Til kvinner som vil starte egen bedrift, spør vi: - Hva er det du er redd for?

#huninvesterer: – Kvinner kan med fordel være litt mer frempå. Vi utfordrer de litt, og deler av vår kompetanse, sier Kristin Berg Holter, oppstartslos i DNB.

PRATE SAMMEN: – En viktig del av vårt arbeid er å diskutere forretningsideen med gründeren, sier Kristin Berg Holter, oppstartslos i DNB, og Sinde Beathe Fure, leder for oppstartslos-teamet. Foto: Ellen Dokk Holm
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 18. nov. 2019
Artikkelen er flere år gammel

Holter er oppstartslos i DNB og hjelper gründere i gang med å etablere nye bedrifter.

DNB ønsker å dele sin gründerkompetanse til alle dem som går med en drøm om å starte sin egen bedrift. Banken tilbyr ulike tjenester for å hjelpe gründere til å lykkes, blant annet gratis veiledning via dyktige oppstartsloser.

En viktig del er å diskutere igjennom forretningsideen med gründeren

– Hva er det du er redd for?

Kristin Berg Holter opplever at mange av kvinnene hun rådgir om å starte egen bedrift er noe mer forsiktige enn menn.

– Kvinner er generelt mer beskjedne på egne vegne enn det menn er, og tenker i mindre skala enn menn. For eksempel når det gjelder hvor raskt bedriften skal vokse, hvor mange ansatte bedriften skal ha og hvor stor inntjeningen skal bli, sier Holter.

De som lykkes er sjelden alene

Noen kvinner forteller også at de er redde for å starte sin egen bedrift.

– Da spør jeg de helt konkret: Hva er det du er redd for? De svarer ofte «hus, mann og barn». De bekymrer seg for om de vil strekke til på hjemmebane om de satser på egen bedrift.

BESKJEDNE: – Kvinner er generelt mer beskjedne på egne vegne enn det menn er, og tenker i mindre skala enn menn, sier Kristin Berg Holter, oppstartslos i DNB. Foto: DNB

Få forbilder

Sinde Beathe Fure, leder for oppstartslos-teamet i DNB, poengterer at du finner hele spekteret av gründer-personligheter blant kvinner og menn.

– Vår erfaring er likevel at en del kvinner trenger litt mer dialog med oss, og litt mer drahjelp for å ta steget ut i gründertilværelsen. En viktig del av vårt arbeid er å diskutere forretningsideen med gründeren, og gi tilbakemelding på hvordan de kan avklare om ideen har livets rett eller ikke, sier Fure.

Det er lov å tenke stort

En utfordring for kvinner som ønsker å starte for seg selv, er at fordi det er relativt få kvinnelige gründere er det også få forbilder.

– Vår erfaring er at kvinnelige gründere har få kvinnelige forbilder. Målet for DNB er å være med å støtte de som vil starte for seg selv, slik at vi får både flere kvinnelige og mannlige gründere.

Går du med en drøm om å starte for deg selv? Her får du flere tips og råd.

Ikke jobb alene

Holter råder ingen gründere til å gjøre alt helt alene. Ved å jobbe sammen i et team øker muligheten til å lykkes.

– De som lykkes står sjelden alene. Det å gjøre alt alene er vanskelig, så ikke vær redd for å knytte deg til andre, sier Holter.

Sju gode råd fra oppstartslosene i DNB

Oppsummert mener Holter og Fure at følgende råd er viktige for å lykkes med oppstarten av sin egen bedrift:

  1. Det er lov å tenke stort – tenk litt større enn du tør. Da vil du ofte ende opp med å finne en gyllen middelvei som du kan lykkes med.
  2. Du må tørre å ta steget. Har du en idé, og har tenkt å starte et selskap, må du ta et valg. Og, du må gå for det 100 prosent. Det er ikke noe poeng å starte et selskap om du ikke vil gå 100 prosent inn for å lykkes.
  3. Sett deg inn i hvordan bedriften kan finansieres.
  4. Skaff deg gode nettverk. Vær nysgjerrig på om det finnes nettverk med kvinner rundt deg? Hos dem vil du få mye hjelp, støtte og råd.
  5. Vær mentor for hverandre. Finn deg en annen gründer og vær en god sparringpartner.
  6. Ta skatteetatens kurs for næringsdrivende – det kurset må du ta. Mange bedrifter går bra i starten, men går over ende fordi de ikke betaler skatt eller betaler skatt for sent.
  7. Tenk stort når du skal presentere ideen din for en investor. En investor vil aldri investere i en som ikke har tro på seg selv.