Gründerne av Equality Check:

- De beste arbeidstakerne vil søke seg til bedrifter som har en inkluderende kultur

Isabelle Ringnes og Marie L. Sunde er kjente feminister i forretningslivet. Nå har de lansert en plattform for anonyme vurderinger av mangfold, muligheter og likestilling hos bedrifter.

MÅLER LIKESTILLING: Isabelle Ringnes og Marie L. Sunde har lansert Equality Check, en plattform som måler likestillingen i næringslivet. Foto: Christoffer Sapienza
Lesetid 8 min lesetid
Publisert 22. jan. 2020
Artikkelen er flere år gammel

- Vi ønsker å vise fram gode arbeidsplasser, i hvilke selskaper man får brukt potensialet sitt mest og hvor det finnes en kultur der man har like muligheter for å utvikle seg. Med Equality Check vises dette helt åpent, sier Marie Louise Sunde, medgründer og daglig leder av Equality Check.  

Bedriftene som gjør det bra vil kunne skinne på plattformen
Isabelle Ringnes
EQUALITY CHECK: - Vi ønsker å vise fram hvor det finnes en kultur der man har like muligheter for å utvikle seg, sier Marie L. Sunde. Her sammen med medgründer Isabelle Ringnes. Foto: Christian Faarlund

Anonyme tilbakemeldinger

Ved at ansatte og tidligere ansatte anonymt svarer på 12 spørsmål om en bedrift, lages en bedriftsprofil, altså en «Equality Check», over hvordan arbeidsplassen oppleves når det gjelder likestilling, mangfold, like muligheter, kultur og inkludering fra ansattes subjektive perspektiv.

- 500 selskaper har blitt vurdert så langt av over 3000 ansatte, og 140 av disse bedriftene har fått mer enn fem vurderinger slik at hvem som helst kan se hvordan selskapet gjør det på likestilling og mangfold, sier Ringnes, medgründer og produktsjef i selskapet.

Rett før jul fikk gründerne med seg investorer som bidrar med 5,23 millioner kroner.

- Nå er vi i full gang med å markedsføre plattformen i Norge og Sverige. Deretter vil vi lansere i England og kanskje USA eller Asia, sier Sunde.

Konkret handling mangler fortsatt hos mange
Marie L. Sunde
500 SELSKAPER HAR BLITT VURDERT: - Hvem som helst kan se hvordan selskapet gjør det på likestilling og mangfold, sier Isabelle Ringnes. Foto: Christian Faarlund

Attraktive arbeidsplasser holder på talentene

Gründerne mener at når man skifter arbeidsplass eller skal velge sin første arbeidsplass, er det viktig å velge en arbeidsplass med god ledelse. En arbeidsplass der det er en positiv og inkluderende kultur, og der du har mulighet til å utvikle ditt potensial uavhengig av din bakgrunn.

- For bedriftene er det viktig å være en attraktiv arbeidsplass, og da er det viktig å vise at man prioriterer det å skape en inkluderende kultur der alle har like muligheter om man vil tiltrekke seg og holde på talentene, forteller Ringnes.

Kjønnsbalanse fører til økt verdiskapning
Marie L. Sunde

Hjelper bedriftene til å løse utfordringer

Gründerne forteller at de har opplevd en stor endring i næringslivet de siste par årene. 

- Nå er næringslivet enige om at likestilling er viktig, og at kjønnsbalanse fører til økt verdiskapning. Men ofte vet ikke bedriftene hvordan de skal iverksette tiltak for å øke likestillingen, og de har lite data som viser hvordan de ligger an, sier Sunde. 

ØKER LIKESTILLINGEN: - Kjønnsbalanse fører til økt verdiskapning, sier Marie L. Sunde i Equality Check. Foto: Christian Faarlund

Sunde og Ringnes mener at Equality Check kan være med å løse utfordringene.

- Plattformen kartlegger problemene innad i bedriftene, og gir samtidig tilgang til beste tilgjengelige forskning for å løse utfordringene de har rundt likestilling og kultur. De beste arbeidstakerne vil søke seg til bedrifter som har en inkluderende kultur og ikke en fryktbasert ledelse, forteller Ringnes.

Vinn-vinn

På Equality Check kan hvem som helst kan gå inn og vurdere nåværende eller tidligere arbeidsplass, helt anonymt. 

- Bedriftene som gjør det bra vil kunne skinne på plattformen gjennom sine egne ansattes stemmer og opplevelser. Dersom bedriftene har forbedringspotensial fungerer plattformen som en øyeåpner, og bidrar forhåpentligvis til at bedriften prioriterer å ta tak i problemområdene sine. Det blir vinn-vinn for alle, mener Ringnes.

Det er veldig positivt at det er blitt mer fokus på likestilling de siste årene, men konkret handling mangler fortsatt hos mange
Marie L. Sunde

Medarbeiderne driver endring

DNB har brukt Equality Check, og banken mener at transparensen plattformen viser kan motivere og bidra til bedre arbeidsplasser.

- Likestilling skjer ikke av seg selv. Det som er spesielt bra med plattformen er at det er medarbeideres stemmer som er med på å drive fram endring, sier Line Bakke, ansvarlig for likestilling og mangfold i DNB.

Banken samarbeider med Equality Check, og rapporter inn likestillingstall i verktøyet Equality Check for Business.

- Det blir veldig spennende å se hvordan Equality Check kan gi oss bedre innsikt, slik at vi kan bli en enda mer mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Det er jo målet. 

DRIVER ENDRING: - Det som er spesielt bra med plattformen er at det er medarbeideres stemmer som er med på å drive frem endring, sier Line Bakke, ansvarlig for likestilling og mangfold i DNB. Foto: Marit Giske

Anonymitet og sikkerhet

Ringnes forteller at alle som legger igjen vurdering på equalitycheck.it må logge inn via Facebook, LinkedIn, Google eller e-post der e-post-brukeren verifiseres med unik kode. Slik beskyttes plattformen mot falske profiler. Brukere må også bekrefte selskapets "Code of conduct", som sier at man ikke publiserer falsk informasjon, informasjon som kan identifisere individer, som kan oppleves som aggressivt eller diskriminerende eller som inneholder sensitiv eller konfidensiell informasjon om bedrifter.

- Det er ingen vurderingssider i dag som kan være helt sikre på at 100 % av vurderingene er ekte, men det er mye man kan gjøre for å sikre at nesten alle er ekte, sier Ringnes.

Sunde forklarer at det er mulighet for alle brukere å flagge vurderinger de mener bryter med deres "Code of conduct", og vurderingen tas da vekk slik at den kan gås igjennom og vurderes.

- Vi oppfordrer alle selskaper til å be flest mulig ansatte legge igjen en ærlig vurdering på EqualityCheck.it. Hvis mange ansatte har lagt igjen vurdering, vil en og annen feilvurdering ikke slå ut på gjennomsnittet. Vår aller største prioritet er anonymitet og sikkerhet for brukerne. Det betyr at vi ikke vet hvem som har lagt igjen en vurdering. Av de over 3000 vurderingene vi har fått inn til nå, ser vi at den store majoriteten er sanne og konstruktive. 

INSPIRERT AV FN: Gründerne startet også organisasjonen #HunSpanderer, inspiret av #HeForShe-kampanjen i regi av FNs kvinnekonferanse. Foto: Christian Faarlund

«SHE-washing»

Gründerne opplever at det er blitt en trend å drive med såkalt SHE-washing. Det betyr at flere bedrifter gjerne snakker om hvor opptatt de er av likestilling, men at de ikke gjør noe konkret.

- I mange ledergrupper snakkes det om likestilling, men når den faktiske jobben skal gjøres tenderer interessen til å avta. Det er veldig positivt at det er blitt mer fokus på likestilling de siste årene, men konkret handling mangler fortsatt hos mange, sier Sunde. 

Med Equality Check får alle en mulighet til å bruke stemmen sin
Isabelle Ringnes

Ringnes mener at det er stor forskjell i mange bedrifter på hvordan toppledelsen og vanlige arbeidstakere oppfatter at det jobbes med likestilling.

- Oppfattelsen medarbeidere sitter med er ikke nødvendigvis lik den som blir kommunisert fra ledelsen. Med Equality Check får alle en mulighet til å bruke stemmen sin, og det håper vi at vil bidra til å insentivere bedriftene i riktig retning, avslutter Ringnes.