Fond og sparing:

Slik velger vi fond

- Vi har et utvalg med anbefalte fond som vi har gjort grundige undersøkelser av, sier Trine Aulie.

VELGER FOND: - Vi velger ut fond som vi bruker i forvaltning og i rådgivning, sier leder for fondsseleksjon i DNB Trine Aulie. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 02. des 2021
Artikkelen er flere år gammel

I aksjesparekontoen finnes det over 450 fond fra mer enn 50 ulike forvaltningsselskaper. Et begrenset utvalg av disse fondene er klassifisert som anbefalte fond.

- Det finnes flere fond enn aksjer i verden, starter Trine Aulie.

Aulie jobber med å velge ut fond i DNB. De anbefalte fondene blir brukt i rådgivningen i tillegg investeres det i disse fondene gjennom fond som DNB forvalter. Hun forteller at de starter med å se på alle aktuelle fond, for så å redusere utvalget ned ved bruk av kvantitative analyser.

- Fra tusenvis av fond filtres utvalget ned gjennom en grundig prosess, deretter velger vi ut et fond innen hver kategori som vi bruker i forvaltning og i rådgivning, sier Aulie.

DNB har samlet kompetanse fra flere miljøer i en enhet som heter Wealth Management Investment Office. Aulie har ansvaret for fondsseleksjon. 

Fire hovedområder med grundig undersøkelse

Aulie forklarer at fondene som kommer på den anbefalte listen gjennomgår en såkalt «due diligence», altså en dybdegjennomgang av fondene.

- Vi ønsker å få en meget god forståelse for hvem det er som forvalter fondene, hvordan de forvalter fondet, hvilke risikoforhold som ligger i fondet og hvordan de har skapt resultatene, forteller Aulie.

Hun mener det er viktig å forstå hvilke ressurser som står bak forvaltingen av fondet.

- Har fondet en stjerneforvalter, eller jobber de i et større team? Hvis det er en stjerneforvalter, så kan det være en større risiko dersom denne personen velger å bytte beite, sier Aulie.

- Alle forvaltere kan ha perioder hvor det butter litt imot, da er det viktig å ha en forståelse for når det er forventet eller ikke, sier Aulie. Foto: Stig B. Fiksdal

Hun peker på at det er lurt å forstå hva forvalteren gjør, og se resultatene i sammenheng med det.

- Alle forvaltere kan ha perioder hvor det butter litt imot, da er det verdifullt å ha en forståelse for når det er forventet eller ikke, sier Aulie.

- Det er viktig å ha en god forståelse av strategien og filosofien til forvalter og ikke bare se på resultater, hvis ikke er det en fare for at du kjøper etter en periode med god avkastning og selger etter en periode med dårlig, fortsetter hun.

Hun fortsetter med å fortelle at du bør vurdere om kvalitet og verdi opp imot prislappen på fondet. 

EU-kontroll av fondene

Når du tar bilen din på verksted for EU-kontroll så går de gjennom en lang liste for å sørge for at bilen er trygg for deg og alle andre. Aulie og hennes team kontrollerer fondene og gir dem et godkjentstempel for bruk i banken.

- Vi må, blant annet, kontrollere er at fondene følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Av mindre spennende ting som sjekkes er fondsprodusentens rutiner og systemer for å følge lover og regler, sier Aulie.

Hun peker på at forvalterne gjør endringer løpende, og det er derfor lurt å følge opp disse endringene for å vurdere om fondet fortsatt passer til ditt bruk. 

Start med mål, sparebeløp og andel i aksjer

Aulie peker på at før du starter med fondsanalysen, er det flere viktige steg du bør ta.

- Det viktigste er å finne ut hvilket mål du har, hva trenger du av penger og hvor lenge er det til du skal bruke pengene, sier hun.

Hun peker på at det setter premissene for sparingen, blant for å vurdere hvor mye du bør investere i aksjefond, rentefond og annen sparing. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.