Vær romantisk i ferien - tegn samboerkontrakt!

– Noe av det mest romantiske du kan gjøre er å sette opp en samboerkontrakt. Tåler ikke forholdet at dere tar opp økonomi og «worst case»-senarioer, er forholdet neppe noe å satse på, sier Hanna Folkvord i DNB. – Ta den «vanskelige» økonomiske samtalen når ting fungerer – ikke ved samlivsbrudd! Sommerferien, der mange ofte har fellesøkonomi for første gang, er et godt tidspunkt å diskutere økonomi, anbefaler hun.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 16. feb 2018
Artikkelen er flere år gammel

4 av 5 har ikke skrevet samboeravtale viser DNBs undersøkelser, og mange er lykkelig uvitende om de økonomiske konsekvensene. For mange er økonomi et emne som både er tabu og som man frykter vil kunne legge en demper på romantikken. Men, lages ikke klare kjøreregler, er det akkurat det som ofte blir resultatet.

Det er kort oppsummert tre enkle grep som skal til for å danne grunnlaget for en ryddig parøkonomi:

  1. Lag en samboerkontrakt. Last ned her.
  2. Skriv testament. Last ned her. Uten felles barn (eller venter felles barn) har samboere ingen arverett. Med testament kan du testamentere bort alt hvis dere ikke har barn
  3. Sørg for å ha livsforsikring, utbetalingen holdes utenfor et arveoppgjør.

– Forholdsbrudd er dessverre livets realitet, og de fleste vil oppleve dette i løpet av livet. Uten en samboeravtale kan et samlivsbrudd få uante økonomiske konsekvenser. Som samboere ses man på som to økonomiske individer. Verdiene du tar med deg inn og verdiene du skaffer i samboerskapet, kan du ta med deg ut, sier Folkvord.

Det kan være lurt å få råd fra en tredjepart når avtalen settes opp. Er det snakk om store verdier og mine, dine og våre barn kan det lønne seg å bruke en advokat. Andre kan ha nytte av gratis veiledning av en rådgiver i banken.

Dette bør med i en samboeravtale

  • Eierandel for bolig og fritidseiendom, verdigjenstander og arv. Nye ting som anskaffes, verdiutvikling for eiendom, påkostning osv. bør tas med.
  • Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld.
  • Få på plass og klargjør sparing og forsikringer: Hvem eier og hvem er ansvarlig for å opprettholde disse? Hvem er ansvarlig for utgifter og gjeld? Opprett gjerne en konto for felles utgifter som regninger, mat, interiør osv, i tillegg til personlige lommepengekontoer. Både felles og egne sparekontoer er lurt.
  • Er du hjemmeværende eller jobber redusert bør du sørge for å få kompensasjon. Dette er ting som bør inn i samboerkontrakten. Husk at du blir liggende etter når det gjelder pensjonsopptjening.
  • Sett opp klare regler for fremgangsmåten ved et skifte. Skal en av partene bli boende i uskiftet bo? Hvordan skal takst innhentes ved et salg?
  • Det viktigste er å få ned på papiret hvem som eier hva og å avklare hvordan fordelingen blir ved et brudd. Avtalen bør oppdateres en gang i året. En samboeravtale har ingen formelle krav, men den er sikrere om den er underskrevet av begge parter. Det kan også være lurt å lage tre kopier, en til hver av samboerne og en til en tredjeperson begge stoler på, avslutter Folkvord. .

 

ØKONOMISK RISIKO: Når man kjøper sammen med en annen person er man bl.a. ansvarlig for denne personens gjeld. Foto: Stig Fiksdahl