DNB Markets morgenrapport 13. august:

Fortsatt relativt svak forbrukertillit

Norsk forbrukertillit for tredje kvartal, som ble publisert av Kantar i dag, tok seg noe opp i tredje kvartal.

KONTRAST: Den svake tilliten står i kontrast til den svært så spreke detaljhandelen vi har sett i sommer. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 13. aug. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets, skrevet av seniorøkonom Knut A. Magnussen:

Det gjorde den etter at etter at pandemien førte til at en markert svekkelse i andre kvartal. Den ujusterte indikatoren var i andre kvartal nede på samme nivå som under oljeprisfallet i 2015/16. I tredje kvartal bedret indikatoren seg noe, men den er fortsatt i negativt territorium (-5,7). Oppgangen var mindre enn det vi har sett i det månedlige ForbrukerMeteret fra Opinion, som sist ble publisert i juni, og den sesongjusterte indeksen viste dessuten et nytt fall i tredje kvartal. Den svake tilliten står i kontrast til den svært så spreke detaljhandelen vi har sett i sommer.   

Bekymret for nordmenns høye gjeld

IMF publiserte i går en rapport om den finansielle sektoren i Norge. Ikke uventet er organisasjonen bekymret for husholdningenes høye gjeld og for de høye boligprisene. Dette er ikke noe nytt, men har snarere vært en gjenganger i IMF sine rapporter. Den siste tids oppgang i boligmarkedet har nok gitt økt grunn til bekymring, selv om husholdningenes gjeldsvekst er lavere enn på lenge. IMF anbefaler blant annet at boliglånsforskriften videreføres som virkemiddel.

Overraskelse fra USA

Amerikansk inflasjon overrasket markert på oppsiden i juli. Kjerneinflasjonen, dvs. KPI eksklusive energi- og matpriser, steg med 1,6 prosent målt som årsvekst. På forhånd var det ventet en oppgang på kun 1,1 prosent. Oppgangen ser ut til å ha sammenheng med at priser som ble senket under nedstengningen (f.eks. på flyreiser, biler og overnatting) nå er på vei opp igjen. Dagens viktige (og eneste) tall fra USA er antall nye førstegangssøkende til ledighetstrygd. Antallet falt klart forrige uke, og det er ventet ytterligere nedgang denne uken.

Solid aksjedag

Det ble nok en solid dag i de globale aksjemarkedene i går, og de asiatiske børsene er opp i dag. I USA steg S&P500 1,4 prosent og var dermed svært nær å nå en ny «all time high». Markedet ble løftet av at inflasjonen i USA tok seg opp, og ser foreløpig ut til å ignorere faren for en oppbremsing i amerikansk økonomi dersom kongressen ikke bevilger nye tiltak til de arbeidsledige. I Europa steg Stoxx600 med drøye 1 prosent, mens FTSE250 var opp 2 prosent.  

Mer en forventet

I Sverige steg også inflasjonen mer enn ventet i juli. Kjerneinflasjonen (KPIF) økte kun med 0,5 prosent, men renset for energipriser var oppgangen 1,5 prosent. Sistnevnte steg 4 tideler fra juni, mens Riksbanken hadde sett for seg om lag uendrede priser. Ser vi bort fra de unormalt lave energiprisene (spesielt på strøm), ser det dermed ut til at svensk inflasjon er på vei oppover. På noe sikt tror vi likevel at inflasjonen vil avta som følge av at høy ledighet demper lønnsveksten. Om noe reduserer oppgangen i inflasjonen nå sannsynligheten for at Riksbanken på nytt vil senke renten under null. Les gjerne Oddmunds notat for detaljer.

Voldsomt fall i Storbritannia

Britisk BNP falt med 20,4 prosent fra første til andre kvartal. Dette var som anslått på forhånd, men er et vesentlig større fall enn andre europeiske land som har rapportert tall så langt. En mulig forklaring kan være at Storbritannia har en stor tjenestesektor, som ble hardt av nedstengningen. Den viktigste forklaringen er nok likevel at nedstengningen kom sent i gang, og dermed måtte opprettholdes i lengre tid enn for mange andre land. Landet har nå lave smittetall.    

Gjeninnhentingen fortsetter

I Eurosonen fortsetter gjeninnhentingen etter at restriksjonene ble trappet ned. Industriproduksjonen økte med drøye 9 prosent fra mai til juni. Blant de store landene var det kun Italia som hadde lavere vekst enn gjennomsnittet. Det er spesielt produksjonen av varige konsumgoder som har bidratt til gjenopphentingen, med en oppgang på drøye 20 prosent i juni etter en økning på over 50 prosent i mai. Samlet produksjonsnivå i eurosonen ligger fortsatt drøye 12 prosent lavere enn det gjorde for et år siden.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden valgte senator Kamala Harris som sin visepresidentkandidat. Hun var på forhånd regnet som en av favorittene, og stilte selv som presidentkandidat. Målingene viser at Biden fortsatt har en relativt solid ledelse på Trump. Han leder både på nasjonale målinger, men også på målingene for de viktigste vippestatene, som Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. De som setter pengene på et utfall, er også klart i favør av Biden.