Aktiviteten i næringslivet har økt gjennom sommeren

Lettelser i smitteverntiltak har ført til at aktiviteten i bedriftene har økt, men de ser for seg lav vekst det neste halvåret.

NORSKE TURISTER: Har bidratt til en oppgang i varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting. Her fra en campingplass i Lofoten i sommer. Foto: NTB scanpix
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 13. sep 2020
Artikkelen er flere år gammel

undersøkelsen som blir gjennomført tre ganger årlig, spør Norges Bank ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

I den siste undersøkelsen svarer bedriftene at aktiviteten har økt med en årlig rate på 2,9 prosent de siste tre månedene. Særlig har veksten blitt trukket opp av en betydelig oppgang i varehandel og husholdningsrettet tjenesteyting, blant annet som en konsekvens av mange norske ferieturister.

På den andre siden har aktivitetene hos oljeleverandørene og eksportindustrien fortsatt å falle.

Usikre på utviklingen

En del bedrifter har også fortsatt mindre å gjøre enn hva de hadde før koronautbruddet, og de fleste bedriftene er fremdeles forsiktige med å sette i gang med store prosjekter.

Bedriftslederne tror at aktiviteten vil øke svakt det neste halvåret, men de er usikre på utviklingen fordi mye vil avhenge av smittetall og hvilke smitteverntiltak som settes inn, ifølge undersøkelsen.

I vår ble mange ansatte permittert, men gjennom sommeren har norske bedrifter økt antallet ansatte. Fremover tror de imidlertid at det vil være små endringer.

Tror på lønnsvekst på 1,9 prosent

Flere bedrifter enn i mai oppgir i undersøkelsen at de ikke kan øke produksjonen eller salget uten å ansette flere eller investere i nytt utstyr – dette er dels på grunn av økt aktivitet og at smitteverntiltak har begrenset aktiviteten for en del bedrifter.

Prisene på varer har økt en god del i sommer. Bedriftene tror ikke prisene vil øke like mye det kommende året, og de tror at lønnsveksten i år vil bli på 1,9 prosent.