#ringvirkninger

Liten, men betydelig

Denne butikken bidrar med 1,2 millioner kroner til det norske samfunnet.

RINGVIRKNINGER: - Jeg er veldig stolt av at den lille butikken vår bidrar med skatter og avgifter til velferdssamfunnet, sier Lise Udnesseter. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 11. nov 2020
Artikkelen er flere år gammel

På et hjørne på Sæter i bydelen Nordstrand i Oslo ligger en butikk som i 15 år har vært arbeidsplassen til Lise Udnesseter og Aneth Brevik.

- At det ble klær var litt tilfeldig, men vi synes salg er kjempegøy, sier Udnesseter.

Udnesseter drev med hjemmesalg, og Brevik jobbet i bank før de kjøpte klesbutikken Sæter-Hjørnet.

Vi har som mål at kundene skal føle seg sett
Lise Udnesseter

- Det er morsomt å være en viktig brikke

Her har de ikke bare skapt sine egne arbeidsplasser, den lille klesbutikkens bidrag til samfunnet er betydelig. 

- Jeg er veldig stolt av at denne lille butikken på hjørnet bidrar år etter år med skatter og avgifter til velferdssamfunnet vårt. Det er morsomt å være en viktig brikke, sier Udnesseter.

- Vi må være aktivt med i markedet, og hevde oss i de ulike salgskanalene som er i tiden
Lise Udnesseter

Gjennom butikkdriften bidro klesbutikken med 1,2 millioner kroner* i 2019. Ifølge DNBs ringvirkninger-kalkulator er dette nok til å finansiere blant annet:

  • 2 barnehageplasser
  • 637 tannlegebesøk
  • 3 fotballbaner
  • og 4 lekeplasser

Igjen skaper dette 2 arbeidsplasser hos andre bedrifter, og 1,3 millioner kroner i kjøpekraft i lokalsamfunnet.

Ringvirkninger-kalkulatoren viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den synliggjør hvor viktig norske bedrifter er for verdiskaping og velferd i landet vårt, både direkte med skatter og avgifter, men også indirekte med kjøp av varer og tjenester fra andre. 

STOLT: Gjennom butikkdriften bidro klesbutikken med 1,2 millioner kroner* i verdiskaping til fellesskapet i 2019. Foto: Stig B. Fiksdal

Åpnet nettbutikk i mars

Udnesseter og kollegaene jobbet med å etablere nettbutikk da koronapandemien slo til i mars.

- Vi hadde heldigvis kommet godt i gang med å sette opp nettbutikken vår «Smuk» da koronaen inntraff. Vi måtte imidlertig lansere den litt tidligere enn planlagt, sier butikkeieren.

Når vi forstår hvor viktige alle små og store bedrifter er for velferden vår, forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på dagens og morgendagens bedrifter
Roger Antonesen

Nå ser de at nettbutikken har blitt en viktig salgskanal for bedriften.

- Det å drive nettbutikk er spennende, men det tar også mye tid, sier hun.  

ÅPNET NETTBUTIKK: - Nettbutikken «Smuk» dyttet vi utfor da koronaen kom, vi måtte bare få den opp og stå veldig raskt, sier Lise Udnesseter. Foto: Stig B. Fiksdal

Facebook og markedsdager

Sæter-Hjørnet bruker ulike salgskanaler for å nå fram til kundene.

- Vi må være aktivt med i markedet, og hevde oss i de ulike salgskanalene som er i tiden. Vi har for eksempel vært på Facebook i 9 år. Nå bruker vi også Instagram, og de kanalene er veldig viktige fordi de er «showroom» for våre kunder. Kundene kommer ens ærend inn i butikken etter å ha sett en kjole eller bukse på Facebook eller Instagram, forteller Udnesseter.

Vi hilser på alle, finner frem klær, kommer med noen tips og hjelper dem.
Lise Udnesseter

De siste årene har butikken utvidet salgsdagene med det de kaller markedsdager. Da setter de opp et kjempestort telt i bakgården med mange gode tilbud.

- Markedsdager har også blitt en viktig salgskanal for oss. Alle aktiviteter gir oss kunder, og med bakgårdssalget finner kundene fine skatter, samtidig som de kommer inn i butikken og handler varer til full pris.

- Her må de ikke klare seg selv

Udnesseter mener det aller viktigste for å lykkes er å ta vare på alle som kommer inn i butikken.

- Vi har som mål at kundene skal føle seg sett. Vi hilser på alle, finner frem klær, kommer med noen tips og hjelper dem. Her må de ikke klare seg selv, avslutter hun.

GOD STEMNING: - Kundene forteller at butikken har en god atmosfære, sier Lise Udnesseter. Her sammen med Anette Nergård fra leverandøren byTimo. Foto: Stig B. Fiksdal

- Viktig å satse på dagens og morgendagens bedrifter

Det er hele 255.000 private bedrifter i Norge. I tillegg til å skape arbeidsplasser i bedriften, får driften positive følger også for andre områder i samfunnet vårt.

- Ringvirkningene fra alle disse små og store bedriftene i hele landet vårt er enorme, sier Roger Antonesen, direktør for små og mellomstore bedrifter i DNB.

RINGVIRKNINGER: - Ringvirkningene fra alle disse små og store bedriftene i hele landet vårt er enorme, sier Roger Antonesen. Foto: Stig B. Fiksdal

Det samme som 2 offentlige helsebudsjett

Det samlede skattebidraget (selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og personskatt) fra bedriftene utgjør omtrent 40 prosent av inntektene i statsbudsjettet, og gjør at AS Norge kan finansiere en rekke velferdsgoder som kommer innbyggerne i landet vårt til gode. Norske, private bedrifter sysselsetter hele 70 prosent av alle som er i arbeid. Gjennom lønnen disse arbeidstakerne mottar fra sine arbeidsgivere opparbeider de seg en kjøpekraft som muliggjør forbruk og ytterligere verdiskaping og arbeidsplasser.

- Bidraget fra norske bedrifter tilsvarer i overkant av 9 offentlige forsvarsbudsjett, 3 offentlige utdanningsbudsjett eller 2 offentlige helsebudsjett. Når vi forstår hvor viktige alle små og store bedrifter er for velferden vår, forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på dagens og morgendagens bedrifter, sier Antonesen.

Ringvirkninger

*DNBs ringvirkningskalkulator viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Samfunnsbidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på sysselsetting, skatter og avgifter, kjøpekraft, underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en generisk ringvirkningsmodell – Wider Economic Impact Model (WEI-modell).

Modellen er utarbeidet av samfunnsøkonomer hos NyAnalyse og bygger på nøkkeltall fra nasjonalregnskapet, årsregnskapet til private bedrifter, kryssløpet til Statistisk sentralbyrå og relevante skatte- og avgiftssatser (2019).

Ringvirkningskalkulatoren synliggjør samfunnsbidraget fra en bedrift og deres ansatte utløst av egen aktivitet, og indirekte gjennom etterspørsel etter varer og tjenester fra norske underleverandører og øvrig verdikjede. Vi avgrenser til den delen av aktiviteten som befinner seg i Norge korrigert for import av varer og tjenester fra utlandet.

Samlet gir denne aktiviteten verdiskaping i mange ledd med påfølgende skatter og avgifter til stat og kommune. Dette er offentlige inntekter som i neste runde benyttes til å finansiere mange ulike velferdsgoder. Vi har derfor som illustrasjon sett på hva dette skattebidraget kan finansiere av lærere eller sykepleiere med videre i ett enkelt budsjettår.

Om direkte og indirekte virkninger fra bedriftene

Å starte en bedrift gir fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping. Bedriftene bidrar ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også med en ringvirkningseffekt gjennom deres innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører.

Med direkte virkninger mener vi omsetning, kjøp av varer og tjenester, verdiskaping, arbeidsplasser, merverdiavgift og skatter innbetalt til stat og kommune fra bedriften (selskapsskatt) og de ansatte (personskatt)

Covid-19 og påvirkning på ringvirkningene til bedriftene

Tallene vi har brukt i ringvirkningskalkulatoren er basert på regnskapstall for 2019. Derfor vil man ikke se noen utslag for hvordan covid-19 har påvirket ringvirkningene til bedriftene. Regnskapstallene for 2020 kommer først i oktober 2021. Da vil vi kunne se hvilken effekt årets pandemi fikk på samfunnet rundt oss mer nøyaktig.