Jotun Hull Skating Solutions

Ny teknologi rengjør skipsskrog og reduserer CO₂-utslipp

- Når skroget er rent bruker skipene mindre drivstoff, og det slippes ut mindre CO₂.

BANEBRYTENDE TEKNOLOGI: Roboten HullSkater fra Jotun rengjør skipsskrog under vann. Dermed reduseres bruken av drivstoff og mindre CO₂ slippes ut. Foto: Jotun Hull Skating Solutions
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 23. sep 2021
Artikkelen er flere år gammel

Det sier Geir Axel Oftedahl, som er Breakthrough Innovations Director i Jotuns avdeling for Performance Coatings.

- I tillegg begrenses spredningen av fremmede arter som lettere setter seg fast på skrog med groer på, enn på et rent skrog. Miljø og lønnsomhet går hånd i hånd, sier han.

Jotun kan faktisk gjøre noe med problemet
Geir Axel Oftedahl

Jotun så at de kunne både påvirke fremdriftsegenskapene til skipsskrog så vel som medvirke til bedre oppfyllelse av strengere krav fra IMO (International Maritime Organization). Dermed startet de utviklingen av det som nå har blitt en robot som rengjør skipsskrog under vann.

Roboten heter Jotun HullSkater, og brukes sammen med bunnstoffet SeaQuantum Skate som er utviklet for både å minimere begroing og tåle rengjøring med «hullskateren».

Helt tilbake i 2011 tok vi i Jotun et veldig viktig valg. Vi bestemte oss for å gå fra å selge maling til å selge den ytelsen malingen er ment å levere, sier Oftedahl.

ROBOTRENGJØRING AV SKIPSSKROG: Roboten HullSkater holder seg inntil skipsskroget med magnetiske hjul som har en holdekraft på 300 kg per hjul. Foto: Jotun Hull Skating Solutions

- Jotun kan faktisk gjøre noe

Beregninger* viser at ni prosent av verdensflåtens totale energiforbruk er knyttet til begroing, og dette utgjør rundt 80 millioner tonn CO₂-utslipp per år.

- Shippingindustrien er en stor industri og våre løsninger kan bidra til å redusere CO₂-utslippene i denne bransjen. Jotun kan faktisk gjøre noe med problemet, og det er en stor motivasjon for oss, sier innovasjonsdirektøren.

HullSkater holder seg inntil skipsskroget med magnetiske hjul
Geir Axel Oftedahl

Førstegenerasjonsløsning

Da Jotun begynte å se på hvordan de kunne løse problemet med begroing av undervannsskrog vurderte de innovative teknologier.

- Etter hvert kom vi inn på robotsporet, og har nå laget en førstegenerasjonsløsning. Roboten HullSkater holder seg inntil skipsskroget med magnetiske hjul som har en holdekraft på 300 kilo per hjul og opereres fra én av Jotuns globale Skate Operator-steder, sier Oftedahl. 

VASKER SKIPSSKROG RENT: Innovativ teknologi løser problemet med begroing av undervannsskrog. Foto: Jotun Hullskater

Viktige partnerskap

Tidlig i utviklingsprosessen bygde Jotun et nettverk av partnere som er gode på undervannsrobotikk og annen teknologi.

- Kongsberg Maritime, Semcon, DNV og Telenor satt alle med verdifull teknologikompetanse. Vi fikk også med oss en helt fantastisk partner i Wallenius Wilhelmsen. Det er et rederi med en veldig uttalt og klar agenda for å bidra til å gjøre shippingbransjen grønnere, sier Oftedahl.

- Vi håper Jotun HullSkater blir et viktig verktøy for rederne slik at de kan levere på energieffektivisering, sier Geir Axel Oftedahl i Jotun. Foto: Jotun Hull Skating Solutions

Innovativ finanseringsløsning

Innovasjonsdirektøren forteller at for å kunne få avansert robotikk ut på mange skip, så er Jotun avhengig av gode finansieringsordninger.

- I dette prosjektet har vi jobbet i godt partnerskap med DNB og Eksfin (Eksportfinansering Norge), for å finne en finansieringsløsning, sier Oftedahl.

Vi har kommet opp med en løsning som støtter opp under tjenestefinansiering
Tone Lunde Bakker

Jotun har fått et rammelån på 150 millioner amerikanske dollar fra Eksfin, og DNB stiller lånegaranti for 50 prosent av beløpet.

- Vi har brukt mye tid på å komme opp med en løsning som støtter opp under tjenestefinansiering, og ønsker fremover å styrke våre løsninger også for finansiering av kjøp fra norske tjenesteleverandører. Vi er derfor veldig glade for sammen med DNB å kunne bistå Jotun og deres kunder med denne innovative finansieringsløsningen, sier Tone Lunde Bakker, CEO i Eksfin. 

INNOVATIV FINANSIERINGSLØSNING: - Vi er veldig glade for sammen med DNB å kunne bistå Jotun, sier Tone Lunde Bakker i Eksfin. Foto: Eksfin

Fleksibel finansiering

Sven Hove, som er relasjonsansvarlig for Jotun-konsernet i divisjonen Future & Tech i DNB, forteller at DNB har gitt Jotun en bankgaranti.

- Vi garanterer for 50 prosent av lånet, og Jotun får en spesialtilpasset finansieringsløsning med Eksfin og DNB.

Nå kan Jotun trekke på lånet i Eksfin over tid og etter behov
Sven Hove

- Jotun kunne ha hentet denne kapitalen i obligasjonsmarkedet, som et obligasjonslån, men de ønsket en mer fleksibel løsning med fast rente i 5 år. Nå kan de trekke på lånet i Eksfin over tid og etter behov, og tilpasse det etter hvordan salget går. Jotun vil leie ut «hullskaterne» til skipsredere over en 5 års periode, og således «matche» kontantstrømmer med låneopptrekk, sier Hove. 

Nært og konstruktivt samarbeid

Trine Loe som leder divisjonen Tech & Services i DNB, er glad for det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene.

- Gjennom et nært og konstruktivt samarbeid over lengre tid mellom Jotun, Eksfin og DNB, har vi satt kundens behov i sentrum og sammen laget en spesialtilpasset løsning for Jotun. Dette er en viktig finansiering for Jotun som også kommer sluttkundene til gode, sier Loe.

NÆRT OG KONSTRUKTIVT SAMARBEID: - Vi har satt kundens behov i sentrum og sammen laget en spesialtilpasset løsning for Jotun, sier Trine Loe i DNB.

Kan bli hyllevare

Oftedahl forteller at robotrengjøring er nytt for mange, og at de opplever at de baner vei.

- Vi er nå inne i en spennende fase med gode partnere, for å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer i en større skala. Det krever tid og betydelige ressurser, men påvirkningen vi kan ha er så stor at det motiverer oss, sier han.  

Vi håper dette blir et viktig verktøy for rederne slik at de kan levere på energieffektivisering
Geir Axel Oftedahl

Fem år frem i tid er Jotun HullSkater forhåpentligvis et produkt mange skipsredere er interessert i.

- Skipsrederne har en enorme oppgaver foran seg med å redusere CO2-utslipp, og vi håper dette blir et viktig verktøy for rederne slik at de kan levere på energieffektivisering. Vi håper det blir hyllevare, avslutter Oftedahl.

*Kilde: IMO’s 4th GHG Emission Study (IMO, 2020) 

** Eksportkreditt Norge og GIEK er slått sammen til Eksfin – Eksportfinansiering Norge.

Jotun HullSkater på vei opp fra sjøen Foto: Jotun Hull Skating Solutions
SIGNERING AV FINANSERINGSAVTALE: Finanseringsavtalen ble signert av Jotun, Eksfin og DNB denne uken. Foto: Eksfin