DNB Markets om aksjemarkedet 13. august:

Tech dro opp det amerikanske aksjemarkedet

Kursutviklingen for de større teknologiselskapene snudde i går.

Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 13. aug. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Dette er en morgenrapport fra DNB Markets (*), skrevet av aksjeanalytiker Ole-Andreas Krohn:

Etter noen svakere dager innen sektoren og motivert av blant annet en positiv tolkning av oppdaterte tall for antallet virustilfeller, stigende KPI-tall, mer optimisme rundt utviklingen av vaksiner og en høyere oljepris snudde kursutviklingen for de større teknologiselskapene i går opp og dro dermed med seg hele det amerikanske aksjemarkedet.

Dow endte opp 1.1 %, S&P500 sluttet opp 1.4 % og Nasdaq stengte opp 2.1 %. Volumet på de tre hovedindeksene kom inn på 75-81% av gjennomsnittet for de siste tre måneder. Med risikoviljen tilbake blant investorene reverserte VIX-indeksen store deler av oppgangen fra dagen før og var ned 7.3 % til 22.3 punkter. Renten på den amerikanske tiåringen ligger i morgentimene i dag på 0.66 %, hvilket er ned 2 basispunkter fra nivået ved stengetid i det norske markedet i går.     

Styrket USD

I Asia ser vi at det japanske markedet i dag får drahjelp både direkte av utviklingen i USA og indirekte av en styrket USD mot Yen. Nikkei i Tokyo ligger kort før stengetid opp med rundt 2 %. Utviklingen i Kina er på den annen side mer forsiktig og viser en mindre nedgang. Her ser det ut til at både usikkerheten rundt utviklingen i forholdet til USA og en viss tilbakeholdenhet i forkant av fredagens fremleggelse av flere viktige nøkkeltall gjør investorene mer avventende. Kinesiske tall for utviklingen i boligpriser, industriproduksjon, detaljhandel og investeringer gjennom juli publiseres før de europeiske markedene åpner i morgen tidlig. I det norske markedet vil det i dag være fokus på en lang rekke kvartalsrapporter fra selskapene. Vi får i tillegg en oppdatert måling av forbrukertilliten.

Apple steg

I USA vil interessen på makrosiden i første rekke være rettet mot de ukentlige arbeidsmarkedstallene samt mot en eventuell fremdrift i tautrekkingen om forlengede støttetiltak. Apple steg med 3.3 % i ordinær handel i går, men det ser ut som selskapet gjennom natten har fått mer oppmerksomhet rundt risikoen for at handelskonflikten vil medføre fallende salg i Kina fremover. I tillegg la Cisco fram tall etter børs i går. Rapporten inkluderte lavere forventninger til inneværende kvartal enn det markedet hadde forventet og aksjen ble handlet ned med 7 % i handel etter børs. Samlet sett kan dette igjen gi litt motvind for den amerikanske teknologisektoren ved åpning i USA i ettermiddag.       

Olje

Oppdateringen av amerikanske oljelagertall bekreftet at trekket på beholdningene av råolje lå høyere enn ventet. Sammen med positivt sentiment i aksjemarkedet og en påminnelse om at det fortsatt er risiko knyttet til utviklingen i Midtøsten løftet dette WTI-prisen i USA i går med USD 0.91 pr. fat til USD 42.72 pr. fat. Prisen har i dag kommet ned igjen på USD 42.50 pr. fat. Brent ligger før åpning i Europa på USD 45.33 pr. fat, uendret i forhold til ved stengetid i det norske markedet i går.   

Norwegian Finans

Norwegian Finans har lagt fram Q2-tall i dag. På tross av at netto renteinntekter er rundt 1 % under både vårt estimat og konsensus medfører kostnadsutviklingen at resultatet før skatt endte på NOK 774 mill. mot vårt estimat på NOK 574 mill. og konsensus på NOK 571 mill. Av rapporten fremgår det også at markedsaktiviteten ble trappet opp mot slutten av kvartalet og vi venter at dette vil kunne gi støtte til en vekst inn i andre halvår. Videre er det nå en målsetting å utbetale utbytte for 2020. Vi venter en positiv mottakelse av rapporten ved åpning i dag. Kursen stengte i går på NOK 77.85 pr. aksje og vi har før eventuelle justeringer på grunnlag av oppdateringen en kjøpsanbefaling på Norwegian Finans med et kursmål på NOK 80 pr. aksje

(*) Denne rapporten er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets’ oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Her kan du lese den fulle versjonen