DNB Markets morgenrapport 29. juni:

Svak avslutning på uken

Fredag falt S&P500 med 2,4 prosent og 10-års amerikanske statsrenter falt 3-4 basispunkter.

STENGER NED: En ødelagt handlevogn fra JCPenney, kjeden som stenger ned flere butikker etter at de begjærte seg selv konkurs forrige uke. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av seniorøkonom Kyrre Aamdal: 

Aksjemarkedsfallet kan ses i sammenheng med at Fed publiserte stresstest av bankene for 2020. I hovedsak ble banksystemet fremstilt som en styrke for økonomien gjennom krisen og at bankene kan forbli sterke selv i møte med nye, kraftige tilbakeslag i økonomien.

Men med nye tilbakeslag vil mange banker ende opp med kapital ned på minimumsnivåer. Fed krever derfor at bankene også i tredje kvartal bygger kapital ved å begrense utbytte og avstå fra å kjøpe tilbake egne aksjer.

Smitteutviklingen var også tyngende for markedene, men gjeninnføring av noen smitteverntiltak rundt om i USA. I Asia i dag har aksjemarkedene falt, mens futures på S&P500 svinger rundt null. EURNOK handles rundt 10,87, litt opp fra fredag morgen.

Norske tall overrasker

Personlig forbruk i USA steg med 8,1 prosent fra april til mai, etter et fall i april på 12,2 prosent. Det var litt lavere enn ventet. Oppgangen er dels en følge av fallet måneden før, men først og fremst ble smittevernseglene lettet på i mai slik at aktiviteten kunne ta seg opp. Så langt ser det også ut til at deflatoriske krefter er sterkere enn de inflatoriske. I alle fall falt kjerneinflasjonen (PCE) markert i april og holdt seg på 1,0 prosent å/å i mai.
 
Fredagens tall for den norske detaljomsetningen overrasket klart på oppsiden med en vekst på 2,8 prosent fra april til mai. Dette kom etter en vekst på 4,8 prosent i april. Vi hadde trodd at omsetningen ville falle litt tilbake etter den sterke aprilveksten der nivået var blitt svært høyt. Men veksten fortsatte videre.

Sportsutstyr og båter

Omsetningen i mai, regnet i volum og sesongjustert, var hele 7,5 prosent høyere enn gjennomsnittet for januar og februar. Ifølge Statistiske sentralbyrå var det særlig sterk vekst for klesbutikkene og butikker som selger sportsutstyr og båter. Det ser dermed ut til at mange nordmenn vil tilbringe ferien på sjøen eller fjellet.

Oppgangen i detaljomsetningen kan tyde på at norske husholdninger i hovedsak ikke har fått svekket inntektene sine vesentlig til tross for oppgangen i arbeidsledigheten. Riktignok kan oppgangen i detaljomsetningen skyldes en vridning bort fra tjenestekonsum til varekonsum, men vridningen hadde neppe vært så sterk om inntektene hadde sviktet. Oppgangen tyder også på at husholdningenes tillit holder seg godt.

Hele fallet i mars og april er mer enn hentet inn

Det ble bekreftet av Opinions ForbrukerMeteret som viste en oppgang på 3,6 poeng i juni, etter vekst også i mai. Junitallet var høyere enn i februar, så hele fallet i mars og april er mer enn hentet inn. Siden det er begrenset hvor mange båter husholdningene vil kjøpe, er det rimelig å vente at detaljomsetningen vil avta fremover til fordel for vekst i tjenestekonsumet. Samlet sett peker likevel tallene mot at forbruket trakk opp i mai og vil bidra til en klar oppgang i BNP den måneden.

Svært lavt 

I dag kommer det tillitsindekser for eurosonen for juni. I mai steg samleindeksen med 2,6p til 67,5, men det var likevel over tre standardavvik lavere enn normalt. Det er ifølge Bloomberg ventet en oppgang til 80,0, noe som også er svært lavt. Det vil i så fall underbygge at eurosonen trenger lang tid for å hente seg inn og at fallet i BNP i år kommer til å bli stort. 

I morgen kommer det PMI-indekser fra Kina, foreløpige inflasjonstall for eurosonen (Tyskland legger fram tall i dag) og forbrukertillit i USA. I Norge legger Statistisk sentralbyrå fram tall for kredittutviklingen og Norges Bank vil annonsere hvor mye kroner den vil kjøpe per dag i juli. For sistnevnte venter vi at Norges Bank vil kjøpe 2,3 milliarder kroner per dag på vegne av staten, uendret fra juni.

Langt igjen 

På onsdag kommer det PMI for industrien i mange land. I mange eurosoneland har det kommet foreløpige tall, men denne gangen er det mulig at endringer i aktiviteten kan gi seg utslag i endelige PMI-er. I USA er det fortsatt mest oppmerksomhet rundt ISM-indeksen. Basert på de regionale indeksene tror vi at vi kan se nivåer godt over 50, men konsensusanslaget er foreløpig på beskjedne 49. På kvelden legger Fed fram referatet fra det pengepolitiske møtet i juni.
 
I forbindelse med nasjonaldagen 4. juli er markedene i USA stengt på fredag. Dermed kommer sysselsettingstallene for juni på torsdag i stedet. Det er ventet at sysselsettingen vil stige mer i juni enn i mai og at ledigheten vil avta. Det er imidlertid fortsatt langt igjen til arbeidsmarkedene er normalisert.