Handler du med utlandet? Her har du nyttige tips for import

- Handler du med utlandet bør du sikre bedriften din økonomisk.

ØKT USIKKERHET: – Det er utfordringer med å få varer levert og valutasvingninger og mindre tillit i markedet er krevende, sier Rigmor Bråthen. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 23. apr 2024
Artikkelen er flere år gammel

Det sier Rigmor Bråthen, som er regionbanksjef i Trøndelag for små og mellomstore bedrifter i DNB.

Bråthen forteller at mange bedrifter opplever økt usikkerhet når de handler med utlandet.

– For noen er det store utfordringer med å få varer levert, valutasvingninger kan være krevende og det kan være mindre tillit i markeder som bidrar til økte krav til forskuddsbetalinger, sier hun.

Det er viktig å sikre seg mot risiko man ikke forstår like godt
Rigmor Bråthen

– Noen opplever kravet om forskuddsbetaling fra selger i utlandet som mangel på tillit, og anser det som risikosport å betale for en vare de ikke har mottatt. Kan de være sikre på at selger i utlandet faktisk kommer til å levere bestillingen, med riktig kvalitet til rett tid?, spør hun.

TRYGG IMPORT: – Det er viktig å sikre seg mot risiko man ikke forstår like godt, sier Rigmor Bråthen. Foto: Stig B. Fiksdal

Økt press på likviditeten

Forskuddsbetaling kan bety økt press på kontantstrømmene eller større trekk på kassekreditten, og på sikt kan dette føre både til økt risiko, høyere kostnader og lavere lønnsomhet for bedriftene, forklarer banksjefen.

– Enkel bedriftsøkonomi har som tommelfingerregel at man ønsker lang kredittid hos leverandør, fordi dette bidrar til effektiv likviditetsstyring, sier Bråthen.

Remburs og betalingsgaranti

Ved å foreslå oppgjør med en «remburs», eller «Letter of Credit» som det heter på engelsk, kan bedriften unngå forskuddsbetaling ved import, samt sikre rett leveranse til rett tid. Og, med bruk av betalingsgaranti, kan du som importør få en utsatt betaling som samtidig sikrer selger oppgjøret.  

– Remburs er en betalingsbekreftelse. Kjøpers bank lover å betale fakturert beløp til selgers bank, etter regler beskrevet i rembursen. Remburs er en godt etablert oppgjørsform ved internasjonal handel, som sikrer både levering av varer til kjøper og betaling til selger, sier banksjefen.

Remburs er en godt etablert oppgjørsform ved internasjonal handel
Rigmor Bråthen

– En betalingsgaranti er på den andre siden et sikringsinstrument som sikrer selger betaling om du som importør ikke gjør opp etter avtale.

Viktige fordeler

Med bruk av remburs og betalingsgaranti vil du som importør oppleve at varene sendes før selger mottar betaling, og det er lettere å holde kontroll over tidspunkt for varens ankomst.

– En viktig fordel ved å bruke remburs eller en betalingsgaranti for import er at det ofte er lettere å oppnå utsatt betaling hos leverandør. I tillegg blir de bedriftene som bruker remburs ofte foretrukket når det er vareknapphet. Og, din leverandør opplever at det er sikkerhet for at betalingen finner sted, oppsummerer Bråthen.

Valutasvingninger

Det er også viktig å sikre seg mot valutasvingninger mener banksjefen.

– Valutamarkedet er i stor bevegelse og fortjenesten ved en forretning kan forsvinne dersom man er uheldig med timingen. Det er viktig å fokusere på det som er kjernekompetansen til bedriften og sikre seg mot annen risiko man ikke forstår like godt, sier hun.

Sikring er relevant for alle bedrifter som er eksponert for valutarisiko
Rigmor Bråthen

– Valutasikring handler om å fjerne negative effekter forbundet med svingninger i valutakurser. Sikring er relevant for alle bedrifter som er eksponert for valutarisiko. Driver dere en virksomhet som involverer kontantstrømmer i utenlandsk valuta vil dere være eksponert for valutarisiko.

Forskuddsgaranti

Dersom din bedrift har utfordringer med å forhandle fram en utsatt betaling, anbefaler banksjefen at bedriften ber om en forskuddsgaranti.

– En forskuddsgaranti sikrer deg som kjøper forskuddet tilbake om varene ikke leveres, forklarer hun.

En forskuddsgaranti sikrer deg som kjøper forskuddet tilbake om varene ikke leveres
Rigmor Bråthen

– Ta gjerne kontakt med våre rådgivere. De kan hjelpe til med å finne løsninger slik at din bedrift finner fram til de beste kontraktsbetingelser, avslutter Bråthen.