Morgenrapport:

Verdens viktigste nøkkeltall kommer i dag

Amerikanske arbeidstall kommer i ettermiddag.

SLIPPES I DAG: Verdens viktigste nøkkeltall har, gitt markedsaktørers kjølnende føtter, stort potensial til å gi betydelige markedsutslag i dag. Foto: NTB
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 05. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Renteoppgang preget også det tredje handledøgnet i 2024. Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, «tiåringen», er oppe i 4,01 prosent, ti basispunkter høyere enn i går morges, og 22 basispunkter høyere enn onsdag forrige uke. De rentesensitive amerikanske børsene falt for tredje dag på rad (Nasdaq med 0,6 prosent, S&P 500 med 0,3 prosent). De store eurosoneøkonomienes tiåringer steg med 10–11 basispunkter, mens den norske steg med hele 18 basispunkter. At renteoppgangen, også på kortere løpetider, var sterkest her hjemme bidro nok til at krona styrket seg litt. EURNOK og USDNOK noteres i morgentimene til henholdsvis 11,25 og 10,30.

De som har sett for seg en tidlig start på rentekuttene «over there» er i ferd med å få kalde føtter. I markedet har prisingen av sannsynligheten for et Fed-rentekutt i mars falt med tjue prosentpoeng på en uke, til 65 prosent. Gårsdagens amerikanske nøkkeltall bidro til inntrykket av et fortsatt solid arbeidsmarked, i seg selv et argument for at Fed ikke trenger å haste inn i kuttmodus. For det første var antall førstegangssøkere til ledighetstrygd lavere enn ventet. For det andre viste ADP-data, som skal fange opp sysselsettingsveksten i privat sektor, en oppgang på 164 000 i desember, om lag 20 000 flere enn konsensusforventningene. Det skal sies at ADP-statistikken er beryktet for å stadig vekk gi villedende signaler om utfallet for de offisielle sysselsettingstallene, som slippes i ettermiddag.

Verdens viktigste nøkkeltall – non-farm payrolls – har, gitt markedsaktørers kjølnende føtter, stort potensial til å gi betydelige markedsutslag i dag. Om sysselsettingsveksten skulle bli som vi tror (oppgang på 200 000), eller sterkere, kan renteoppgangen skyte ytterligere fart. Et utfall under konsensus (174 000) kan derimot gi en rekyl nedover for rentene. Det er for øvrig ventet at arbeidsledigheten, som falt overraskende med to tideler i november, tar seg opp igjen en tidel, til 3,8 prosent.

Merk at det fortsatt er store forventninger til kutt på begge sider av Atlanteren. Innen utgangen av 2024 ventes Fed, ECB og Norges Bank å ha kuttet sine styringsrenter med henholdsvis 139, 142 og 135 basispunkter. Vi har langt mer moderate kuttforventninger enn markedet for de to sistnevnte, og ikke minst en klar overbevisning om at rentekuttene her har blitt priset inn altfor tidlig.

Norske husholdninger ser totalt sett tross alt ut til å tåle det høye rentenivået bra, noe gårsdagens bruktboligstatistikk illustrerer godt. Boligprisene steg med 0,2 prosent fra november til desember, justert for sesongvariasjoner, og utvikler seg dermed sterkere enn både vi og Norges Bank hadde anslått.

Vi mener også at svartsynet knyttet til eurosonens økonomiske utvikling i 2024 er overdrevet. Både vi og ECB venter et klart oppsving i veksten i år. I tirsdagens morgenrapport omtalte vi at bankenes utlån begynte å stige igjen mot slutten av 2023. I går viste aktivitetsmålingen for tjenestesektoren i desember måned seg å være langt mindre dyster enn tidligere rapportert. Nivået på tjeneste-PMI-en ble opprevidert med sju tideler til 48,8, og gir dermed ikke lenger signaler om et tiltakende fall i aktiviteten.

I formiddag vil ECB få en indikasjon på hvorvidt inflasjonsnedgangen fortsatt framstår som «remarkable», jevnfør betegnelsen som ECB-styrets Isabel Schnabel satte fyr på markedene med for en måneds tid siden. Rett nok venter alle at inflasjonen totalt sett gjør et hopp, som følge av oppgang i energiprisene, men viktigere er det at det ventes en videre nedgang i kjerneinflasjonen (utenom mat og energi) på to tideler fra november til desember, til 3,4 prosent å/å. Vårt anslag ligger en tidel høyere.