Husk at ulønnet permisjon har flere konsekvenser

Har du tenkt å ta ulønnet permisjon for å være hjemme litt lenger med barnet ditt? Da er det viktig at du har tenkt gjennom de økonomiske konsekvensene – både på kort og lang sikt.

TENK GJENNOM KONSEKVENSENE: Ulønnet permisjon har sin pris utover tapt lønn. Det er viktig at du har tenkt gjennom de økonomiske konsekvensene – både på kort og lang sikt. Foto: NTB scanpix
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 01. apr. 2019
Artikkelen er flere år gammel

– Lav rente gjør at mange opplever å ha romslig privatøkonomi. Da er det enklere å bli hjemme litt ekstra, sier finansrådgiver i DNB, Hanna Folkvord.

Men selv om ekstra tid hjemme med barnet vil være uvurderlig for de aller fleste, er det nå slik at ulønnet permisjon har sin pris utover tapt lønn.

– Ulønnet permisjon i mer enn 14 dager kan påvirke retten din til blant annet sykepenger og pleiepenger, sier Folkvord.

Les: Foreldre fortviler over den nye permisjonsordningen

Mindre pensjon ved ulønnet permisjon

Ved ulønnet permisjon kan du også miste pensjonsopptjening. Undersøk med arbeidsplassen din om du fremdeles er en del av pensjons- og forsikringsordningene du har gjennom arbeidsgiver når du er i ulønnet permisjon.

– Fra det offentlige vil pensjonsopptjeningen din bli beregnet etter reglene for omsorgsopptjening. Dette er en ordning som sikrer at du tjener opp pensjon når du er hjemme med barn under 6 år og har lav eller ingen arbeidsinntekt.

Tapt pensjon blir først og fremst merkbart hvis du blir lenge borte fra jobb.

– Dersom en av foreldrene skal være hjemme i ulønnet permisjon over lengre tid er det viktig å tenke på hvilke konsekvenser dette får for pensjonsopptjeningen. Ved et mulig samlivsbrudd er ikke opptjent pensjon noe som deles. For å godtgjøre for dette bør dere inngå en avtale om pensjonssparing slik at den som blir hjemmeværende ikke sitter igjen som pensjonstaper. Dette kan for eksempel legges inn i en samboerkontrakt eller ekteskapsavtale, sier Folkvord.

HUSKEREGLER: Vær oppmerksom på de økonomiske ulempene ved ulønnet permisjon, sier Hanna Folkvord i DNB. Foto: Stig Fiksdal

Dette får du fra det offentlige

– Hvis du ønsker å være hjemme med barnet utover perioden med foreldrepenger, kan du søke NAV om kontantstøtte fra barnet fyller ett år. Kontantstøtte er en skattefri ytelse du kan motta inntil barnet er to år, sier Folkvord.

I tillegg til kontantstøtte, mottar foreldre 1.054 kroner i barnetrygd per måned fra og med 1. mars i år, en økning på 84 kroner.

– Får dere betalt regninger når én inntekt erstattes av kontantstøtte og barnetrygd? Et detaljert budsjett vil avsløre om familieøkonomien tåler en periode med minsket inntekt, sier Folkvord.

– De fleste må spare disiplinert for å klare seg på en inntekt i stede for to. Tenk hvis du skulle bli syk rett før du begynner i jobb igjen og ikke har rett på sykepenger den første tiden du skulle vært tilbake på arbeid? Bufferen dere opparbeider bør ta høyde for slike scenarioer også, mener Folkvord.

PS: Visste du at spareformen IPS holdes utenfor ved et eventuelt samlivsbrudd og passer å bruke som en «kompensasjonsordning» for den som er hjemme og taper opptjening i pensjonsordningen fra arbeidsgiver (og folketrygd hvis du har lønn over 4,5G).

Les mer om foreldrepenger og permisjon.