One Ocean Conference

Lerøy skal gi tare og blåskjell til fisken

– For oss er det naturlig å dyrke ting i havet som kan brukes i fôret, sier Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group.

VIL SIKRE BÆREKRAFTIG FÔR: – For oss er det naturlig å dyrke ting i havet som kan brukes i fôret for en sirkulær verdikjede, sier Henning Beltestad. Foto: Lerøy Seafood Group
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 20. apr 2023
Artikkelen er flere år gammel

Beltestad leder Lerøy Seafood Group, et norsk sjømatselskap med røtter helt tilbake til 1899. I dag er det et selskap med en helintegrert verdikjede helt til sluttkunde for produksjon av laks, ørret og hvit fisk.

– Det å ha en helintegrert verdikjede gir mange muligheter, fordi vi kan påvirke hele verdikjeden selv, og særlig innen bærekraftige løsninger. Vi kan sikre at vi har bærekraft i alle ledd, fra rogn og helt ut i butikker og restauranter, sier Beltestad.

For oss er det naturlig å dyrke ting i havet som kan brukes i fôret
Henning Beltestad

–  Vi har kontroll på hele verdikjeden og vi vet at det er noe våre kunder setter stor pris på, sier han.

Nylig deltok Beltestad på One Ocean Conference, under One Ocean Week i Bergen, og delte flere av Lerøys bærekraftprosjekter.

Nye råvarer til fiskefôret

Lerøy jobber med flere konkrete prosjekter for å kutte klimautslippene. Lerøy Ocean Harvest er et prosjekt som Beltestad har stor tro på.

– Det å sikre at fôret til fisken vi produserer er mest mulig bærekraftig er viktig for oss. I Lerøy Ocean Harvest dyrker vi tare og blåskjell, og har stor tro på at disse råvarene skal kunne benyttes i fôret vårt fremover. Både tare og blåskjell binder opp CO₂ og næringssalter som også bidrar til mindre utslipp, sier Beltestad.

Vi har en unik mulighet til å påvirke bærekraftløsninger i hele verdikjeden
Henning Beltestad
NYE RÅVARER: – I Lerøy Ocean Harvest dyrker vi tare og blåskjell, og har stor tro på at dette skal kunne benyttes i fôret vårt, sier Henning Beltestad Foto: Silje Katrine Robinson

Taren er så langt blitt brukt i fôr til storfe med veldig godt resultat.

– Vi har gjort forsøk med blåskjellmel i fôr til laksen, også det med lovende resultat. Avskjær er en annen råvare som vi har tilgang på gjennom egen aktivitet innen  hvitfisk og en råvare som vi ønsker å benytte mer av fremover. Det er sirkulærøkonomi i praksis.

Beltestad sier det er naturlig for Lerøy å dyrke ting i havet som kan brukes i fôret slik at de får en sirkulær verdikjede. 

BLÅSKJELL: – I Lerøy Ocean Harvest dyrker vi tare og blåskjell, og har stor tro på at det, sier Henning Beltestad som leder Lerøy Seafood Group. Foto: Stig B. Fiksdal

Vil kutte 46 prosent av klimautslippene innen 2030

Beltestad er opptatt av at bærekraft skal være høyt på agendaen i alle Lerøy-selskapene.

– Vi kan snakke fint om bærekraft, men det som er viktig er å ha bærekraft høyt på agendaen i vår daglige drift. Alle våre 6.000 ansatte skal forstå hvilken rolle de har i en bærekraftig utvikling, understreker han.

Vi har gode målstyringsverktøy i alle ledd som gjør at vi kan jobbe med kontinuerlig forbedring
Henning Beltestad

Bærekraftige løsninger diskuteres i driftsmøter og det rapporteres på bærekraftstatus.

– Vi har gode målstyringsverktøy i alle ledd som gjør at vi kan jobbe med kontinuerlig forbedring. Vi har som hovedmål å kutte 46 prosent av våre klimautslipp innen 2030. 

Se hvordan Lerøy Ocean Harvest dyrker tare som skal brukes som taremel i fiskefôr:

KUTTER KLIMAUTSLIPP: – Vi har som hovedmål å kutte 46 prosent av våre klimautslipp innen 2030, sier Henning Beltestad. Foto: Stig B. Fiksdal