#huninvesterer

Slik tetter du pensjonsgapet i bedriften

Nye tall fra SSB viser at menn får utbetalt 28 prosent mer i pensjon fra folketrygd og arbeidsgiver enn hva kvinner får.

PENSJONSGAPET: - Vi har ikke bare et kapitalgap i Norge, vi har også et pensjonsgap mellom kvinner og menn, sier Stian Revstad, DNBs pensjonsekspert. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 24. sep 2020
Artikkelen er flere år gammel

- For hver 100-lapp en mann får utbetalt, får en kvinne 78 kroner, sier DNBs pensjonsekspert Stian Revheim.

Sammen med Menon Economics har DNB gjennomført en omfattende undersøkelse om pensjon. Statistikken viser at her er det mange små og store  forskjeller mellom kvinner og menn, og disse utgjør til sammen det vi kaller for pensjonsgapet. 

Høsten 2019 skrev DNB et lite stykke norsk økonomihistorie, forteller Revheim.

- Vi bidro til å redusere kapitalgapet mellom kvinner og menn, økte bevisstheten rundt langsiktig sparing, og for første gang i historien var det flere nye kvinnelige fondskjøpere enn mannlige. Men selv om flere kvinner nå sparer i fond, er det fortsatt en overvekt av menn som tar grep om pensjonen sin fra arbeidsgiver.

Det er kvinnen som kommer dårligst ut
Stian Revheim

Pensjonsgap mellom kvinner og menn

- Nå ønsker vi å snakke om pensjon fordi forskjellene er store. Og det er kvinnen som kommer dårligst ut. Alltid. Vi har ikke bare et kapitalgap i Norge, vi har også et pensjonsgap, sier Revheim.

Forskjellen er størst for ansatte i privat sektor. Menns gjennomsnittlige årlige utbetaling fra folketrygd og tjenestepensjon er 349.000 kroner, kvinner får i snitt 272.100 kroner.

- I privat sektor får menn utbetalt 46 prosent mer enn kvinner. Men forskjellene er også til stede i offentlig sektor, hvor menn får utbetalt 21 prosent mer i pensjon enn kvinner.

Slik kan pensjonsgapet tettes

Pensjonseksperten mener det er tre ting en arbeidsgiver kan gjøre for å bedre pensjonen til sine ansatte.

1. Endre anbefalt aksjeandel

Sparing til pensjon for ansatte ble ikke obligatorisk før 2006, og da var anbefalt aksjeandel i sparingen kun 50 prosent, med mulighet til selv å øke til 80 prosent eller senke til 30 prosent aksjeandel.

- Mange bedrifter har ikke endret denne aksjeandelen, men det er mulig å sette den til den nye anbefalingen som er 80 prosent. 

Med Min Pensjonsprofil kan man selv øke til 100 prosent aksjeandel eller redusere til 50 prosent aksjeandel
Stian Revheim

I DNB heter dette Min Pensjonsprofil. Alle nyansatte vil automatisk få 80 prosent aksjeandel på sin pensjonssparing, men ansatte som allerede er ansatt må selv endre.

- Med Min Pensjonsprofil kan man også selv øke til 100 prosent aksjeandel eller redusere til 50 prosent aksjeandel, alt ettersom hvilken risiko man er komfortabel med, forklarer Revheim.

Selv med økt aksjeandel betyr det ikke økte kostnader, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, så lenge bedriften har de nye profilene – Min Pensjonsprofil.

2. Øk innskuddssatsen

Ved å øke pensjonsordningen fra for eksempel en 2-prosentordning til en 4-prosentordning vil de ansatte får dobbelt så mye pensjon, men de kan være med på å finansiere pensjonssparingen selv.

- Mange bedrifter betaler inn et innskudd som tilsvarer to prosent av den ansattes lønn hver måned. Ved å la de ansatte betale den ekstra to-prosenten, får de to prosent mindre lønn, men 100 prosent mer i pensjon. De ansatte kan trekke beløpet fra på skatten. 

Ved å la de ansatte betale den ekstra to-prosenten, får de to prosent mindre lønn, men 100 prosent mer i pensjon
Stian Revheim

- Har en ansatt 400.000 kroner i lønn, vil det gi et ekstra lønnstrekk på 500 kroner i måneden. Resultatet av denne ekstra sparingen vil gi en som nå er 30 år, en økning i den årlige pensjonsutbetalingen fra 37.000 kroner til 74.000 kroner per år, eller 3.000 kroner mer i måneden som pensjonist (*). 

3. Forbedre den ordningen bedriften har i dag

Pensjonsregelverket gjør det nå mulig å spare til pensjon for dine ansatte fra første krone og ikke bare fra 1 G (grunnbeløpet). Makssatsene man kan spare er også skrudd opp siden starten i 2006.

- Har bedriften mulighet til å øke sparesatsen, for eksempel fra minimumssatsen på to prosent til fire prosent? Husk at pensjonsinnbetalinger også gir bedriften rett til skattefradrag, og kan føres som fradrag i regnskapet, sier Revheim.

Informer dine ansatte om pensjon

Revheim mener også det er viktig å kommunisere med de ansatte om den pensjonsordningen bedriften har for å øke bevisstheten om pensjon og sparing.

Du kan:

 1. Bruke bedriftens informasjonsflater, slik som intranett, allmøter, medarbeidersamtaler, oppslagstavler og velkomstinformasjon, til å fortelle om pensjonsordningen.
 2. Arrangere et informasjonsmøte om ansattgoder og pensjonsordningen for å øke kunnskapen hos medarbeiderne.
 3. Øke kompetansen om pensjon hos dine ledere. De bør ha god oversikt over pensjonsordningen slik at de kan svare sine medarbeidere på spørsmål eller henvise videre.

Pensjonskurs

Du og dine ansatte kan lære mer om pensjon på dnb.no.

- Der tilbyr vi ePensjon, et enkelt kurs som hjelper deg og dine ansatte med å forstå pensjon, og dere vil gjennom kurset få et mer bevisst forhold til pensjonssparing, sier pensjonseksperten.

Kontakt oss for den optimale pensjonsordningen

Revheim vil gjerne hjelpe flere bedrifter til å finne fram til den beste pensjonsordningen.

- Vi kan gjøre forbedringer uten kostnader for bedriften, og vi kan beregne hva det vil koste å gjøre endringer. Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf.nr. 915 04 800 eller e-post: pensjon.bedrift@dnb.no så hjelper vi dere i gang.

(*) Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, dyktighet, risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ.

Pensjongapet

Vi har undersøkt egne kundedata og offentlig statistikk*, og vi finner blant annet at: 

 • Menn får i snitt utbetalt 28 prosent mer i pensjon enn kvinner  
 • 86 prosent av alle minstepensjonister er kvinner  
 • Kvinner som jobber heltid tjener 89 prosent av det menn gjør  
 • 47,6 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid  
 • Kvinner jobber 1,2 år lenger enn menn før de pensjonerer seg  
 • Menn sparer 2,3 milliarder mer i året enn kvinner  
 • Kun 39 prosent  av kvinner sparer til egen pensjon  
 •  6 av 10 kvinner opplever at de har lav kunnskap om egen pensjon 

*Tallene baserer seg på offentlig data fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Verdipapirfondenes forening (VFF), Skatteetaten og DNB.