Boliglån:

Fastrenteprisene fortsetter opp

Fastrenteprisene ble 25. juni satt opp for sjette gang på rad etter at de i oktober i fjor var nede på et historisk bunnivå igjen.

FASTRENTE = FORSIKRING: Prisene på forsikring mot fremtidig høyere boliglånskostnader er fortsatt lave sett i et historisk perspektiv.
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 25. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

Denne gangeng er det prisen på 3 og 5 års fastrente som økes med henholdsvis 0,15 og 0,05 prosentpoeng. Prisen på 10 års fastrente holdes uforandret.

Bankens beste fastrentetilbud ser i skrivende stund slik ut (for unge under 34 år og SAGA-kunder): 

3 år: 2,19 prosent (dvs. 2,29 prosent effektivt) - opp 0,49 pp. fra 6. okt.

5 år: 2,44 prosent (dvs. 2,54 prosent effektivt) - opp 0,65 pp. fra 6. okt.

10 år: 2,84 prosent (dvs. si 2,95 prosent effektivt) - opp 0,80 pp. fra 6. okt.

Ordinære fastrentepriser ser slik ut: 

3 år: 2,24 prosent (dvs. 2,34 prosent effektivt) - opp 0,49 pp. fra 6. okt.

5 år: 2,49 prosent (dvs. 2,59 prosent effektivt) – opp 0,64 pp. fra 6. okt.

10 år: 2,89 prosent (dvs. 3,00 prosent effektivt) – opp 0,80 pp. fra 6. okt.

Merk at fastrenteprisene kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen banken utbetaler lånet.

Fastrenteprisene var historisk lave i to omganger i 2020 og er fortsatt på et lavt nivå sett i et historisk perspektiv.

Sjekk rentene på ulike typer boliglån i DNB her

Her finner du priseksempler på lån med fastrente versus lån med flytende rente

Trenger du boliglån? Søk lån/finansieringsbevis her

Sammenlign med 2016

Slik så fastrenterentesatsene ut i det forrige "bunnåret", 2016:

3 år: 1,95 prosent nominell (fra 10. mars 2016 til 03. oktober 2016)

5 år: 2.30 prosent nominell (fra 26. februar 2016 til 2. oktober 2016) 

10 år: 2,85 prosent nominell (fra 10. august 2016 til 15. november 2016)

FORSIKRING: - Se på fastrente som forsikring mot fremtidig høyere boligkostnader, sier forbrukerøkonom i DNB, Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal

Fastrente = forsikring 

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl er opptatt av at folk ikke skal binde renten fordi de tror de vil tjene på det.

- Ikke se deg blind på renteforskjellen. Den flytende renten kan bli både lavere og høyere enn det du binder renten på. Fastrente må ses på som en forsikring mot fremtidig høyere rentekostnader, og en slik «forsikring» kan spesielt mange unge ha behov for. De har ofte trang økonomi og trenger økonomisk forutsigbarhet, i hvert fall i noen år fremover, erfarer Sandmæl. 

Forbrukerøkonomen anbefaler alle som trenger, eller ønsker å forsikre seg mot høyere renteutgifter, å tenke gjennom hvorvidt de kan være tjent med å binde hele eller deler av boliglånet. 

Fastrente på bare deler av lånet?

- Jeg vil ikke anbefale noen å spekulere i renten på boliglånet sitt. Du skal binde renten hvis du har behov eller ønske om forutsigbare på rentekostnader framover. Motivet for å velge fastrente bør ikke være at du skal tjene på det. Se heller på det som en forsikring. Føler du at det blir for lite fleksibelt, kan du binde bare en del av lånet. Du behøver ikke å binde hele, sier hun.  

Mange har dårlig erfaring med fastrente 

Sandmæl vet at mange nordmenn har hatt dårlig erfaring med fastrente og mener at det også kan være del av forklaringen på hvorfor så få velger å binde renten.  

- Mange unge har ikke erfart særlig høyere renter enn vi har i dag, og foreldrene deres har kanskje erfaring med et fallende rentemarked hvor nesten ingen tjente på å binde renten. Bildet er imidlertid et helt annet i dag enn for noen år siden, og hensikten bør uansett være å forsikre seg mot fremtidig høyere rentekostnader, ikke å tjene på det, sier hun.  

Renten har doblet seg før  

I 1988 lå den flytende boliglånsrenten på i gjennomsnitt 16,46 prosent, ifølge SSB. Derfra og fram til 2018 gikk den i store trekk nedover . Bortsett fra i 2005 til 2008. Det var siste gangen vi i Norge opplevde et rentehopp av betydning. Da steg den flytende renten fra 3,65 nominelt i 2005 til 7,08 i 2008.

Slik fungerer fastrentelån i DNB:

Bankene har litt ulik praksis for fastrente. Ikke alle utbetaler gevinsten hvis du går ut på underkurs (*). Det gjør DNB dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. 

Slik fungerer fastrentelån i DNB:

  • Når du har valgt fastrente vet du akkurat hvor mye du skal betale hver måned i den valgte perioden, uansett hvordan renten endrer seg ellers i markedet. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for renteøkninger i bindingsperioden, men du går også glipp av rentereduksjoner. 
  • Vær oppmerksom på at fastrenteprisene kan bli endret på kort varsel og at fastrenten bestemmes den dagen banken utbetaler lånet.
  • Du vil bli varslet hvis fastrenten øker mer enn 0,10 prosentpoeng fra avtalen er inngått til avtalen blir registrert hos oss.
  • Du kan flytte med deg fastrentelånet hvis du bytter bolig. Det er også mulig å bryte en fastrenteavtale, men vær klar over at dette kan føre til ekstra kostnader for deg. Du bør derfor sjekke dette med banken i forkant.
  • Går du ut på overkurs, må du betale: Dersom du ønsker å innfri et fastrentelån, eller betale ned ekstra, kan det medføre kostnader for deg. Hvis renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller endrer nedbetalingsplanen.
  • (*) Går du ut på underkurs, kan du få igjen penger: Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, er differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten. Merk at bankene her har ulik praksis og at du derfor bør se på dette også når du sammenligner bankenes fastrentetilbud.
  • Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig. 

Trenger du boliglån? Søk lån/finansieringsbevis her