Sjekk hvor du har pensjonskonto og ta kontroll selv

Jobber du i privat sektor og har innskuddspensjon, fikk du egen pensjonskonto 1. februar. Men ikke nødvendigvis i banken din.

FÅTT PENSJONSKONTO? Første februar fikk 1,5 millioner ansatte i privat næringsliv pensjonskonto, men ikke nødvendigvis i banken sin. Foto: NTB Scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 22. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

Pensjonsekspert i DNB, Stian Revheim, gjør oppmerksom på at pensjonskonto ikke er en bankkonto. 

- På denne kontoen setter arbeidsgiveren jevnlig av penger til pensjonstilværelsen din. Dette er langsiktig sparing. Derfor plasseres pengene slik at du har mulighet til å få bedre avkastning enn på bankkonto, forklarer han.

Slik får du pensjonskonto i DNB

Sjekk hvilken pensjonsprofil du har

Har du pensjonskonto i DNB, blir pengene på kontoen plassert i fond med ulike pensjonsprofiler, det vil si fond bestående av 100 prosent (offensiv), 80 prosent (standard) eller 50 prosent aksjer (forsiktig) – og resten rentebærende verdipapirer. 

Sjekk i Spare hvilken pensjonsprofil du har

Ordningen med at hver enkelt skal ha sin egen pensjonskonto er bestemt av myndighetene, og kontoen er blitt automatisk opprettet hos din nåværende arbeidsgiveres tjenestepensjonsleverandør. Her blir innskuddspensjon fra nåværende og eventuelle tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samlet. Sjekk på Norsk pensjon hvor du har pensjonskonto.

INVESTERINGSPROFIL: Revheim mener at de alle fleste vil være tjent med å ha en pensjonskonto som gir mulighet til å spare i en investeringsprofil. Foto: Stig B. Fiksdal

Du kan endre hvis du vil

- Alt dette skjer automatisk. Du trenger ikke foreta deg noe med mindre du ønsker det annerledes. I så fall må du ta initiativ til det selv, gjør Revheim oppmerksom på.

Vil du ikke samle pensjonskapitalbevis?

Vil du reservere deg mot at innskuddspensjon fra eventuelle tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) samles på denne kontoen, må du gjøre det nå etter at pensjonskonto ble opprettet 1. februar og innen 1. mai. 

Du skal ha fått informasjon fra din arbeidsgivers pensjonsleverandør, som oppretter din pensjonskonto, om hvordan du skal gå fram hvis du vil reservere deg mot at eventuelle pensjonskapitalbevis samles – eller flytte kontoen.

Finnes det noen gode grunner til å reservere seg?

- Ja, for noen, men hovedhensikten med opprettelsen av pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt over hva du får i tjenestepensjon i tillegg til kostnader. Det får du ikke uten at du samler det meste på ett sted, sier Revheim.

Han ser følgende grunner til at noen likevel vil ønske å reservere seg mot at pensjonskapitalbevis flyttes:

  • Du vil beholde dem der for å ha bedre kontroll på hva som kommer fra hvilke arbeidsgivere
  • Du har pensjonskapitalbevis fra yrker med særaldersgrenser, og ønsker at disse skal utbetales fra et tidligere tidspunkt enn det pensjonskontoen tillater, som er fra 62 år
  • Små avtaler kan gi deg en raskere utbetaling hvis du beholder dem der de er

Pensjonseksperten utdyper det siste punktet:

- Hovedregelen er at pensjonen skal utbetales over minst 10 år og i hvert fall til du fyller 77 år, men regelen har følgende unntak: 

"Dersom det ikke er nok pensjon på avtalen til å kunne gi en utbetaling på minst 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp hvert år, som nå tilsvarer en årlig utbetaling på cirka 20.000 kroner, kan utbetalingstiden forkortes til antall år som gir dette."

- Ved å beholde små pensjonskapitalbevis der de er, kan altså pengene fra disse bli tilgjengelig på konto raskere, og det kan det nok være noen som ønsker, tror han.

Flytte pensjonskonto?

Selv om pensjonskonto ble opprettet automatisk hos din nåværende arbeidsgivers tjenestepensjonsleverandør innen 1. februar, kan du velge å flytte den.

Pengene skal kanskje stå på kontoen i over 50 år, og da kan det være en fordel å ikke bære ansvaret alene
Stian Revheim

Har du pensjonskonto hos DNB, som også er Norges største fondsforvalter, kan du velge mellom en rekke ulike investeringsprofiler for pensjonssparingen din. Du får også tilgang til et bredt utvalg fond, deriblant mange indeksfond. 

Når det gjelder hva som bør være avgjørende for om du lar pensjonskontoen stå der den ble opprettet eller om du flytter den, gir Revheim to råd:

  • Får du pensjonskonto med samme innhold til en billigere pris, kan det absolutt være interessant å flytte. Men sjekk nøye hva det nye tilbudet gir og ikke gir
  • Får du en dyrere pris og ikke noe ekstra for prisen, bør du ikke flytte 

Han mener at de alle fleste vil være tjent med å ha en pensjonskonto som gir mulighet til å spare i en investeringsprofil, med tilleggstjenester som du ikke får ved å spare i ett enkelt fond.

- Pengene skal kanskje stå på kontoen i over 50 år, og da kan det være en fordel å ikke bære ansvaret alene. Hos aktører der du selv kan velge investeringsprofil, får du som oftest med tilleggstjenester for sparingen din som automatisk diversifisering, rebalansering og nedvekting av aksjeandel (les risiko) etterhvert som du nærmer deg pensjonsalder, på kjøpet. 

Alt dette får du hvis du har pensjonskonto i DNB. Banken tilbyr også appen Spare hvor du etterhvert vil få full oversikt over både pensjonskontoen og det du får fra folketrygden. Da vil denne appen gi deg full oversikt og styring over all sparingen din, bortsett fra fripoliser. 

Appen Spare er tilgjengelig for alle, sjekk den ut her

Slik får du pensjonskonto i DNB

Slik får du full oversikt

Innskuddspensjon er bare 20 år gammelt. Hvordan skal de over 45 år som har byttet jobb noen ganger, få oversikt over all tjenestepensjonen sin?

- Last ned Spare. Klikk på Min Pensjon, og du vil få oversikt over eventuelle avtaler i DNB. Snart vil du også kunne klikke deg videre inne til pensjonsregisteret og se om du har pensjonskonto og hvor du har den. Her vil du også kunne se alt du har av avtaler, hvor de ligger og hvilke avtaler du kan flytte inn på kontoen din.

Ellers anbefaler Revheim Norsk pensjon, som det nettstedet som gir best oversikt for flest. 

- Det eneste som ikke kommer opp her er tall på offentlig tjenestepensjon. Du vil se om du får offentlig tjenestepensjon, men for å få vite hvor mye må du gå direkte til leverandøren og få en individuell beregning, forklarer han.