Boliglån:

Når skal du velge serielån fremfor annuitetslån?

Har du god økonomi, nesten nedbetalt boliglån, men vil låne mer for å kjøpe hytte? Da bør du sannsynligvis velge serielån.

SERIELÅN? - Godt etablerte som tåler høye låneutgifter i starten, kan med fordel velge det fremfor annuitetslån, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 22. jun 2022
Artikkelen er flere år gammel

- Fordi serielån totalt sett er billigst! fastslår forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl. 

De aller fleste velger likevel annuitetslån.

- Det er fordi det er mer forutsigbart og gir lavere låneutgifter de første årene. Årsaken er at du på et annuitetslån betaler lite avdrag og mest renter til å begynne med. Men nettopp derfor blir renteutgiftene totalt sett dyrere enn hvis du hadde valgt serielån, forklarer hun.

Søk om å øke boliglånet her

Slik fungerer annuitetslån:

Her betaler du det samme beløpet på lånet hver måned (gitt at renten holder seg uforandret) gjennom hele lånets løpetid. I starten betaler du mest renter og lite avdrag og motsatt mot slutten.

Slik fungerer serielån:

Her vil det månedlige beløpet være høyere i starten og lavere mot slutten. Fordi du betaler like store avdrag gjennom hele lånets løpetid, vil renteutgiftene avta i takt med at lånet nedbetales. 

Så mye billigere er serielån

Nedenfor viser Sandmæl forskjellen i renteutgifter på et annuitetslån og et serielån på 5 millioner kroner til gjennomsnittlig rente på 3 prosent over 25 år.

Annuitetslån: Totale rentekostnader over hele lånets løpetid blir på 2.113.468 kroner.

Serielån: Totale rentekostnader over hele lånets løpetid blir på 1.881.477 kroner.

Gitt ovennevnte forutsetninger blir altså rentekostnadene totalt sett rundt 232.000 kroner mindre på serielånet enn på annuitetslånet. For tilsvarende  lån på 2 millioner kroner, blir rentekostnadene 93.000 kroner mindre.

Serielån passer ikke for alle

Serielån passer ikke for alle fordi det gir større månedlige utgifter i begynnelsen. Men godt etablerte personer som tåler å betale mer i starten, bør velge det fremfor annuitetslån, mener Sandmæl.

- For dem som nærmer seg pensjonsalder vil det også være gunstig at de månedlige utgiftene reduseres i takt med at lånet nedbetales, legger hun til.

Lang løpetid gjør lånet dyrere

Forbrukerøkonomen minner også om at dess flere år du bruker å betale ned et lån, dess dyrere blir det totalt sett.