Sterkt kvartal til tross for internasjonal uro

DNB leverte et resultat i første kvartal 2022 på 7 555 millioner kroner.

Q1: DNB leverte et resultat i første kvartal 2022 på 7 555 millioner kroner, en økning på 1 670 millioner kroner sammenliknet med første kvartal 2021. Foto: NTB scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 28. apr 2022
Artikkelen er flere år gammel

DNB leverte et resultat i første kvartal 2022 på 7 555 millioner kroner, en økning på 1 670 millioner kroner sammenliknet med første kvartal 2021. Økningen var drevet av en sterk norsk økonomi og et høyt aktivitetsnivå i bedriftsmarkedet.

«Gjenåpningsboosten» fortsatte å løfte aktiviteten i norsk økonomi etter at de siste smitteverntiltakene ble fjernet i februar. Den sterke veksten i norsk økonomi skjer likevel mot et dystert makropolitisk bakteppe. 

- Verdens øyne har dette kvartalet vært rettet mot Russlands brutale invasjon av Ukraina, som også har skapt volatilitet og økt usikkerhet i finansmarkedene. DNB har knapt eksponering mot Russland, men har hjulpet enkeltkunder i berørte sektorer med rådgivning knyttet til økonomiske sanksjoner og markedsuro. Igjen har vi sett at Norge er annerledeslandet, med en robust økonomi i møte med internasjonal uro. En rekke internasjonale kunder har søkt seg til DNB og opplever banken som en trygg havn i en urolig verden, sier konsernsjef i DNB Kjerstin Braathen.

Historisk resultat for bedriftsmarkedet

DNB hadde god utvikling på tvers av alle bankens områder i kvartalet.

Netto renteinntekter økte med 1 216 millioner kroner i kvartalet, opp 13,2 prosent fra første kvartal 2021, og opp 160 millioner kroner, eller 1,6 prosent fra fjerde kvartal i fjor.

Det høye aktivitetsnivået innen Investment Banking, kapitalforvaltning og betalingsformidling bidro til en økning i inntekter fra kundedrevne aktiviteter (provisjonsinntekter) på 213 millioner kroner, opp 8,1 prosent fra samme kvartal året før.

- Til tross for urolige markeder holder antall spareavtaler seg stabilt og kundene holder seg til de langsiktige spareplanene sine. Det var rekordomsetning i DNBs Spare-app, hvor kundene våre kjøpte fond for over 2,7 milliarder kroner. I bedriftsmarkedet leverte vi det beste kvartalet i bankens 200-årige historie.

Bedriftenes investeringsvilje holder seg høy til tross for det makropolitiske bildet. Det viser optimisme i norsk næringsliv, mye på grunn av mange investeringsmuligheter for norske næringer i det grønne skiftet, sier Braathen.

Totale inntekter for bedriftsmarkedet ble på 9,5 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 1,6 milliarder kroner fra første kvartal i fjor. Inntektene var hovedsakelig drevet av en utlånsvekst på 4,7 prosent fra første kvartal 2021, økte netto renteinntekter, høy aktivitet og netto tilbakeføringer.

I mars fikk DNB klarsignal til å kjøpe Sbanken, som nå inngår som et heleid datterselskap i DNB. DNB og Sbanken vil fortsette som to banker med ulike kunder, løsninger og produkter, og organisasjonene vil i fellesskap identifisere hvordan de skal utløse potensialet ved en framtidig sammenslåing.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2022 (tall for tilsvarende kvartal i 2021):

  • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 9,2 milliarder kroner (7,5)
  • Resultatet for kvartalet var 7,6 milliarder kroner (5,9
  • Resultat per aksje var 4,71 kroner (3,65)
  • Egenkapitalavkastningen var 12,9 prosent (10,0)
  • Kostnadsgraden var 39,4 prosent (43,6)
  • Ren kjernekapitaldekning (CET 1) var 18,1 prosent (19,2)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no