Ny statistikk fra DNB-kunders kortbruk viser:

Nå bruker folk mindre penger

Nordmenns forbruk har ikke vært så lavt som nå siden april. Og nedgangen ser ut til å fortsette.

FORBRUKET GÅR NED: - Større norske byer opplever nå en nedadgående forbrukstrend, spesielt innenfor restaurant og uteliv, sier DNBs Ine Oftedahl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 17. nov 2020
Artikkelen er flere år gammel

Det viser statistikk fra DNB-kunders totale kortbruk.

DNB-kunders kortbruk har totalt sett og i Norge gått jevnt ned siden myndighetene fra oktober har innført stadig strengere tiltak for å stoppe høstens oppblomstring av koronasmitte.

- Nedgangen tiltok da nye tiltak ble kommunisert i uke 45, og helt ferske tall viser at de nedadgående trendene definitivt fortsetter, sier direktør for datatransformasjon i DNB, Ine Oftedahl.

Oftedahl har siden i mars ledet DNBs arbeid med å analysere den direkte og indirekte effekten av covid-19 på bransjer, husholdninger og norsk næringsliv.

Lavest aktivitet i Bergen

Kortbruken indikerer at nordmenn totalt sett har handlet for 10 prosent mindre hittil i 2020 enn i samme periode i 2019. Ser vi bare på Norge, har de handlet for 4 prosent mindre.

- Det er jevnt over mindre aktivitet nå, men det er i Bergen folk holder seg mest hjemme. Det ser vi på nedgangen i handel i de fysiske butikkene. Også bransjer som frisører og skjønnhetspleie er mye hardere rammet i Bergen enn i andre byer, sier Oftedahl.

I Oslo ser hun foreløpig ikke like store utslag.

Selv om Bergen «leder an» nedgangen ser hun at restriksjonene og nedstengningen i Bergen og Oslo «smitter» over på flere andre byer. 

- Alle større byer opplever nå en nedadgående forbrukstrend, spesielt når det gjelder restaurant og uteliv, merker hun.

Når det gjelder handel er hun litt overrasket over at det generelt sett er aldersgruppen 18 til 29 år som har redusert antallet fysiske handleturer aller mest.

Sjekk eget forbruk i mobilbanken

Lurer du på hvordan du har endret forbruket i koronatiden?  Bruker du for eksempel mer penger på Vinmonopolet? Bruk funksjonen "Pengebruk" i mobilbanken, så får du full oversikt:

Disse bransjene er nå spesielt utsatt:

  1. Restaurant- og utelivsbransjen opplevde sterk og vedvarende nedgang i Norge etter sommeren, med små svingninger fra uke til uke. Ferske tall fra forrige uke viser en foreløpig nedgang innen uteliv på over 70 prosent på landsbasis. Dette er laveste nivå siden mai.
  2. Varehandelen har gått bra så langt, men opplever nå en sterk nedgang. Det er spesielt kategorien «klær, sko og tilbehør» som drar ned gjennomsnittet. Da nye tiltak ble kommunisert gikk bransjen for første gang siden april under 2019-nivåer. Av storbyene er det spesielt store utslag i Bergen, og minst i Oslo.
  3. Aktører i transport-kategorien lar seg påvirke av strengere lokale tiltak og generelt økt grad av tid tilbrakt hjemme. Dette er synlig både på taxi, offentlig transport og bensinstasjoner. Bergen er hardest rammet etter sommeren.

Hos disse bransjene legger nordmenn fortsatt igjen mer penger enn før koronakrisen:

  1. Hjem: Bransjen beveger seg med store svingninger gjennom krisen, men har lagt godt over 2019-nivå siden mars. De to siste månedene har vi derimot sett en stabilisering rundt 30 prosent over normalen. Trøndere har totalt sett brukt aller mest gjennom krisen.
  2. Hobby, leker og spill: Bransjen beveger seg med store svingninger gjennom krisen og opplever for øyeblikket en vekstperiode. Kunder i Stavanger har totalt sett brukt desidert mest gjennom krisen, mens Oslo-kundene har brukt mest de siste ukene.

I tillegg fortsetter trenden med at det handles mye god mat og drikke.

- Det er tydlig at de som kan, koser seg hjemme, sier Oftedahl.

Vil du har mer innsikt?

DNB har mange kunder og dermed et stort datagrunnlag som gir unik innsikt i nordmenns forbruksmønster. 

Ønsker du mer innsikt hvordan forbruksmønsteret endrer seg gjennom koronakrisen, les analysen om korthandel uke 45 her

Slike ukesanalyser utarbeides og offentliggjøres hver mandag på dnb.no/innsikt

Webinar

Vil du ha innsikt i hvordan nordmenns forbruksmønster endret seg det første halvåret etter koronanedstengningen i mars, se webinar om dette her