Årets Ringvirkningerbedrift:

- Noe av det største jeg har vært med på

Frisørsalongen Mote-Hår har hatt fulle lister hver dag i 40 år, og har fått en stor plass i kundenes hjerter.

OVERVELDET: Deta synes det var stor stas å motta pris fra DNB. Foto: Agderposten
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 17. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Dette var totalt uventet, jeg skjønte ingenting av det som skjedde. Det er noe av det største jeg har vært med på, sier Ellen "Deta" Margrete Hanssen, som driver og eier frisørsalongen Mote-Hår sammen med datteren sin Linn-Merete, midt i Arendal sentrum.

Mote-Hår er den andre bedriften som har blitt kåret til Årets Ringvirkningerbedrift av DNB. 

Se hvor overrasket og glad Deta blir her:

Jeg må ha gjort noe riktig
Deta

Fulle lister i 40 år

3. oktober 2020 skulle bli en festdag for Deta og hennes tre kollegaer i Mote-Hår. Da var det nemlig 40 år siden hun startet opp frisørsalongen helt på egen hånd. På grunn av strenge restriksjoner ble det ikke en stor feiring, men kundene husket likevel på dagen.

- Kunder kom innom med blomster og gratulerte på selve dagen, det var veldig hyggelig, sier hun.

Deta kan nesten ikke huske at hun har vært borte fra jobb.

- Jeg jobber veldig mye. I 40 år har jeg hatt fulle lister hver eneste dag, sier hun. 

Frisørsalongen har en ventetid på to-tre uker. 

- Jeg må ha gjort noe riktig.

Lurer du på hva din bedrift eller en annen bedrift bidrar med av Ringvirkninger? Sjekk her.

JUBILEUM: Høsten 2020 ble frisørsalongen 40 år. På bildet: Deta til venstre og datteren Linn-Merete til høyre. Foto: Agderposten

Kreative løsninger i en krevende tid

Som resten av Norge, stengte også Mote-Hår ned 12. mars. Frisørsalongen heiv seg rundt, og kunne etter hvert tilby kunder farge og utstyr som de kunne kjøpe.

- Mange kunder farger håret fast hos oss, så vi fant en måte å hjelpe dem på. Vi solgte hele fargetuber, la ved skål og pensel, og lagde instruksjoner så de skulle klare å gjøre det selv, forklarer hun.

Mote-Hår markedsførte seg via Facebook og Instagram, og kjørte rundt til kunder med fargen de hadde bestilt.

- Det var en veldig fin ordning, både for vår og kundenes del, sier hun. 

Inspirasjonsturer til Paris

Deta henter mye inspirasjon både fra sosiale medier og fra mennesker hun møter. Før internett og sosiale medier, reiste hun ofte på kurs både i Norge og i utlandet.

- Jeg oppsøkte andre frisører som hadde lyktes godt. Jeg tror det er viktig å la seg inspirere av andre i samme bransje.

Hun har også pleid å ta med seg kollegaene til Paris en gang i året, for å lære seg nye trender og bli inspirert. De har også vært i Italia, London, Spania og Portugal.

ET UTFORDRENDE ÅR: Pandemien har bydd på utfordringer for Mote-Hår, men de har kommet seg gjennom 2020, og fått gode rutiner på smittevern. Foto: Agderposten

God atmosfære er det viktigste

Som sjef er Deta opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø.

- For meg er det viktig at mine kollegaer trives på jobb. Jeg vil ikke være «sjefen», men at vi skal jobbe som et team, sier hun. 

Deta mener det er viktig å ha det bra i arbeidshverdagen, for å prestere bra på jobb. Hun mener det legges merke til av kundene også.

- Stemningen i frisørsalongen er minst like viktig som selve jobben vi utfører, sier Deta, og legger til: 

- Det skal føles godt å være kunde hos oss. 

Hun er en fantastisk dyktig frisør, og oser av yrkesstolthet
Tone Nævestad
VERDIG VINNER: Tone Nævestad i DNB er imponert over det Mote-Hår får til, og synes prisen er fortjent.

Store ringvirkninger

Mote-Hår bidrar med 855 447 kroner til samfunnet i løpet av et år. Dette tilsvarer til sammen: 422 tannlegebesøk, 2 skoleplasser i grunnskolen, 2 tilskudd til drift av fotballbaner, 3 lekeplasser og 1,7 millioner kroner i kjøpekraft i sitt lokalsamfunn.

Bedriftsrådgiver i DNB Arendal, Tone Nævestad, understreker at ringvirkningene for små og mellomstore bedrifter i Norge er enorme. 

- Halvparten av inntektene til statsbudsjettet kommer fra disse bedriftene, og de sysselsetter hele 70 prosent av alle som er i arbeid, sier hun.

Lurer du på hva din bedrift eller en annen bedrift bidrar med? Sjekk her.

En verdig vinner

Nævestad mener frisørsalongen er en av to verdige vinnere.

- Mote-Hår bidrar i sitt lokalsamfunn, og har blitt heiet fram av fornøyde kunder. Vi gratulerer Mote-Hår så mye med prisen, det er vel fortjent, og som bedriftsrådgiver i DNB Arendal og kundeansvarlig for vinnerbedriften er det ekstra stas.

Nævestad mener Deta er unik i sin klasse. 

- Hun er en fantastisk dyktig frisør, og oser av yrkesstolthet og brenner for faget, noe som igjen smitter over både på kunder og ansatte. 

Nævestad legger også vekt på at arven føres videre med datteren Linn-Merete. 

- Et fremtidig vellykket generasjonsskifte er sikret i suksessbedriften hvor det fortsatt er kvinner på eiersiden og i ledelsen. Det er veldig bra!

Ringvirkninger

DNBs ringvirkningskalkulator viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Samfunnsbidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på sysselsetting, skatter og avgifter, kjøpekraft, underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en generisk ringvirkningsmodell – Wider Economic Impact Model (WEI-modell).

Modellen er utarbeidet av samfunnsøkonomer hos NyAnalyse og bygger på nøkkeltall fra nasjonalregnskapet, årsregnskapet til private bedrifter, kryssløpet til Statistisk sentralbyrå og relevante skatte- og avgiftssatser (2019).

Ringvirkningskalkulatoren synliggjør samfunnsbidraget fra en bedrift og deres ansatte utløst av egen aktivitet, og indirekte gjennom etterspørsel etter varer og tjenester fra norske underleverandører og øvrig verdikjede. Vi avgrenser til den delen av aktiviteten som befinner seg i Norge korrigert for import av varer og tjenester fra utlandet.

Samlet gir denne aktiviteten verdiskaping i mange ledd med påfølgende skatter og avgifter til stat og kommune. Dette er offentlige inntekter som i neste runde benyttes til å finansiere mange ulike velferdsgoder. Vi har derfor som illustrasjon sett på hva dette skattebidraget kan finansiere av lærere eller sykepleiere med videre i ett enkelt budsjettår.

Om direkte og indirekte virkninger fra bedriftene

Å starte en bedrift gir fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping. Bedriftene bidrar ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også med en ringvirknings-effekt gjennom deres innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører.

Med direkte virkninger mener vi omsetning, kjøp av varer og tjenester, verdiskaping, arbeidsplasser, merverdiavgift og skatter innbetalt til stat og kommune fra bedriften (selskapsskatt) og de ansatte (personskatt).

Covid-19 og påvirkning på ringvirkningene til bedriftene

Tallene vi har brukt i ringvirkningskalkulatoren er basert på regnskapstall for 2019. Derfor vil man ikke se noen utslag for hvordan covid-19 har påvirket ringvirkningene til bedriftene. Regnskapstallene for 2020 kommer først i oktober 2021. Da vil vi kunne se hvilken effekt årets pandemi fikk på samfunnet rundt oss mer nøyaktig.