Dette trenger du å vite om holdingselskap

Mange gründere kontakter DNB Oppstartslos med spørsmål om holdingselskap. Her er det viktigste å vite.

STILLE EIER: Et holdingselskap er et aksjeselskap som normalt ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere underliggende selskaper. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 16. jun 2023
Artikkelen er flere år gammel

- Dersom du sitter på en forretningside, et produkt eller en tjeneste du vurderer å gå til markedet med, må du først vurdere hvilken selskapsform du skal drive forretningen din gjennom.

Det sier Sigrid Høisveen Ulekleiv, oppstartslos i DNB, og fortsetter:

- Hvis valget faller på aksjeselskap, har du kanskje hørt at mange etablerer et holdingsselskap først. Det er ulike måter å strukturere eierskap i aksjeselskap på. Om du eier aksjene alene, med flere, eller om du er investor i en startup. 

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. «Ikke andre oppgaver» betyr at det er ingen drift å snakke om; verken salg av konsulenttimer eller varer.

- Holdingselskap er et aksjeselskap på lik linje med andre aksjeselskap, men med en relativt passiv rolle, også kalt en «stille eier», og som er en egen juridisk enhet, sier Ulekleiv.

Holdingselskap er i et skattemessig perspektiv mest aktuelt for de selskapene som tjener mer penger enn det eierne trenger å ta ut i form av utbytte eller lønn
Rolf Lothe

Mange investorer etablerer et holdingselskap for å kjøpe andeler i eksterne selskaper, men for de fleste gründere skal holdingselskapet eie din andel i selskapet du er med å starte. I stedet for at du eier selskapet privat, eier du altså selskapet som eier selskapet. Hvorfor ta denne tilsynelatende innviklede omveien? 

- Holdingselskap er i et skattemessig perspektiv mest aktuelt for de selskapene som tjener mer penger enn det eierne trenger å ta ut i form av utbytte eller lønn, sier Rolf Lothe som er advokat i Skattebetalerforeningen og medlem av advokatforeningen (M.N.A).

Alt du trenger å vite om holdingselskap

Fordeler

En holdingstruktur har sine klare fordeler, mener Ulekleiv.

- Det gir både større økonomisk fleksibilitet og eier vil på denne måten kunne spre sin risiko. Men den aller viktigste fordelen er at det åpner for å reinvestere og utsette skatt via fritaksmetoden, sier hun.

Rolf Lothe forklarer det slik:

- Hvis et aksjeselskap sitter med et solid overskudd som ønskes utdelt til eierne vil dette utbyttet bli skattepliktig for de personlige eierne. Skattesatsen for utbytte er i dag 35,2 %, eller egentlig 37,84 % fra 6. oktober, hvis det vedtas i Stortinget, sier Lothe.

- Men, dersom aksjonæren er et aksjeselskap mottar selskapet utbyttet (nesten) skattefritt gjennom den såkalte fritaksmetoden.

Her finner du gjeldende skattesatser.

Fritaksmetoden er gjeldende så lenge midlene reinvesteres eller beholdes innenfor selskapsstrukturen
Rolf Lothe

Fritaksmetoden

Fritaksmetoden åpner for at selskapsaksjonærer som hovedregel fritas skatt på gevinst av aksjer og aksjeutbytte. Nesten skattefritt vil si, tre prosent av utbytte er skattepliktig med en effektiv skattesats på 0,66 prosent. Hvis holdingselskapet eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapet er skattesatsen for utbyttet null.

- Fritaksmetoden gjelder altså for utbytte og gevinst på salg av aksjer. Dette er gjeldende så lenge midlene reinvesteres eller beholdes innenfor selskapsstrukturen, sier Ulekleiv.

Tanken bak reglene er at når beskattede inntekter flyttes mellom selskaper så skal de samme pengene ikke beskattes flere ganger.

- Men i det øyeblikk den personlige aksjonæren ønsker å ta utbytter ut fra selskapsstrukturen, ja da blir utbyttet skattepliktig for den personlige aksjonæren, sier Lothe.

- Holdingselskap er mest aktuelt for de selskap som tjener mer penger enn det eierne trenger å ta ut, sier Rolf Lothe, Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen / Skattebetalerforeningen

Invester gevinsten

Mange gründere ønsker ikke utbytte eller gevinst på salg først og fremst til privat forbruk, men for å finansiere nye gründerideer, investere i andre selskaper eller eiendom. Med et holdingselskap kan du reinvestere gevinst og utbytte. Dette kan bedre likviditeten, gi mer fleksibilitet og større sjanse for suksess i dine nye prosjekter.

- Fra et samfunnsperspektiv skal denne skattemodellen med skattefritak for selskapsaksjonærer stimulere til reinvestering heller enn uttak til privat forbruk. Dette vil også kunne bidra til flere arbeidsplasser, økonomisk aktivitet og vekst i norsk næringsliv, sier Ulekleiv.

En holdingstruktur kan også bidra til å spre risiko i porteføljen
Sigrid Høisveen Ulekleiv

Holdingselskap gir deg fleksibilitet

Et holdingselskap gir deg først og fremst fleksibilitet. Skattefritt utbytte lar deg etablere andre selskaper og gjøre investeringer som lar deg spre risikoen i porteføljen din.

Når et holdingselskap eier eller kontrollerer et eller flere andre selskaper på denne måten kalles de et konsern. Selskap i et konsern kan låne penger av hverandre, eller av morselskapet. Lønn kan i visse tilfeller tas ut av holdingselskapet, og finansieres med fakturering til datterselskapene. Slik kan modne selskaper med overskudd bidra til å gi økonomisk pusterom til søsterselskap i tidlig fase.

- En holdingstruktur kan også bidra til å spre risiko i porteføljen. Har man flere separate virksomheter kan man spre dem ut over flere forskjellige selskaper, eid av samme holdingselskap. Dersom en av virksomhetene går dårlig vil det ikke påvirke de andre virksomhetene som er plassert i søsterselskap, forklarer Ulekleiv.

Når flere eier sammen

Dersom dere er flere som skal eie et aksjeselskap sammen kan det å eie gjennom hvert sitt holdingselskap bidra til å unngå uenighet og misnøye.

- Erfaringsmessig kan det over tid oppstå ønske hos enkelte eiere for utbytte, mens andre ikke har behov for det i sin privatøkonomi. Ved indirekte eierskap via hvert sitt holdingselskap, kan aksjonærene selv bestemme om de vil reinvestere utbytte eller gevinst fra sitt holdingselskap eller ta ut utbytte privat og betale beskatningen, forklarer Ulekleiv.

Ulemper ved holdingselskap

En ulempe ved å eie aksjer via et holdingselskap er at dersom holdingselskapet selger aksjer som gir tap vil holdingselskapet heller ikke kunne fradragsføre tapet.

- Fritaksmetoden går begge veier; man får kun fradrag for tap dersom gevinst ville utløst skatt. For eiere som jobber i driftsselskapet kan indirekte eierskap også gi mindre fleksibilitet når det kommer til å velge om man vil ta ut penger som lønn eller utbytte, sier Lothe.

Dersom utbetalinger fra et driftsselskap er et resultat av eiers arbeid i selskapet, kan utbytte bli skattepliktig som lønn, med påfølgende krav om arbeidsgiveravgift og skatt. Dette er et komplisert område og er du usikker på om utbyttet fra driftsselskapet er et resultat av arbeidsinnsats eller andre faktorer kan du kontakte en revisor, regnskapsfører eller skatteadvokat.

En holdingstruktur innebærer også at man får to eller flere aksjeselskaper. Det innebærer økte utgifter til registrering i Brønnøysund, og i forbindelse med stiftelse av de ulike selskapene samtidig som at de løpende utgifter til regnskapsføring og skatte- og avgiftsrapportering også blir høyere.

Bør «alle» som velger aksjeselskap ha en holdingstruktur?

- Nei, svarer Lothe og forklarer:

- Ønsker du kun å skape din egen arbeidsplass, og ta ut lønn og utbytte til privat forbruk samtidig som du ikke har tro på at virksomheten vil gi store inntekter frem i tid , er det lite å hente på en holdingstruktur.

Kan holdingstruktur etableres i ettertid?

- Dersom du etter et par års drift ser at du burde ha hatt en holdingstruktur, kan det bli dyrt å få det til i ettertid, sier Ulekleiv.

- Etter vår erfaring er det derfor flere som angrer på at de ikke etablerte en holdingsstruktur, enn motsatt. Ønsker du fleksibiliteten og muligheten til å reinvestere for å bidra til ytterligere verdiskaping kan det være lurt å vurdere en holdingstruktur fra start, sier hun.

- Har du ikke en holdingstruktur så fortvil ikke. Selv om etablering av holdingstruktur som hovedregel er skattepliktig, så finnes det lovlige og velutprøvde metoder for hvordan dette kan gjennomføres helt skattefritt også for aksjeselskaper som er i full drift, sier Lothe.

Søk kvalifisert hjelp om du kjenner behov for det, og ta en informert og veloverveid avgjørelse
Rolf Lothe

Hva med andre verdipapirer og fond som eies privat?

Mange privatpersoner eier i dag fond og selskaper på børs via en aksjesparekonto. Aksjesparekonto ble etablert i 2017 for å gjenskape mange av fordelene som eksisterer ved å investere gjennom et aksjeselskap.

- Du kan derfor fint fortsette å eie aksjer og fond via en aksjesparekonto, da dette innebærer mye mindre administrativt arbeid for deg. Det å flytte eierskap i verdipapirer fra seg selv som privatperson til et aksjeselskap vil innebære et salg. For deg som gründer eller eier med unoterte aksjer kan du eie aksjene via holdingsselskap, men fortsatt eie aksjer og fond privat med samme fordeler via aksjesparekonto, sier Ulekleiv.

- Søk kvalifisert hjelp om du kjenner behov for det, og ta en informert og veloverveid avgjørelse, avslutter Lothe.