Statsbudsjettet 2021

Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka i 2021

Statsbudsjettet kom med en rekke forslag som påvirker folks lommebok. Sjekk hvordan det kan påvirke deg.

MER Å RUTTE MED? Forbrukerøkonom Silje Sandmæl har tatt et dypdykk ned i endringene som kan bety noe for deg. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 07. okt. 2020
Artikkelen er flere år gammel

- Dette er et koronatilpasset budsjett, som er mer eller mindre som forventet. Det er ikke de store endringene for folk flest, men et bra budsjett for småbarnsfamiliene, som får økt barnetrygd for barn under 6 år, sier forbrukerøkonomen Silje Sandmæl om statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag 7. oktober.

- Det som i disse tider betyr mest for økonomien til folk, er at de har en jobb å gå til og at boliglånsrenten har gått ned. For dem som har vært i en økonomisk krevende situasjon, så har avdragsutsettelse på boliglånet bidratt til å lette på de månedlige utgiftene, forsetter hun.

DNB Nyheter og eksperter i DNB, som forbrukerøkonom Sandmæl, følger statsbudsjettet tett. Få siste nytt om hvordan det påvirker din lommebok her på DNB Nyheter eller følg Sandmæl sin dekning direkte på @dnbsilje på Instagram.

For å gi deg en oversikt over hva statsbudsjettet kan bety for din lommebok, har DNB Nyheter, med hjelp av forbrukerøkonom Sandmæl, satt sammen en oversikt over hva som kan påvirke lommeboka.

Hun gjør oppmerksom på at dette er kun forslag, ingenting er banket i stein enda.

Det betyr at du kan tjene 5.000 kroner mer i året uten å skatte
Silje Sandmæl

Økt barnetrygd

Regjeringen vil øke barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn opp til fylte seks år, fra 1. september 2021. Dette gir en årlig økning på 3.600 kroner.

Samlet gir det 7.200 kroner i økning over to år, til barnefamilier. I fjor kom den første økningen i barnetrygden siden 1996. 

Utvidet tak på SFO-betaling

I statsbudsjettet for 2020 satt regjeringen et tak på SFO-betalingen. Den skulle utgjøre maks seks prosent av den samlede inntekten til en husholdning per barn på 1. og 2. trinn. Samtidig ble det innført gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. 

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner for å utvide den eksisterende nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3 og 4. trinn fra høsten 2021.

Fritidskort

Ved forrige statsbudsjett ble det innført en prøveordning for fritidskort i 12 av landets kommuner.

Nå settes det av 120 millioner til, til sammen 180 millioner til å utvide ordningen med 10-20 kommuner. 

Pengene skal brukes til å øke antall testkommuner med 10-20, slik at myndighetene kan finne gode løsninger for ordningen før den lanseres nasjonalt. Målet er at flere barn og unge i alderen 6 til 18 år får delta i organiserte fritidsaktiviteter. På sikt skal alle barn kunne søke om å få tilbakebetalt deltakeravgift på opp til 1.000 kroner i halvåret.

For en vordende mor som ikke har hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før fødsel økes engangsstønaden
Silje Sandmæl

Endrer BSU-ordning

For BSU skjer det to endringer.

Det årlige sparebeløp økes med 2.500 kroner, fra 25.000 til 27.500 kroner. Sparer du full pott vil du altså kunne få 5500 kroner i skattelette.

- Samtidig får ikke lenger unge under 34 år det årlige skattefradraget på 20 prosent, dersom de allerede har kjøpt sin første bolig, men fortsatt sparer i BSU, sier Sandmæl.

Økt frikortgrense

Regjeringen vil sette opp frikortgrensen fra 55.000 kroner til 60.000 kroner.

- Det betyr at du kan tjene 5.000 kroner mer i året uten å skatte. Dette er et tiltak som er mest relevant for studenter og de med midlertidig lav inntekt, sier Sandmæl.

Gaver fra arbeidsgiver

Beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes fra 2.000 til 5.000 kroner. Samlet grense for skattefrie gaver og personalrabatt økes fra 10.000 til 13.000 kroner. Influensa- og pandemivaksiner som tilbys fra arbeidsgiver blir skattefrie for alle i 2021.

Mer i aksjerabatt på ansattaksjer

Dersom du kan kjøpe aksjer i bedriften du jobber til redusert pris, økes det skattefrie beløpet med 2.500 kroner, fra 5000 til 7500 kroner.

Én frikortordning for egenandeler

Regjeringen foreslår å endre helsefrikort-ordningen, slik at de to egenandelstypene som finnes i dag slås sammen, og det settes et tak på utgifter til 3183 kroner i året, før du kan få frikort.

Her er dagens ordning:

Egenandelstak 1: Tak på 2460 kroner. Det dekker blant annet egenandeler hos lege, på legevakt, poliklinikk og hos psykolog, egenandeler for legemidler på blå resept, for røntgenbilder m.m.

Egenandelstak 2: Tak på 2176 kroner. Det dekker egenandeler hos fysioterapeut, noen former for tannbehandling, opphold ved rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser.

- For de som bare har hatt frikort på for eksempel legeutgifter, vil de nå måtte ut med 723 kroner mer før de kan få et frikort. Har du benyttet deg av begge frikortene, må du ut med færre utgifter før du når frikortgrensen, sier Sandmæl.

Engangsstønaden økes

Mødre som ikke har rett på foreldrepenger får en engangsstønad.

- For en vordende mor som ikke har hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før fødsel økes engangsstønaden fra 84.720 til 90.300, sier Sandmæl.

Kutt i sukkeravgiften på lettbrus

Regjeringen foreslår å kutte lettbrusavgiften med 30 prosent fra og med 1. juli 2021. – Du sparer altså rundt to kroner på en halvannen liter lettbrusflaske, smiler Sandmæl mens hun minner oss på at det er gratis å fylle opp vannflaska. 

Elbilavgift

Årsavgiften for elbil økes fra 0 kroner til 2062 kroner.

Bostøtten styrkes

Bostøtten til enslige og barnefamilier med lav inntekt og høye boutgifter foreslås styrket med 82,4 millioner kroner i 2021. I tillegg vil regjeringen likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt bosted, slik at begge foreldrene nå kan regne med barnet i en eventuell bostøttesøknad. Regjeringen foreslår også at minsteutbetalingen av bostøtte blir redusert med 50 kroner.

Studiestøtten endres

Regjeringen foreslår å endre åtteårsregelen i Lånekassen, slik at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid.

Inntektsskatten reduseres

Regjeringen foreslår å redusere trinnskatten med 0,2 prosentenheter i trinn 1 og trinn 2.

Formueskatten

Regjeringen videreføre bunnfradraget på 1,5 millioner kroner (3 millioner kroner for ektefeller) og videreføre formuesskattesatsen på 0,85 prosent i 2021.

- Det vil si at har du verdier minus gjeld over bunnfradraget, skal du betale formuesskatt, sier Sandmæl.

- Forslagene i statsbudsjettet vil gi økt formuesskatt for de formuende som eier bolig til over 15 millioner kroner og hytteeiere. Aksjeeiere vil få redusert formueskatt. 

Hvis du har en nedbetalt bolig som er verdt 16 millioner, og du ikke har annen gjeld, betyr denne skatteøkningen 2125 kroner mer i skatt for huset ditt i året. 

- Det er fordi verdsettelsen for formuesskatt av boligen økes fra 25 prosent av markedsverdi til 50 prosent. For hytter justeres verdiene opp med 20 prosent, noe som betyr økt skatt, sier Sandmæl og fortsetter:

- De som sparer i aksjemarkedet, vil få redusert formueskatt fordi formuesrabatten på investeringer i aksjer/aksjeandel i fond økes fra 35 til 45 prosent. Formuesskatten beregnes da til 55 prosent av verdien. 

Eiendomsskatt

Fra nyttår reduseres makssatsen på eiendomsskatt fra 5 til 4 promille. Oslo har kun 3 promille, så det får ingen innvirkning i hovedstaden. Andre kommuner ser ut til å kompensere med å øke takstene, slik at det trolig ikke får så stor innvirkning, ifølge Sandmæl.