Spar og få inntil 8.800 kroner i utsatt skatt

Hvor du plasserer pengene dine i 2020 kan påvirke skatten din.

-Det er lurt å sette det du sparer på skatten inn i IPS igjen, sier DNBs pensjonsekspert Stian Revheim. Foto: Stig Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 04. des. 2019

Sparer du i Individuell pensjonsordning (IPS) får du fradrag for det beløpet du sparer i alminnelig inntekt .

– IPS er derfor en gunstig måte å spare til pensjon på. Du kan maksimum spare 40.000 kroner i året,  og pengene er bundet til pensjon. Men, for hvert år du sparer vil du kunne få en reduksjon i skatten da du får fradrag for beløpet du sparer i alminnelig inntekt, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert.

Skatt av innbetalt beløp, og avkastning, betaler du først på utbetalingstidspunktet. 

Du betaler ingenting for IPS i DNB, kun for fondene du velger å investere i! 

Smart å reinvestere

Regneeksempel:

Fyller du opp IPS-kontoen i 2020 kan du få en skattefordel på 8.800 kroner dersom du hadde spart maksbeløpet på 40.000 (med dagens skattesats på 22 prosent for alminnelig inntekt). 

– Hvordan du velger å bruke denne skattereduksjonen kan få stor betydning for hvor stor pensjonspott du har den dagen du skal starte uttak fra IPS, forklarer Revheim.

Det kan være smartest å reinvestere skattefordelen i pensjonssparingen din, påpeker Revheim. 

Skatten nulles ikke

«Ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon», som Skatteetaten kaller den, har også noen andre fordeler. Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt, og du betaler ingen skatt på avkastningen (verdiøkningen) mens pengene står på IPS-kontoen. 

Revheim minner imidlertid om fradraget du får i alminnelig inntekt i IPS-ordningen kun er en utsatt skatt. 

– Husk at du må betale skatt på hele beløpet når utbetalingen starter. Fordelen ligger i avkastningen som du får på den utsatte skatten, sier Revheim.

Husk at pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet). Når du begynner å ta ut pengene, beskattes både innbetalt beløp og avkasning som alminnelig inntekt (22 prosent for 2020)

Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år (her finnes det unntak).

Her kan du enkelt opprette pensjonssparing i IPS. 

Kilder: Skatteetaten, Skattebetalerforeningen og DNB

Fakta om IPS - individuell pensjonssparing

 • Du kan spare et valgfritt beløp inntil 40.000 kroner i året.
 • Du kan sette inn enkeltbeløp når du selv vil eller etablerer en månedlig spareavtale med fast trekk. Du kan også ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg. 
 • Du får fradrag for innskuddet ditt i alminnelig inntekt for det året du sparer. Hvis du setter inn maksbeløpet vil du kunne redusere skatten din med 8.800 kroner etter gjeldende skattesats for 2019 (22 prosent).
 • Pengene du har spart i IPS er unntatt fra formuesskatt.
 • Du betaler ingen skatt på løpende avkastning/verdiøkning mens pengene står på IPS-kontoen. 
 • Utbetalinger fra IPS beskattes som alminnelig inntekt (22 prosent med gjeldende sats for 2020). Dette gjelder også innskuddet som det tidligere er gitt fradrag for. 
 • Pengene er låst til pensjon og kan ikke tas ut før du er 62 år (unntak ved uførhet).
 • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år. 
 • IPS inngår ikke i felleseie ved skilsmisse.
 • Hvis du dør vil beholdningen benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon til ektefelle/samboer.
 • Du får ikke skjermingsfradrag ved sparing i aksjefond innenfor IPS-løsningen. Aksjeinntekter beskattes imidlertid kun med satsene for alminnelig inntekt og ikke med forhøyet sats som ved sparing utenfor IPS. 
 • Du betaler ingenting for din IPS i DNB. Du betaler kun for årlig forvaltning av de enkelte fondene du velger å ha i din IPS. Enkelte av fondene kan ha tilleggsgebyrer, du finner oversikt over kostnadene for fondene her

Kilder: Skatteetaten, Skattebetalerforeningen og DNB