Slik får din bedrift finansiering

– En bank som gir finansiering er i hovedsak opptatt av to ting.

BETALINGSEVNE OG SIKKERHET: – Vi er opptatt av at bedriften klarer å tilbakebetale lånet og sikkerhet for lånet, sier Sigrid Høisveen Ulekleiv i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 20. jun 2023
Artikkelen er flere år gammel

Det sier oppstartslos Sigrid Høisveen Ulekleiv i DNB, og fortsetter:

– Vi er opptatt av at bedriften klarer å tilbakebetale lånet og at banken har sikkerhet i eiendeler dersom det blir vanskelig å tilbakebetale lånet. I tillegg er banken nysgjerrig på prosjektet bak lånet, sier hun.

Betalingsevne og sikkerhet

Banken er interessert i hvordan bedriftens likviditet er i dag, men også hvordan kontantstrømmene vil utvikle seg når de vurderer å finansiere et prosjekt.

Banken må ha tro på at lånet vil bli tilbakebetalt
Sigrid Høisveen Ulekleiv

Bank er opptatt av sikkerhet

– For at din bedrift skal få finansiering, må banken ha tro på at lånet vil bli tilbakebetalt. Betalingsevne er avhengig av hvor mye kontanter, eller andre lett omsettelige midler, selskapet ditt har til rådighet, sier oppstartslosen.

En bank er alltid opptatt av sikkerhet, og sikkerhet er eiendeler som banken har rett til å overta dersom lånet ikke betales tilbake.

– Det finnes mange former for sikkerhet – fra sikkerhet i bedriftens eiendeler til kausjon eller fast eiendom. Snakk med banken din om hva som kan være aktuelt for din bedrift, sier oppstartslosen.

TA KONTAKT: – Snakk med banken om hva som kan være aktuelt for din bedrift, sier Sigrid Høisveen Ulekleiv, oppstartslos i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

To tips for å bedre bedriftens betalingsevne:

1. Vær bevisst på kontantstrømmene

Ha oversikt over kontantstrømmene, altså forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger for en virksomhet i en gitt regnskapsperiode, og ha et bevisst forhold til betalingsdatoer. Det er også viktig å forbedre kvaliteten på kontantstrømmen. Har din bedrift en kundestruktur med få kunder, er du mer sårbar dersom en kunde får betalingsproblemer. I slike tilfeller kan det være lurt å vurdere en forsikring av fordringene.

2. Vurder factoring eller kassekreditt

Mange bedrifter får problemer med likviditeten fordi de må betale leverandører før de selv får innbetalinger fra sine kunder. Men det kundene skylder, har en verdi og kan selges. Dette kalles factoring og sikrer at bedriften din får pengene selv om kunden ikke kan betale deg.

Kassekreditt er en kredittramme som knyttes opp til en bedriftskonto, og som gjør at bedriften kan disponere kontoen opp til det avtalte beløpet. Det er viktig å sørge for at kassekreditten er stor nok. Om det kommer måneder hvor inntektene svikter, eller noe slår feil, er det svært viktig å ha tilgang til nok penger.

Finansiering og forretningsplan

Banken vurderer alle lånesaker hver for seg. Det er derfor viktig med en skikkelig forretningsplan som inneholder budsjetter, oversikt over hvem som driver hva, hvor og hvorfor.

– Du kan finansiere deg ut av en fase med likviditetspress på flere måter. Banken din kan gi gode råd om hva som vil lønne seg for den enkelte bedrift, og har verktøy for å realisere det, sier Ulekleiv.