Både nybilsalg og bruktimport ned

Svak start på året for bilmarkedet

Fjoråret sluttet med en betydelig nedgang i bilsalget og samlet omsetning av nye biler havnet på 142 400.

NED: Bilsalget gikk ned i 2019, og ekspertene spar enda et svakt år i 2020. Foto: NTB scanpix
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 04. feb. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Fjoråret sluttet med en betydelig nedgang i bilsalget og samlet omsetning av nye biler havnet på 142 400. Det er det svakeste siden 2013, dvs. før elbilboomen slo inn for fullt. En rekordsvak krone mot euro bidro til at bruktimporten avtok med 6000 biler i fjor, til det laveste nivået siden omleggingen av importavgiften i 1996. Den svake utviklingen fortsatte i januar i år, og våre makrobaserte prognoser peker i retning av det vil bli solgt under 140 000 biler i 2020. En vedvarende svak krone tilsier dessuten ytterligere nedgang i bruktimporten i år. 

Svak avslutning på 2019

Omsetningen av nye biler varierte kraftig fra måned til måned gjennom fjoråret. I januar ble det kun omsatt 9000 biler, den svakeste enkeltmåneden siden august 2009. I mars ble det på den annen side registrert over 18000 nye biler, det høyeste siden mai 1986. Mot slutten av året tenderte nybilsalget markert nedover. Både sesongjusterte tall fra SSB, samt den beregnede trenden peker klart ned, og er på det svakeste siden finanskrisen. I januar i år ble salget drøyt 9500 biler, som peker i retning av en viss utflating av den svake trenden.   

Fjoråret endte med et nybilsalg på 142 400 biler. Dette var omtrent nøyaktig det vi anslo for ett år siden. Trolig var det flere forhold som bidro til oppbremsingen, som ble markert utover høsten. I makro kan høyere rente ha bidratt negativt, spesielt i kombinasjon med det nye gjeldsregisteret og innstrammingen av forbrukslån.

Makrobildet peker mot nok et svakt år

I våre ferske prognoser for norsk økonomi anslår vi at veksttakten er i ferd med å avta. BNP for Fastlands-Norge er ventet å stige med 1,9 prosent i år, ned fra 2,5 prosent i fjor. Det er spesielt svakere oppgang i oljeinvesteringene (ned fra 14 prosent til 3 prosent) som trekker farten ned. Eksporten ventes også å bremse opp i år, som følge av svakere konjunkturer i Europa. Svakere BNP-vekst tisler at arbeidsledigheten flater ut, etter å ha falt lenge. I tillegg venter vi at rentenivået vil bli liggende stabilt det kommende året. Husholdningenes disponible inntekter justert for inflasjon, ventes å stige litt mer i år enn i fjor. Vårt makrobaserte anslag på nybilsalget i år er 137 400 biler. En vedvarende svak krone mot euro ser ut til å legge en kraftig demper på bruktimporten, som vi anslår til kun 11 200 biler i år.  

Økt volatilitet grunnet elbilsalget

De store svingningene i bilomsetningen de siste par årene henger sammen med en sterk økning i markedsandelen for elbiler. Bilimportørene har slitt med å møte etterspørselen, og leveransene har kommet i rykk og napp. Volatiliteten gjør det vanskeligere å vurdere den underliggende trenden. Et mulig oppsving for elbiler i år kan føre til at totalmarkedet blir bedre enn det ser ut nå. Det forventes mange nye elbilmodeller til høsten, noe som kan bidra til økt salg. I EU er det nå innført bøter på 95 euro for hvert gram som overstiger det gjennomsnittlige utslippskravet per bil på 95 gram/km. Dette kan påvirke det norske markedet indirekte, ved at produsentene tvinges over på utslippsfrie biler. Dersom etterspørselen etter elbiler ikke tar seg opp tilstrekkelig i EU, kan flere biler bli forsøkt solgt i Norge. Resultatet kan bli kortere leveringstid og muligens lavere priser i det norske markedet.