Gjeld kan ødelegge vennskapsbånd for livet

Ja, gjeld kan ødelegge vennskapsbånd.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 16. nov 2017
Artikkelen er flere år gammel

Det er vel en uskreven regel at man skal holde fingrene av fatet fra ekser og nåværende kjærester. Det samme bør gjelde penger. Du ville ikke låne bort dama til en kompis.

Det samme bør gjelde penger.

Mange vennskapsbånd brytes fordi man låner bort penger. Det er forståelig at man ønsker å hjelpe, særlig en venn i nød, men hans problem kan fort bli ditt hvis pengene uteblir, forteller forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

Gjeld til venner ødelegger

– I «Luksusfellen» har jeg hjulpet mange som har lånt penger til venner. Det var en deltaker som tok opp forbrukslån for å hjelpe. Selvsagt stolte han på vennene sine og lovnaden om at han snart skulle få tilbake pengene sine. Men den gang ei.

Fem år senere har gjelden økt med mer enn det dobbelte, forteller Silje, og den uheldige mannen har fortsatt ikke fått en krone. Han trodde alt håp om å få tilbake pengene sine var ute, for dokumentasjon hadde han ikke. Men, selv uten en privat låneavtale kan du faktisk kreve tilbake pengene dine, forteller forbrukerøkonomen.

– Mitt råd er klart, aldri lån penger til venner. Velger du allikevel å gjøre det, så er det uhyre viktig å ha en konkret låneavtale.

Privat låneavtale

En privat låneavtale, eller et gjeldsbrev som det også blir kalt, regnes som et bevis på at den andre parten skylder deg penger. Det bør inneholde:

  • Informasjon om hvem som låner penger
  • Hvor mye som er lånt bort
  • Hvilke tidspunkt pengene skal tilbakebetales
  • Hvilken rente som skal belastes
  • Og en setning som gjør det enklere å drive inn pengene hvis du ikke får de frivillig

Blir gjelden eller et enkelt avdrag ikke betalt i rett tid, er hele gjeldsbeløpet straks forfalt til betaling og kan inndrives uten søksmål etter reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven. Dreier det seg om et større beløp anbefales det å sette i gang med en nedbetalingsavtale så fort som mulig. Få den som skylder deg penger til å legge inn et månedlig trekk til kontoen din.

Det er viktig at du ikke lar det gå for lang tid, for et pengekrav lever ikke evig. Den ordinære foreldelsesfristen for pengekrav, er tre år. Men, dersom du har sikret kravet gjennom et gjeldsbrev, foreldes det først ti år etter at gjeldsbrevet ble skrevet under.

Påkrav av gjeld

Får du ikke pengene inn i frivillig kan du faktisk få hjelp av staten til å drive inn pengene. Men først må du bevise at du har forsøkt å få inn pengene selv. Det gjør du ved å sende en slags purring, på fagspråket heter det et påkrav, forklarer forbrukerøkonomen.

I påkravet må det spesifiseres hvor mye penger han skylder deg. Du må også sette en frist når pengene skal være tilbakebetalt, vanlig her er 14 dager. Kommer ikke pengene inn på konto må du sende enda en «purring» med varsel om at kravet vil bli begjært tvangsfullbyrdet dersom betaling ikke skjer innen en fastsatt frist. Dersom betaling fortsatt uteblir, tar du med deg kopi av varselet til namsfogden for tvangsinndriving. Ta også med noe bevis på at personen faktisk skylder deg penger. Det beste er et gjeldsbrev, men har du ikke det kan det være mail, samtaler på facebook og lignende.

Det ligger flere maler på nettet på både gjeldsbrev og påkrav.

PASS PÅ PENGENE: Ikke lån penger ukritisk til venner. Det kan føre til store problemer, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl.
Du må aldri ta noen på ordet når det gjelder penger

Inndrivelse av gjeld

Det er namsfogden som avgjør hvordan et krav skal tvangsinndrives. I praksis skjer dette enten ved pant i eiendeler eller trekk i lønn. Ved lønnstrekk får arbeidsgiver en plikt til å trekke et visst beløp i måneden fra lønnen til den som skylder deg penger før han får utbetalt lønnen sin. Hvor stort dette beløpet er, avhenger av inntekten hans. I følge dekningsloven § 2-7, skal debitor alltid ha igjen et beløp til daglige utgifter og boutgifter. Ved pant i en eiendel, som for eksempel bolig har du fått en sikkerhet på beløpet ditt. Selges boligen og personen som skylder penger har boliglån, er det banken som har rett på pengene først, deretter kan øvrige kreditorer som har pant spise av kaka. Den som har tatt pant først får pengene først. Hvis ikke boligen blir solgt frivillig kan den bli tvangssolgt.

– Personen som skylder deg penger kan nekte for det. I så tilfelle møtes dere i retten. Som alle andre rettsaker gjelder det å ha nok bevis, så igjen: Skriv gjeldsbrev,

– Du må aldri ta noen på ordet når det gjelder penger, avslutter Silje.