Årets trygdeoppgjør er klart:

Pensjoner og trygdeytelser øker

Årets trygdeoppgjør gir realinntektsvekst for mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede.

PENSJONSØKNING: – Pensjonen skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 23. mai 2024
Artikkelen er flere år gammel

Alderspensjonen øker med 2,76 prosent fra 1. mai 2024. Dette gir en årlig alderspensjon som er 4,58 prosent høyere i 2024 enn i 2023.

– Konsumprisindeksen er anslått til å bli 4,1 prosent i år*, og trygdeoppgjøret gjør derfor at de som mottar alderspensjon, får realinntektsvekst, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert. 

Alderspensjonen skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten
Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert

Lønnsvekst og prisvekst bestemmer alderspensjonen

For alderspensjonistene er det trygdeoppgjøret som bestemmer hvor stor økning det blir i pensjonen fra folketrygden, forklarer Revheim.

– Loven er veldig klar på at alderspensjonen skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten, sier han. 

Etter enigheten om pensjonsforliket i februar 2024, slo Stortingsflertallet fast at dette reguleringsprinsippet skal ligge til grunn også i årene fremover.

Hvem får hva?

 • Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 2,76 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,58 prosent.
 • Uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,56 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,15 prosent.
 • Ny G fra 1. mai 2024 blir 124 028 kroner. Ny gjennomsnittlig G for 2024 er 122 225 kroner.

Regulering av satsene per 1. mai 2024

Satsene for minste pensjonsnivå:

 • Lav sats: 192 984 kroner (ektefellen har pensjon), en økning på 5 183 kroner
 • Ordinær sats: 223 358 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G), en økning på 5 999 kroner
 • Høy sats: 235 039 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G), en økning på 6 313 kroner
 • Særskilt sats: 264 134 kroner (enslig pensjonist), en økning på 7 094 kroner
 • Særskilt sats: 365 847 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg), en økning på 9 286 kroner

Satsene for garantipensjon:

 • Ordinær sats: 216 226 kroner (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet), en økning på 5 808 kroner
 • Høy sats: 233 746 kroner (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats), en økning på 6 278 kroner

Satsene for uføretrygd:

Minste årlige ytelse for uføretrygd øker med 4,56 prosent og blir etter reguleringen: 

 • Ordinær sats: 282 784 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 12 330 kroner
 • Ordinær sats for ung ufør: 329 914 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 14 385 kroner
 • Høy sats: 307 590 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 13 412 kroner
 • Høy sats for ung ufør: 360 921 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 15 737 kroner

Satsene for arbeidsavklaringspenger:

 • Minstesats: (2 G, 25 år eller eldre) 248 056 kroner, en økning på 10 816 kroner
 • Minstesats: (2/3 av 2 G, under 25 år) 165 371 kroner, en økning på 7 211 kroner

Kilde: Regjeringen.no

*Det tekniske beregningsutvalget (TBU), som leverer det statistiske grunnlaget for lønnsoppgjørene, har anslått en vekst i konsumprisindeksen på 4,1 prosent i år.