Slik påvirker statsbudsjettet barnefamiliene

Statsbudsjettet for 2020 er nå lagt fram av regjeringen. – Forslagene er stort sett som ventet, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

BARNETRYGD OG PRIS PÅ BARNEHAGE: Barnetrygden økes for alle med barn under seks år, og  alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574.750 kroner skal ha rett til redusert foreldrebetaling for barnehage. – Dette er noen av endringene som vil påvirke barnfamiliene, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl Foto: Christian Faarlund
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 09. okt. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Her er endringene som kan påvirke barnefamilien:

Barnetrygden økes med 3.600 kroner i året

– Barnetrygden hadde stått på stedet hvil i 20 år den i mars i år ble økt med 1.000 kroner i året. Nå foreslår regjeringen at den skal økes ytterligere til 3.600 kroner i året for de som har barn under seks år. Altså en økning på cirka 300 kroner i måneden per barn, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

NRK-lisens

Selv om lisensen blir borte, forsvinner pengene for de fleste i et redusert skattefradrag. Men noen går seirende ut av endringen, ifølge Sandmæl.

Den som får aller mest igjen for endringen er minstepensjonisten som sparer hele 3.100 kroner

– Enslig forsørger eller andre enslige får regningen halvert og sparer 1.500 kroner i året. Den som får aller mest igjen for endringen er minstepensjonisten, som sparer hele 3.100 kroner.

Makspris for SFO

Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020. Det innføres et tak på betalinga på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt.

– Dette betyr penger spart for familier med samlet inntekt mellom cirka 400.000 og 550.000 kroner. De som tjener mindre berøres ikke fordi de allerede betaler lavere pris. Unntaket er dem som har barn på både 1. og 2. trinn, forklarer Sandmæl.

Gratis SFO for barn med særskilte behov

Regjeringen vil også innføre 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Barnehage – foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Fra høsten 2019 er også toåringer fra familier med lav inntekt inkludert i ordningen med gratis kjernetid i barnehage. Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å dekke helårseffekten av at toåringene er inkludert i ordningen.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566.100 kroner fra 1. august 2020.

Regjeringen viderefører ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574.750 kr ha rett til redusert foreldrebetaling.

Fra 1. januar 2020 blir maksprisen på en barnehageplass 3135 kroner per måned.

Fritidskort

Regjeringen foreslår 60 millioner kroner til forsøk med fritidskort. Fritidskortet skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6 til 18 år. Målet med ordningen er at flere barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter; særlig barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette vil bli testet ut i en del kommuner.

Lavere eiendomsskatt

I statsbudsjett for 2019 ble taket redusert fra 7 til 5 promille, med effekt fra 2020. Og nå kommer kanskje enda et kutt fra 5 til 4 promille, som vil gjelde fra og med 2021. Cirka 100 kommuner må senke eiendomsskatten ned til fire promille fra og med 2021.

Det kom også en endring med statsbudsjettet i fjor at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på minst 30 prosent for all bolig- og fritidseiendom fra 2020.

Hvordan påvirker det lommeboka?

– Bor du for eksempel i en av de kommunene som har sju promille, som for eksempel Arendal, Risør, Notodden, Nordreisa og har en eiendomsskattverdi på 1 million, vil du spare 2.000 kroner i 2020, og 1.000 kroner i 2021; altså 3.000 kroner til sammen de neste to årene, forteller Sandmæl.

Dyrere nettshopping

350-kronersgrensen har gjort at forbrukere har kunnet handle for 350 kroner i utenlandske nettbutikker uten å måtte betale verken moms eller toll. Under forhandlingene om statsbudsjettet for 2019 ble det enighet om å avskaffe denne ordningen. Endringen inntreffer 1. januar.

Samtidig foreslår regjeringen i et høringsnotat at forbrukeren skal slippe toll på kjøp opp til 3.000 kroner. Dette gjelder alle varer utenom mat, godteri og brus.

I dag er satsen på toll 10,7 prosent av beløpet du handler for inkludert frakt. Satsen på moms er 25 prosent. Sandmæl viser til et regnestykke for å forklare hvordan forslaget kan påvirker lommeboka.

– Kjøper du en genser fra utlandet som koster 340 kroner vil du i dag ikke måtte betale noe ekstra fordi det er under 350-kronersgrensa. Fra 1. januar må du betale 470 kroner for samme genser. Hvis forslaget om økt grense for tollfri handel får gjennomslag vil genseren koste 425 kroner, forteller hun.

– Stadig flere nordmenn handler på nett, særlig barnefamilier. Dette så vi i fjorårets juleundersøkelse der særlig barnefamiliene sverger til nettet for gavehandel, og jo flere barn, jo mer netthandel, legger Sandmæl til.

Mindre støtte til barnebriller

Regjeringen reduserer støtten til kjøp av briller for barn som har synsfeil og diagnoser fastsatt av øyelege. Fra 1. mars 2020 skal de med barn få 1.200 kroner i støtte for ordinære briller og 2.400 kroner i støtte for ordinære briller.

Tannregulering

Barn som har et mindre avvik fra det som kan kalles et normalt bitt, vil miste støtten til tannregulering.

Bil

Nye regler for å måle C02-utslipp foreslås iverksatt i 2020. Dette vil føre til at noen biler blir dyrere, mens andre kan bli rimeligere.

Lege

Egenandelen du betaler hos lege, psykolog osv., settes opp med 4 prosent fra 1. juli neste år. Dette gjelder både egenandelstak 1 og 2, der begge øker med 91 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt, slik at denne vil være 22 prosent også i 2020.

Kilder: Statsbudsjettet, NTB, Aftenposten.