#grønneiendom

Nytt miljøbygg på Lillestrøm får grønt byggelån

- Å bygge et miljøriktig bygg er både lønnsomt og bærekraftig, sier Rolf Th. Holm, daglig leder i Lillestrøm Delta.

BYGGER MILJØVENNLIG: Charlotte Bergerud, prosjektkoordinator, og Rolf Th. Holm, daglig leder i Lillestrøm Delta, bygger nytt kulturhus på Lillestrøm. Foto: Lillestrøm Delta
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 18. mai 2021
Artikkelen er flere år gammel

Rolf Th. Holm er fjerde generasjon byggherre av næringsbygg, og skal bygge nytt kulturbygg på Lillestrøm.

- Kulturbygget vil huse bibliotek, musikk- og kulturskole, med omtrent 550.000 besøkende i året. I byggets tårn blir det 350 kontorplasser som skal leies ut til bedrifter. 

NYTT KULTURBYGG: - Vi ønsker å tenke miljø i alle deler av byggeprosjektet, sier Rolf Th. Holm i Lillestrøm Delta. Foto: Lillestrøm Delta

Grønn sertifisering

Det nye bygget får lave driftsutgifter, og mye energi vil spares på oppvarming og nedkjøling.

- Vi ønsker å tenke miljø i alle deler av byggeprosjektet, og er opptatt av å velge riktige materialer og bærekraftige løsninger i hele bygget, sier Holm.

Vi må tenke på miljøet for å få et bærekraftig samfunn framover
Rolf Th. Holm

Alle norske bygg kan miljøsertifiseres, og BREEAM NOR er en standard som kan følges av utbyggere.

- Bygg representerer en veldig stor andel av klimautslippene i verden, både det å bygge bygg og det å drifte byggene etter byggetiden. Vi må tenke på miljøet for å få et bærekraftig samfunn framover. Med et BREEAM NOR-sertifikat får bygget en godkjenning på hvor miljøvennlig det er. Vi prosjekterer for å nå sertifiseringen BREEAM NOR «excellent», sier Holm.

Tiltrekker oss gode bedrifter

Det koster litt mer å bygge et BREEAM NOR “excellent”-bygg enn et vanlig bygg, forteller Holm.

- Vi har stor tro på at det er en lønnsom investering. Når vi markedsfører at vi leier ut kontorer med høy miljøstandard så tiltrekker vi oss også gode bedrifter som leietakere, sier Holm. 

Ser du bygget fra oven blir det veldig grønt
Rolf Th. Holm

Holm opplever god interesse for bygget, og er villige til å investere mer i bygge-utgifter fordi de tenker langsiktig og er opptatt av å få lave energiutgifter når bygget er i bruk.

- Vi bygger så godt vi kan og planlegger så godt vi kan. Vi har en sterk yrkesstolthet i drift og forvaltning. Vi beregner at kulturhuset skal stå i hvert fall i 100 år. 

UTSIKT FRA BYGGEKRANEN: - Nitja, senter for samtidskunst og nye Bypark bygges også i Lillestrøm, sier Rolf Th. Holm Foto: Lillestrøm Delta

Sedumtak og sykkelvask

For å magasinere regnvannet legges sedumtak på alle tak, og solcellepanel på tak.

- Ser du bygget fra oven blir det veldig grønt. Vi kommer til å ha en skjerm i biblioteket som viser hvor mye strøm som produseres for vi ønsker å lære barn og unge om energiproduksjon, sier Holm.

Vi har stor tro på at det er en lønnsom investering
Rolf Th. Holm

I kjelleren blir det sykkelparkering med sykkelvask.

- Vi har sykkelvask i et annet bygg her i Lillestrøm og det er veldig populært. Det er ikke krav om sykkelvask, men det er krav om stikkontakter for å lade elsykler. Vi tror at det å ha en ren og pen sykkel når du sykler hjem vil stimulere til enda mer sykkelbruk. 

KUNDEANSVARLIG I DNB: Aldona F. Voinea har samarbeidet med Lillestrøm Delta for å få det grønne byggelånet på plass. Foto: Ellen Dokk Holm

Grønt byggelån

Det nye kulturbygget skal være klart om ett år og finansieres med et grønt byggelån fra DNB.

- For å få et grønt byggelån må utbygger minimum tilfredsstille BREEAM NOR “very good”-sertifiseringen. Sertifiseringen er ganske omfattende, og nybygg blir vurdert på mange forhold. Alt fra materialbruk, energibruk, søppelhåndtering til beliggenhet med nærhet til kollektivtrafikk, vurderes, sier Olav T. Løvstad, direktør for næringsbygg i DNB.

Sertifiseringen er omfattende
Olav T. Lystad

Unge er opptatt av helt andre ting enn dagens boligkjøpere

Framover vil vi inkludere klimarisiko i våre kredittanalyser, og lavere utslipp vil gi lavere rente, forteller Løvstad.

- Morgendagens boligkjøpere er 16 år i dag, og er ekstremt mer opptatt av miljøet enn det vi voksne er. For at vi skal være aktuelle i framtiden, må vi tenke annerledes. Unge mennesker er opptatt av hvor de bor og hva de bor i – de er ikke opptatt av type eikeparkett eller hvilken farge det er på veggene, sier Løvstad. 

GRØNT BYGGELÅN: - For å få et grønt byggelån må utbygger minimum tilfredsstille BREEM NOR “very good”-sertifiseringen, sier Olav T. Løvstad. Foto: Stig B. Fiksdal