Klare til å skalere opp

Skal ta en posisjon i det europeiske energimarkedet

IKM Gruppen: – Sirkulærøkonomi og kravene satt til levetidsforlengelse av både utstyr og anlegg er viktig for oss.

HAVVIND: - Når myndighetene gir tildeling av havvindskonsesjoner og utbygninger starter, vil vi være klare, sier Rahman Khanani i FØN Energy Services. Foto: IKM Gruppen
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 12. sep 2022
Artikkelen er flere år gammel

Det sier Øystein Stjern, visekonsernsjef i IKM Gruppen.

– IKM har over de siste årene jobbet aktivt med å finne sin posisjon i fornybarmarkedet og dette har resultert i flere strategiske investeringer, samt etablering av operative selskap innen for eksempel havvind, slik som FØN Energy Services, sier Stjern.

IKM leverer tjenester innenfor mange områder, slik som vind, energilagring (batterier), hydrogen og karbonlagring.

– Utfordringen blir i overgangsfasen å sikre tilstrekkelig kapasitet til både tradisjonelle og fornybare energiformer, sier Stjern.

Sirkulærøkonomi og kravene satt til levetidsforlengelse av både utstyr og anlegg er viktig for oss
Øystein Stjern

IKM har spesielt valgt å fokusere på tre av FNs 17 bærekraftsmål: 

  • 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13 – Stoppe klimaendringene

– Sirkulærøkonomi og kravene satt til levetidsforlengelse av både utstyr og anlegg er viktig for oss. Dette er allerede en stor del av kjernevirksomheten til IKM, og kan overføres til fornybarmarkedet, forteller Stjern.

SIRKULÆRØKONOMI: - Sirkulærøkonomi og kravene satt til levetidsforlengelse av utstyr og anlegg er viktig for oss, sier Øystein Stjern i IKM Gruppen. Foto: Jon Torgeirsson / IKM Gruppen

Klare til å skalere opp

Hittil har IKM vært med på et vidt spekter av prosjekter, fordelt på tvers av verdikjedene.

– Tar vi vindkraft som et eksempel, kan vi trekke frem tekniske studier og undersøkelser i tidligfase, bistand til installasjon og ferdigstillelse i midtfase, men også et mer helhetlig ansvar knyttet til drift og vedlikehold. Et eksempel er IKM og FØN sin involvering på demonstrasjonsprosjektene utenfor Haugesund, sier Rahman Khanani, administrerende direktør i FØN Energy Services.

Vi kan trekke frem et helhetlig ansvar knyttet til drift og vedlikehold
Rahman Khanani

– Når myndighetene gir tildeling av havvindskonsesjoner og utbygninger starter, vil vi være klare med mer enn bare en løsning på papiret. Vi vil være klare til å skalere opp, sier han.

OFFSHORE-VIND: - Det gir mulighet til å kombinere vår offshore-erfaring med nye utfordringer, sier Rahman Khanani i FØN Energy Services. Foto: IKM Gruppen

Behov for arbeidskapital

Stjern mener at tradisjonell virksomhet må sikres finansiering i en tid framover.

– Slik kan vi sikre at selskaper som i dag er store innen tradisjonell energi faktisk gis rammevilkår for å ta steget over til fornybar energi.

– Arbeidskapitalbehovet innen tradisjonell energi vil være betydelig i årene som kommer, og her spiller finansbransjen en viktig rolle. Vi ser også at fokuset på rapportering og krav til ESG allerede har bidratt til økt satsing på fornybar, så her har finansbransjen allerede satt agenda. Det er også viktig for å sikre økt omstilling.

Ønsker rammeverk

IKM Gruppen ønsker at rammeverket rundt lovgivning og tilgang på arealer og infrastruktur kommer på plass, slik at de kan ta en posisjon i det europeiske energimarkedet. Spesielt gjelder dette offshore-vind.

– I dag går det altfor lang tid med konsesjonsbehandlinger og avklaringer som er nødvendige for å komme i gang. Den norske leverandørkjeden er klar, bare gi dem en mulighet til å levere, avslutter Stjern.

GRÜNDER: Ståle Kyllingstad er gründer av og konsernsjef i IKM Gruppen. Foto: IKM Gruppen