Statsbudsjettet 2021

Student? Slik vil statsbudsjettet påvirke deg

Flere studieplasser og færre studentboliger er to av forslagene Regjeringen legger frem i statsbudsjettet for 2021.

LETER: Kornelia Minsaas (25) og Levi Try (23) fra DNB Ung besøker Stortinget for å finne svar. Foto: Kornelia Minsaas
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 07. okt 2020
Artikkelen er flere år gammel

Hvor skal alle studentene bo?

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å gi tilskudd til 1 650 nye studentboliger i 2021. Samtidig vil antall planlagte studentboliger reduseres, da søknadstallene har gått ned de siste årene.

- Dette er kjipt for unge studenter, spesielt i studentbyer hvor leieprisene er skyhøye, sier Levi Try (23), DNB Ung-ambassadør og fulltidsstudent.

Det er allerede vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet som student
Levi Try

- Det gjør det også mer utfordrende å komme seg inn på boligmarkedet. Hvis man som student skal ha mulighet til å spare til egen bolig i BSU, er man avhengig av en lav leiepris. Ikke alle får hjelp hjemmefra til å kjøpe seg leilighet, legger Levi til.

POSITIV: Levi Try synes det er bra studentsamskipnadene kan få mer pengestøtte. Foto: Kornelia Minsaas

Som del av utdanningsløftet vil Regjeringen også gjøre rom for flere studieplasser. Forslaget er å bevilge 753,4 millioner kroner til 5000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

Det gir ikke mening
Andreas Trohjell

Leder av Norsk studentorganisasjon Andreas Trohjell (23) er ikke fornøyd med Regjeringens forslag.

- Det gir ikke mening å kutte ned i antall studentboliger samtidig som antall studieplasser økes. Vi er mange studenter som trenger et rimelig sted å bo, sier Trohjell.

IKKE GODT NOK: - Regjeringens forslag er ikke godt nok, sier Andreas Trohjell fra Norsk studentorganisasjon. Foto: Benjamin Skaug

Ønsker mer pengestøtte til studentene

- I Norsk studentorganisasjon jobber vi også for at Regjeringen hever studiestøtten, da den ikke er stor nok til å dekke studenters basisutgifter. De aller fleste er avhengig en deltidsjobb for at økonomien skal gå rundt, legger Trohjell til.

I statsbudsjettet foreslår også Regjeringen å endre åtteårsregelen i Lånekassen slik at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid.

I tillegg kommer anslåtte utgifter til utdanningsstøtte på om lag 241 milioner kroner. Det foreslås også å gi studentsamskipnadene mer i støtte enn tidligere, som utgjør en sum på 104,8 millioner.  

Unge boligeiere kan miste skattefradraget på BSU

Regjeringen foreslår at personer som allerede eier en bolig ikke lenger skal få fradrag i skatt gjennom sparing i BSU. Regjeringen foreslår samtidig at maksimalt årlig sparebeløp i BSU økes fra 25 000 kroner til 27 500 kroner.

Dette er Regjeringens forslag, som betyr at statsbudsjettet for 2021 enda ikke er vedtatt. Les mer i Finansdepartementets pressemelding..