Likestillings- og diskrimineringsloven

Nå må din bedrift redegjøre for likestilling og mangfold

For årsrapporten for 2020 må norske bedrifter i større grad enn tidligere rapportere på likestilling og mangfold.

NYE KRAV TIL RAPPORTERING: - Vi vil hjelpe arbeidsgivere i å nå likestillingsmålene sine, sier Isabelle Ringnes og Marie L. Sunde i Equality Check. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 14. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Det er innført en forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsloven. Redegjørelse for ny lov skjer for første gang for regnskapsåret 2020, og må rapporteres i årsrapport eller annet offentlig dokument som publiseres i 2021, sier Linn Tvede i Equality Check.

Vi vil hjelpe arbeidsgivere å følge loven og lykkes i å nå likestillingsmålene sine
Isabelle Ringnes

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for arbeidsgivere til å jobbe aktivt for likestilling og ikke-diskriminering. Bedrifter som treffes av loven er:

  • Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer

  • Alle private arbeidsgivere med 20 ansatte eller mer dersom én av arbeidslivets parter krever det, enten en tillitsvalgt eller mer enn 50 prosent av de ansatte.

  • Offentlige arbeidsgivere.

- Må gjøre rede for den faktiske tilstanden

- Som en del av rapporteringen må bedriftene gjøre rede for den faktiske tilstanden i virksomheten, som kjønnsbalanse, lønn, bonus og andre frynsegoder. Bedriftene må også rapportere på andel midlertidig ansatte, deltidsansatte og hvor mange som er i foreldrepermisjon. Videre må de redegjøre for hvordan de jobber med likestilling, sier Tvede.

UTVIDET LOV: - Bedrifter må redegjøre for kjønnsbalanse, lønn, bonus og andre frynsegoder, sier Linn Tvede i Equality Check. Foto: Equality Check

Må jobbe mer aktivt og planmessig

Equality Check har i flere år jobbet for å skape like muligheter på arbeidsplassen.

- Nå er regelverket tydeliggjort, og nå er det viktig at bedriftene setter likestilling og mangfold på agendaen, sier Tvede.

Bedriftene må også redegjøre for hvordan de jobber med likestilling og mangfold ut fra en del kriterier, blant annet undersøke risiko for diskriminering eller andre hindre, analysere årsaker, sette mål og iverksette tiltak.

- Den nye loven gjør at bedriftene må jobbe mye mer aktivt og planmessig. Med et verktøy som Equality Check Premium hjelper vi bedrifter i dette arbeidet, sier hun.

Vil bidra til å nå likestillingsmålene

Verktøyet til Equality Check viser stegvis utfylling av alle obligatoriske krav i loven. 

- Etter utfylling, kan du laste ned en ferdig rapport som du kan legge ved i årsrapporten eller annet offentlig dokument, sier Tvede.

- Vi har forsøkt å gjøre noe som kan virke overveldende for mange så enkelt som overhodet mulig. Vi vil hjelpe arbeidsgivere å følge loven og lykkes i å nå likestillingsmålene sine, sier Isabelle Ringnes, en av grunnleggerne av Equality Check. 

Gründerne bak Equality Check tror på en transparent og datadrevet tilnærming. 

- I vår plattform kan du nå kombinere de kvalitative dataene fra ansatte med de kvantitative dataene du selv rapporterer. På denne måten fungerer Equality Check premium som et diagnostisk verktøy, sier Marie Louise Sunde.

- Og gjennom samarbeidet vårt med CORE (Senter for likestillingsforskning) tilbyr vi også løsninger for hvordan man kan lykkes med mangfold basert på beste tilgjengelig forskning gjennom plattformen, legger Ringnes til.

Forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsloven

Aktivitets og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskrimineringsoven gjelder fra og med 2020, og må rapporteres i årsrapporter eller annet offentlig dokument som publiseres. Her kan du lese mer om innholdet i loven.