Har du spørsmål om pensjonskonto?

Pensjonsekspert Stian Revheim gir deg svarene

Du må ikke foreta deg noe fordi du har fått pensjonskonto, men det kan lønne seg.

PENSJONSEKSPERT: DNBs Stian Revheim forklarer hva du som har fått pensjonskonto bør være obs på. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 07. mar 2021
Artikkelen er flere år gammel

Revheim forklarer her hva det å ha pensjonskonto innebærer og hva du bør være obs på­:

 • Din pensjonskonto ble automatisk opprettet hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør og ikke nødvendigvis i banken din, men du kan velge å flytte den. Slik får du pensjonskonto i DNB
 • Pensjonskonto er ikke en vanlig bankkonto, men en konto hvor arbeidsgiver er pålagt å jevnlig sette av en andel av lønnen din til pensjon. Siden dette er langsiktig sparing til pensjon, plasseres pengene slik at du har mulighet til å få bedre avkastning enn på bankkonto. Du kan selv påvirke hvor stor andel som skal spares i aksjemarkedet
 • Hvis du har private pensjonsspareavtaler med samme skatteregler som innskuddspensjon og som utbetales til etterlatte ved død, kan disse også flyttes inn på pensjonskontoen. Har du avtaler som kan flyttes, skal du ha fått brev fra leverandørene om hvordan du skal gå fram på Norsk pensjon hvis du ønsker å flytte dem. Dette må du altså gjøre selv
 • På pensjonskontoen din samles også eventuelle pensjonskapitalbevis, det vil si innskuddspensjon som du har fått fra tidligere arbeidsgivere. Det skjer automatisk i perioden mellom 1. mai og 31. desember, hvis du ikke innen 1. mai reserverer deg mot eller fremskynder sammenslåingen

Finnes det noen gode grunner til å ta grep før den automatiske sammenslåingen?

- Hovedhensikten med pensjonskonto er at du enklere skal få oversikt over hva du får i tjenestepensjon og at kostnaden skal bli lavere. Derfor er det lagt opp til at sammenslåingen skal skje med passivt samtykke, så du trenger egentlig ikke gjøre noen ting. 

Revheim sier det vil skje automatisk i løpet av 2021. 

- Men hvis du ikke vil vente på din tur i køen, og heller få det gjort det nå med det samme, kan du be om dette via norskpensjon.no. 

- Det er også her du gir beskjed dersom du ikke ønsker en slik sammenslåing. For de aller fleste vil en sammenslåing være gunstig, men dersom du nærmer deg pensjonsalder og har flere små avtaler, kan du få disse raskere ut ved å beholde dem slik de er, gjør han oppmerksom på.

Pensjonseksperten utdyper det siste punktet:

- Hovedregelen er at pensjonen skal utbetales over minst 10 år og i hvert fall til du fyller 77 år, men regelen har følgende unntak: 

"Dersom det ikke er nok pensjon på avtalen til å kunne gi en utbetaling på minst 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp hvert år, som nå tilsvarer en årlig utbetaling på cirka 20.000 kroner, kan utbetalingstiden forkortes til antall år som gir dette."

- Så ved å beholde små pensjonskapitalbevis der de er, kan altså pengene fra disse bli tilgjengelig på konto raskere, og det kan det nok være noen som ønsker, tror han.

FLYTTE KONTOEN? - Hvis du vurderer å flytte kontoen, start med å sjekke hva arbeidsgiver dekker for deg ved å flytte ut, oppfordrer Revheim. Foto: Stig B. Fiksdal

Du kan velge hvor du vil ha pensjonskonto

Selv om pensjonskonto ble opprettet automatisk hos din nåværende arbeidsgivers tjenestepensjonsleverandør, og med arbeidsgivers utvalg av fond å spare i, kan du velge å åpne opp pensjonskontoen for flere fondsvalg og eventuelt flytte den dit du selv ønsker. Dette omtales gjerne som selvvalgt pensjonskonto og heter Pensjonskonto Flex i DNB.

- Hvis du vurderer å flytte kontoen, start med å sjekke hva arbeidsgiver dekker for deg ved å flytte ut, oppfordrer Revheim. 

Han gjør oppmerksom på at du selv står ansvarlig for alle kostnader, mens arbeidsgiver vil kompensere deg med et standardbidrag for den delen av pensjonen som kommer fra dem. Dette kalles kompensasjonssatsen, og den får du oppgitt hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Bruk Norsk pensjon!

Revheim oppfordrer alle til å bruke litt tid inne på norskpensjon.no

- Her finner du mye god pensjonsinformasjon i tillegg til to innloggingsmuligheter, «Få full oversikt» og «Egen Pensjonskonto», som viser pensjonsdetaljer for akkurat deg, opplyser Revheim.

«Få full oversikt» er en pensjonskalkulator som henter de aller fleste pensjonsavtaler og lar deg simulere hva du vil få i pensjon, med ulike forutsetninger som blant annet lønn og pensjonsalder.

Her får du oversikt over det meste. Du får også full oversikt over hva du får fra folketrygden og alt du har av innskuddspensjon, fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra eventuelle tidligere arbeidsgivere. 

- Det eneste som ikke kommer opp her er tall på offentlig tjenestepensjon. Du vil se om du får offentlig tjenestepensjon, men for å få vite hvor mye må du gå direkte til leverandøren og få en individuell beregning, forklarer han.

På siden «Egen Pensjonskonto» får du oversikt over om du har en pensjonskonto og hvilke av pensjonsavtalene dine som vil og kan flyttes inn på den. I tillegg viser kostnadene på de ulike avtalene og hvordan pengene er plassert. 

- Det er her du ser hvilken pris arbeidsgiver har fremforhandlet for din pensjonskonto, og det er denne prisen du får når de eventuelle andre avtalene i oversikten samles på kontoen.

BRUK NORSK PENSJON: På norskpensjon.no kan du gå inn på «Få full oversikt» og «Egen Pensjonskonto», og få detaljerte opplysninger om din pensjon. Foto: DNB

Flytte eller ikke flytte?

Hvorfor flytte pensjonskontoen ut av arbeidsgivers ordning?

Når det gjelder hva som bør være avgjørende for om du lar pensjonskontoen stå der den er eller om du bør vurdere å løsrive den fra arbeidsgivers ordning, gir Revheim to råd:

 • Får du pensjonskonto med samme innhold til en billigere pris, kan det absolutt være interessant å flytte
 • Får du en dyrere pris og ikke noe ekstra for prisen, bør du ikke flytte

Han ber deg derfor sjekke nøye hva det nye tilbudet gir og ikke gir:

 • Enkle digitale løsninger som f.eks. DNBs spareapp, Spare?
 • Mulighet for pensjonsparerådgivning?
 • Support på chat, mail eller telefon?
 • Løpende oppdatering på avkastning på oppspart pensjon
 • Mulighet for å samle flere avtaler på et sted?
 • Godt utvalg av fond å spare i og ulike investeringsprofiler?

Revheim mener at de alle fleste vil være tjent med å ha en pensjonskonto som gir mulighet til å spare i en investeringsprofil, med tilleggstjenester som du ikke får ved å spare i ett enkelt fond.

- Pengene skal kanskje stå på kontoen i over 50 år, og da kan det være en fordel å ikke bære investeringsansvaret alene. Hos aktører der du selv kan velge investeringsprofil, får du som oftest med tilleggstjenester for sparingen din som automatisk diversifisering, rebalansering og nedvekting av aksjeandel (les risiko) etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder, forteller han.

Alt dette får du hvis du har pensjonskonto i DNB, som er Norges største fondsforvalter. Banken tilbyr også appen Spare hvor du etterhvert vil få full oversikt over både pensjonskontoen og det du får fra folketrygden. Da vil denne appen gi deg full oversikt og styring over all sparingen din, bortsett fra fripoliser. 

Har du pensjonskonto i DNB, kan du også enkelt sjekke og administrere den i appen Spare:

 • Se film om pensjonskonto og hva dette betyr for deg
 • Se pensjonsavtalene du har i DNB Liv
 • Se din pensjonskonto og hva arbeidsgiver sparer til deg
 • Sjekke avkastning på oppspart pensjon
 • Ta egne investeringsvalg på din pensjonskonto
 • Velge Pensjonskonto Flex og få tilgang til et bredt utvalg av pensjonsprofiler og konkurransedyktige fond

Gratis å flytte til DNB

Å flytte pensjonskontoen til DNB er gratis. Du gjør det enklest ved å laste ned siste versjon av Spare-appen og klikke på «Pensjonskonto Flex» under «Min pensjon». 

Når pengene er på plass, kan du se detaljer på avtalen og endre ditt investeringsvalg: 

 • Velger du en dyrere forvaltning enn kompensasjonen fra arbeidsgiver, må merkostnaden dekkes av deg.
 • Velger du en rimeligere forvaltning, tilfaller gevinsten deg i form av økt pensjonssparing.