om den har gjort det tidligere, sier Harper.

Han mener at det ofte kan være nyttig å se på prisen i forhold til inntjeningen i selskapet (p/e- multippelen).

- Det er inntjening man lever av, heller enn verdien av eiendelene. Men akkurat nå så er p/e-multippel ganske vanskelig, for vi vet egentlig ikke hva inntjeningen kommer til å være, sier Harper.

- Det eneste vi kan si med forholdsvis stor sikkerhet er at estimatene for inntjening er altfor høye. Så å se på p/e multippel nå er egentlig ganske misvisende, det ser mye lavere ut enn det egentlig er, sier Harper.

Nå er det særlig viktig å også følge med på gjeld.

- I dårlige tider er det ikke lett å få refinansiere. Da kan de selskapene som har mye gjeld komme i en skvis, og du som aksjonær risikerer å bli utvannet i forbindelse med en emisjon, for eksempel, sier Harper.

Selv som de selskapene som var nærmest konkurs i tøffe perioder gjerne får en kraftig opptur når krisen er over, tror Harper det er bedre å satse på tryggere selskaper. 

- Det er nok lurt å heller gå for de store, kjente selskapene hvor balansen er sterk nok til å klare en  lengre periode med vanskelig inntjening, mener aksjestrategen.

Kjøpe nå?

Ser du kjøpsmuligheter nå, eller bør man være forsiktig?

- Man vet jo aldri før en god stund etterpå. En av de beste måtene å håndtere slike situasjoner på er at man prøver å gradvis kjøpe seg opp, fordi man klarer sjelden å treffe bunnen nøyaktig, mener Harper.

Han påpeker også at det fortsatt er risiko for ytterligere fall i markedene.

- Etter finanskrisen og tek-boblen falt Oslo Børs mer enn 50 prosent, så selv om vi har hatt store fall så langt, så har det ikke falt like mye som det har gjort i tidligere, negative perioder. Markedet har egentlig ikke priset inn et resesjonsscenario, noe som absolutt kan skje, sier han.  

Han mener det derfor er lurt å være forberedt på at markedene kan komme til å falle enda mer.

- Markedet ser veldig oversolgt ut nå og sentimentet er helt på bunn, og det kan tyde på at vi har en midlertidig opptur rundt hjørnet. Men markedet er veldig vanskelig å forutse nå, og ettersom resesjonsscenarioet heller ikke er priset inn, tror jeg det mest fornuftige nå er å være litt forsiktig og spre eventuelle kjøp utover, sier Harper. 

Merk:

Denne saken er basert på materiale utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger.

Komplett disclaimer her: www.dnb.no/disclaimer