Fond og sparing

Slik får dere en rettferdig parøkonomi

Forbrukerøkonomen advarer samboere og ektepar mot å ha separate økonomier og handlevaner.

TA GREP: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, anbefaler flere grep for å få en mer rettferdig parøkonomi. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 27. okt 2023
Artikkelen er flere år gammel

Økonomi kan være en viktig kilde til stress i mange parforhold.

– Mange par lever fortsatt i to forskjellige verdener når det kommer til penger og pengebruk. Slutt med det! Dere må begge ta ansvar for at det er penger på kontoene når felles regninger skal betales, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

I stedet for å snakke om økonomi og prioriteringer, ender mange opp med å lyve for å unngå diskusjoner.

– Det er mange irritasjoner som kunne vært unngått hvis dere sørger for å ha en rettferdig parøkonomi fra dag én, sier hun.

Med det mener hun fra den dagen dere blir samboere, kjøper bolig og kanskje får barn.

Opprett en felles konto til felles regninger

Sandmæl mener at løsningen på dette ikke trenger å være vanskelig.

Hun foreslår å opprette en felles konto til fellesutgiftene som regninger, mat, bensin, boutgifter, gaver til barna og felles kjente.

– Skaff dere hvert deres kort til kontoen, og lag et budsjett for å vite hvor mye som skal settes inn på kontoen.

Forbrukerøkonom anbefaler at beløpet som hver enkelt setter inn, står i forhold til vedkommendes inntekt.  

– Fordelen med dette er at dere sammen setter av penger til regninger og nødvendig forbruk. I tillegg kan dere ha hver deres konto til personlig forbruk, som dere kan bruke med god samvittighet uten å tenke på hva den andre vil si.

Sparepenger skal deles likt uansett hva som skjer

Hun oppfordrer også til å opprette felles sparekontoer til ferier og andre sparemål. Hvis dere er samboere, men ikke gift, kan det være greit at dere i tillegg har hver deres egen sparekonto.

Kvinner og menn bruker og sparer ulikt

Det er gjort flere undersøkelser som viser at kvinner og menn bruker og sparer penger ulikt. Mens mannen tar seg av lån, investeringer og forsikringer, er kvinnen shoppingansvarlig. Hun tar seg av innkjøp av mat og drikke, interiør, gaver til felles kjente og klær til barna.

Og mens den ene tømmer kontoen sin hver måned, har den andre kanskje penger igjen.

– Dette er momenter som kan føre til irritasjoner. Skjevheter i sparing og bruk av penger bør derfor rettes opp, mener Silje.

Mange vil oppleve samlivsbrudd

Dessverre opplever mange et brudd i forholdet. Ifølge SSB ender nesten 40 prosent av alle ekteskap i skilsmisse. I tillegg kommer alle samboerskap som går i oppløsning.

Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB at det er flere kvinner enn menn som ikke tror de ville klart seg greit økonomisk ved skilsmisse eller brudd med sin partner.

Tåler du et brudd økonomisk sett?

Bare 44 prosent av kvinnene sier de ville klart seg greit økonomisk ved et samlivsbrudd, mens 54 prosent av mennene sier det samme. 

– Derfor er det viktig at du er oppmerksom på konsekvensene av valgene du gjør for uforutsette hendelser kan inntreffe, sier Sandmæl.

Ta grep i fredstid

Kvinner kommer ofte dårligere ut enn menn ved mange av livets vendepunkter.

– Derfor er det viktig å ta skritt for å sikre deg økonomisk for å unngå kjipe konsekvenser, fortsetter Sandmæl.

Hun anbefaler at dere tar grep i gode tider, når dere fortsatt er venner og forelsket, for å sikre at ingen av dere blir sittende igjen med svarteper i tilfelle brudd.

Fem viktige grep

Har du ikke gjort det ennå, anbefaler Silje deg å ta disse fem grepene:

1. Bli eier i felles bolig

Det som blir tatt med inn i et forhold, får du også med deg ut. Dersom du flytter inn hos kjæresten, har Sandmæl et klart råd.

– Kjøp deg inn i boligen, det finnes ganske mange historier om kvinner som opplever samlivsbrudd og står på bar bakke med få muligheter til å komme seg inn i boligmarkedet, sier hun.

Bare de ti siste årene har boligprisene i Norge økt med nesten 54 prosent, ifølge Eiendom Norge. Det betyr at du kan ha gått glipp av store verdiøkninger om du har stått utenfor boligmarkedet de siste årene.

– Det er lite som tyder på at boligprisene vil øke i samme tempo de neste årene, men det er uansett viktig å sikre en rettferdig fordeling av boligen og andre varige verdier, sier Sandmæl. 

2. Skriv ektepakt eller samboerkontrakt

For å få en rettferdig fordeling ved et brudd er det viktig å ha en samboeravtale. Den kan også ta brodden bort fra mange irritasjoner.

Som gift er det også viktig å dokumentere ting som det er rettferdig å dele, eller holde utenfor ved en skilsmisse. Gaver dere gir hverandre er egentlig felleseie, med mindre det gjøres om til særeie. Selv om arv skal holdes utenfor en deling, kan det være greit å få det ned i en ektepakt, spesielt når det gjelder penger.

Jo mer skriftlig, jo mindre irritasjoner ved et brudd.

Avtaler trenges ikke bare ved brudd. De bør også gjelde ved død. Og utfallene ved brudd og død kan være forskjellige.

3. Sett alltid av penger til en regnværsdag

Stresstest økonomien din slik at du kan håndtere uforutsette utgifter, ytterligere renteoppgang og inntektsnedgang. For inntekten kan gå ned av mange ulike årsaker; permisjon, arbeidsledighet, sykdom eller samlivsbrudd. Det gjelder derfor å nedbetale gjeld, ha en buffer og spare. 

4. Ha et sparebein i aksjemarkedet

Historisk har det vært slik at det har vært menn som sparer overskuddet i aksjer og aksjefond. Etter at DNB har kjørt flere «Hun investerer»-kampanjer, har kvinneandelen økt. Kvinner utgjør nå over halvparten av DNBs fondskunder.

Menn ligger imidlertid fortsatt foran kvinner når det gjelder kronebeløpet som spares hver måned, men også der har kvinnene tatt viktige steg. Kapitalgapet tettes sakte og gradvis.

– Flere kvinner sparer nå smartere, og det er bra. En del av den langsiktige sparingen bør skje i fond slik at du får tilgang til aksjemarkedets avkastningsmuligheter, sier Sandmæl.

5. Ulønnet permisjon? Tenk pensjon!

Det er mange som kjenner på tidsklemma. En vanlig løsning er at en i forholdet tar en periode med ulønnet permisjon for å få hverdagen til å gå opp.

Velger du å gå hjemme med barn når barseltiden er over, har det en økonomisk konsekvens der og da som de fleste regner på. Det de færreste tenker over er den fremtidige økonomiske konsekvensen, som bør kompenseres i tilfelle samlivsbrudd. 

– Mitt inntrykk er at mange glemmer at de også taper pensjonsopptjening i ulønnet permisjon. Du taper minst 20 prosent pensjonsopptjening hvert år. Det er ikke rettferdig at den som tar ulønnet permisjon også får mindre i pensjon, mener forbrukerøkonomen.

Hun peker på at individuell pensjonssparing (IPS) kan være en fordelaktig måte å spare 15.000 kroner til pensjon hvert år i tillegg til annen langsiktig sparing i aksjemarkedet.

IPS er personlig og ikke en del av boet i et eventuelt samlivsbrudd, samtidig blir pengene låst til helt til du går av med pensjon. Du får fradrag for skatt på hele beløpet i dag, men må betale skatt på hele utbetalingen når du blir pensjonist.

Start sparing i IPS i appen Spare eller her

Fakta om IPS – individuell pensjonssparing
 • Du kan spare et valgfritt beløp inntil 15.000 kroner i året
 • Du kan sette inn enkeltbeløp når du selv vil eller etablerer en månedlig spareavtale med fast trekk. Du kan også ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg 
 • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 3.300 kroner etter gjeldende skattesats for 2022 (22 prosent)
 • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt
 • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning mens pengene står på IPS-kontoen
 • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (22 prosent med gjeldende sats for 2022). Dette gjelder også innskuddet som det tidligere er gitt fradrag for
 • Pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet)
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
 • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse
 • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer
 • Du får ikke skjermingsfradrag ved sparing i aksjefond innenfor IPS-løsningen. Aksjeinntekter beskattes imidlertid kun med satsene for alminnelig inntekt og ikke med forhøyet sats som ved sparing utenfor IPS
 • Du betaler ingenting for din IPS i DNB. Du betaler kun for årlig forvaltning av de enkelte fondene du velger å ha i din IPS. Enkelte av fondene kan ha tilleggsgebyrer, du finner oversikt over kostnadene for fondene her

Kilder: Skatteetaten, Skattebetalerforeningen og DNB

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.