Damene som har gründet omsorgsappen weCare:

- De pårørende fortjener en app som kan spare dem for tid

- Vi ønsket å samarbeide med kvinner som vi vet er de beste på sitt felt, sier gründer Kristine Askvik.

OMSORGSAPP: Kristine Askvik (fra venstre) fikk ideen da hennes avdøde mormor Ragnhild trengte hjelp. Her sammen med mor Anne Marie S.Askvik og niese. Foto: weCare
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 28. apr 2020
Artikkelen er flere år gammel

- Pårørende har nok av ting å bruke tid på. De skal slippe å bruke unødig tid på logistikk. 

Gründeren forteller at hver eneste uke hjelper familiemedlemmer sine pårørende, og viser til forskning om at innsatsen til de pårørende tilsvarer over 100.000 årsverk. 

- Omsorgen som pårørende gjør er helt avgjørende for at syke og gamle i Norge skal ha en god hverdag. Vi ønsker å hjelpe alle som er pårørende, og appen vår gjør det lettere å samarbeide om omsorgsoppgavene, sier Askvik.

Samarbeider om omsorgen

I appen kan familien samle all informasjon om den uformelle omsorgen. Familien kan avtale hvem som skal hjelpe til med hva og når det skal gjøres. De to viktigste funksjonene i appen er kalender og logg. Etter hvert vil det komme flere funksjonaliteter.

- Mange bruker i dag mye tid på å samordne omsorgen. Du ringer til din bror og søster, du sender sms til niese og dine barn, og du må kanskje sende en e-post til naboen til din mor. Vi ønsker å tilby en enklere måte å ordne logistikken på. Ved å bruke weCare vil familien spare verdifull tid, sier Askvik. 

Det er altså ekstremt mange omsorgstimer som blir planlagt med sms og ringing
Kristine Askvik

I appen oppretter du en gruppe for dem som samarbeider. Her gir man beskjeder til hverandre og alle har en felles kalender. Dermed får brukerne all informasjonen samtidig.

- Verktøyet er skreddersydd for dette formålet og vi har tilstrebet å gjøre den så brukervennlig som overhodet mulig, sier Askvik. 

OMSORGSAPPEN WECARE: - Vi ønsker å hjelpe alle som er pårørende, og appen weCare gjør det lettere å samarbeide om omsorgsoppgavene, sier Askvik. Foto: weCare

Krevende å kommunisere om omsorg

Gründereventyret startet da medgründer Silje Katrine Robinson og Askvik opplevde at begge deres mødre hadde ulike omsorgsoppgaver for sine gamle mødre. Omsorgen ble mer og mer omfattende, og det var utfordrende å kommunisere med søsken og andre familiemedlemmer. Ingen hadde total oversikt over omsorgen.

- Mødrene våre var i en lik situasjon. Det var vanskelig for dem å få oversikt over hvem som skulle gjøre hva. Da fikk vi ideen om å utvikle et verktøy for å samarbeide om omsorg, sier Askvik.

Vi har nå 17 investorer og alle har vært avgjørende for at selskapet vårt skal lykkes
Kristine Askvik

700 000 nordmenn er pårørende

Askvik forteller at det er så mange som 700.000 nordmenn som er pårørende i Norge. Hun mener at presset på familier bare vil øke framover.

- I 2040 vil det være dobbelt så mange 80-åringer som i dag. Pårørendes innsats utgjør 100.000 årsverk, i eldreomsorgen er det til sammenligning 120.000 årsverk. Det er altså ekstremt mange omsorgstimer som blir planlagt med sms og ringing. Det finnes ingen skreddersydde systemer som hjelper pårørende. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Askvik. 

EGENERFARING: Kristine Askvik og Silje Katrine Robinson opplevde begge at deres mødre hadde ulike omsorgsoppgaver for sine gamle mødre. Foto: silje katrine robinson

Investorer bidrar med kompetanse og penger

Askvik forteller at de har gått bredt ut for å hente inn investorer til selskapet.

- Vi har nå 17 investorer og alle har vært avgjørende for at selskapet vårt skal lykkes, understreker Askvik.

Gründerne har hele tiden vært bevisst på at de ønsker kompetent kapital, altså både penger og kompetanse.

- Vi har knyttet til oss investorer med kompetanse som vi vet er viktig for selskapet. Vi er heldige som har kunnskapsrike investorer som brenner for verktøyet vi har skapt. De er nå klare til å jobbe sammen med oss for å gjøre weCare kjent i Norge, sier Askvik. 

Det finnes ingen skreddersydde systemer som hjelper pårørende. Det ønsker vi å gjøre noe med
Kristine Askvik

Investorer fra hele landet

WeCare har også jobbet målrettet med å hente midler til prosjektet, i første fase ulike gründermidler. I andre fase fra investorer.

- Vi hadde en investeringsrunde sommeren 2019, der vi åpnet for en emisjon. Nå har vi investorer fra hele landet. Men, vi sitter på de fleste aksjene selv, sier Askvik.

Askvik forteller at de har deltatt på ulike kurs hos Innovasjon Norge og VIS (tidligere Connect Vest). De har fått gründerstøtte fra Innovasjon Norge, midler fra Helsedirektoratet og Stiftelsen DAM, og hentet penger via crowdfunding-plattformen Spark Up Norge.

- Vi har jobbet med å bygge vår egen merkevare. Det har vært viktig for oss i møte med potensielle investorer. De kjenner allerede til selskapet vårt. Vi har blitt intervjuet av TV2 og NRK, og publisert blogg i Shifter og Bergens Tidende. 

Vi har brukt mentorer helt fra begynnelsen
Kristine Askvik

Fant suksessfulle kvinner

Askvik forteller at de har jobbet for å komme i kontakt med suksessfulle bedrifter som ledes av kvinner.

- Vi ønsket å finne stå-på-kvinnene. Vi har søkt oss mot kvinner som vi vet er de beste på sitt felt, sier Askvik.

WeCare-gründerne har fått kontakt med flere av disse. Flere er blitt tilknyttet selskapet som mentorer, og noen har også kommet inn på eiersiden.

- Vi har brukt mentorer helt fra begynnelsen. Vi ringte og hørte om de ville ta en prat. Første treff er vanligvis et kaffetreff, og var det interesse for videre samarbeid fra begge parter møttes vi igjen. Flere av våre mentorer har også kommet inn på eiersiden i selskapet.

Askvik sier at det positive med mentorene er at de har et spennende nettverk, samt en annen fagbakgrunn og erfaringsbakgrunn enn dem.

- Og ikke minst ser de et klart behov for produktet vårt og brenner for å gjøre det tilgjengelig for markedet. 

Vi vil åpne for en ny emisjon om kort tid
Kristine Askvik

Hjelper kvinner

Forskning viser at det ofte er kvinner som tar hovedansvaret for omsorgsoppgavene i familien.

- Vårt mål er å gjøre det enklere for disse kvinnene. De tar hovedansvaret for en syk mor eller svigermor, i tillegg til egen jobb, barn og barnebarn. De har nok av ting å bruke tid på. De skal slippe å bruke unødig tid på logistikk, sier Askvik. 

Barnesykdommer

Selskapet lanserte en testversjon av appen for ett år siden. I mars 2020 rullet weCare ut på ekte.

- Vi er veldig takknemlig for alle de trofaste brukerne vi har hatt det siste året. De har måttet tåle noen barnesykdommer. Nå er vi glad for å kunne rulle ut den første ekte versjonen av weCare, sier Askvik.

Norge først, deretter utlandet

Gründerne har jobbet som selvstendig næringsdrivende i mange år som fotograf og journalist. Nå er målet å satse for fullt på gründerbedriften og skape en bedrift som kan skaleres opp.

- Vi håper vi kan hjelpe mange pårørende med å gjøre hverdagen litt enklere. Vi vet at pårørende både i Norge og resten av verden gjør en uvurderlig innsats for sine syke og eldre. Nå fortjener de pårørende en app som kan spare dem for verdifull tid, sier Askvik.

Appen er lansert i Norge, men gründerne vurderer fortløpende lansering i andre land.

- Før vi lanserer i andre land, må vi hente kapital. Vi vil åpne for en ny emisjon om kort tid. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon, avslutter Askvik.