Nordic Healthcare Conference 2021

- Vi er i investeringsmodus

Nordic Brain Tech mener de har funnet løsningen for migrene-pasienter, og ønsker seg kompetente investorer.

SER ETTER KOMPETENTE INVESTORER: - Vi er opptatt av å få inn kompetente investorer innenfor digital helse, sier Cathrine Ro Heuch i Nordic Brain Tech. Foto: DNB
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 15. des 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Nå ser vi etter privat kapital for å skalere opp, fullføre kliniske studier og kommersialisere produktene våre, sier Cathrine Ro Heuch, daglig leder i Nordic Brain Tech.

Selskapet har allerede utviklet en hodepinedagbok som er en gratis app som heter «Brain Twin», og jobber med å ferdigstille hovedinnovasjonen som blir et produkt for hjemmebehandling av migrene.

- Vi er opptatt av å få inn kompetente investorer innenfor digital helse, og som tør å satse på dette feltet.

- Nå ser vi etter privat kapital for å skalere opp
Cathrine Ro Heuch

Ro Heuch forteller at det er vanskelig å finne investorer i den fasen de er i nå fordi selskapet ikke tjener penger.

- Risikoen er høy og tidsaspektet er langt. Det er krevende, men det kjempegøy, sier en entusiastisk gründer, som har en master i kjemi og gjennomgått NTNUs entreprenørskole.

Hodepinedagbok

Nordic Brain Tech har en visjon om å lage brukervennlig og forskningsbasert teknologi for å hjelpe folk med hjernesykdommer. 15 % av verdens befolkning lider av migrene, og bare i Norge går to millioner arbeidsdager tapt på grunn av migrene.

Appen «Brain Twin» ser du til å gi stor verdi
Cathrine Ro Heuch

Hodepinedagboken «Brain Twin» hjelper folk med å holde oversikt og hjelper leger til å få et objektivt syn på sykdommen.

- «Brain Twin» ser ut til å gi stor verdi for de som trenger oppfølging i behandling av hodepine. Appen loggfører sykdomsbildet og er et nyttig verktøy. Appen har vi utviklet sammen med NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim.

HODEPINEDAGBOKEN «BRAIN TWIN»: Hjelper folk med å holde oversikt og hjelper leger til å få et objektivt syn på sykdommen. Foto: Nordic Brain Tech

Behandlingsprogram for å forebygge migreneanfall

Hovedinnovasjonen som utvikles er en avspenningsteknikk som er kontrollert og satt i system for å hjelpe personer med å forebygge migreneanfall. Systemet skal brukes hjemme, og teknikken bak produktet kalles «biofeedback».

- Under behandlingen måles puls, temperatur i fingre og muskelspenning i nakken med to trådløse sensorer. Målingene overføres til telefonen og visualiseres på skjermen, forklarer gründeren.

Det neste som skjer er at et persontilpasset behandlingsprogram lærer brukeren å senke pulsen, øke temperaturen, og redusere muskelspenning.

- Slik kan et migreneanfall forebygges, sier Ro Heuch. 

Vårt produkt er et supplement til medisiner
Cathrine Ro Heuch

- Det er lav kunnskap om hodepine, og vårt produkt er et supplement til medisiner. Vi ønsker spesielt å hjelpe kvinner, da de er overrepresentert med migrene. 75 prosent av alle som har migrene er kvinner.

- Målet er å skape enda flere healthcare-selskaper

Denne uken arrangerer DNB Nordic Healthcare Conference 2021, og DNB ønsker å bidra til at det bygges og utvikles selskaper innen helse i Norge og Norden.

- Konferansen skaper gode møteplasser, hvor helseselskapene kan møte ulike investorer som kan være gode samarbeidspartnere, og investorer kan finne lovende selskaper å investere i. Det overordnede målet for DNB Healthcare er å bidra til at enda flere helserelaterte selskaper lykkes, slik at vi er med på å bygge denne industrien i Norge, sier Jon Båsen Andersen, ansvarlig for Healthcare globalt i DNB.

Når selskaper møter hverandre etableres samarbeid og partnerskap
Jon Båsen Andersen

- Når selskaper møter hverandre etableres samarbeid og partnerskap. Dette er viktig for at selskapene kan utvikle seg videre og finne nye vekstområder, sier Andersen.

NORDIC HEALTHCARE CONFERENCE: - Konferansen skaper gode møteplasser for å møte ulike investorer, sier Jon Båsen Andersen i DNB. Foto: DNB

- Telemedisin har fått en «boost» 

Torgrim Isaksen som er industriekspert innen helse i DNB forteller at norske helseselskaper tradisjonelt har vært fokusert mot krefthandling og bioteknologi, men at det de siste årene har skjedd mye innen annen helseteknologi, og spesielt innen digitalisering av helsetjenestene.

- Under pandemien har for eksempel telemedisin fått en «boost», det vil si konsultasjoner hvor pasientene ikke trenger å møte opp på et sykehus eller hos fastlegen. Videokonsultasjoner har tatt helt av, og dette er en løsning også fastleger og poliklinikker har benyttet seg av i økende grad. Verktøy som gjør at pasientene kan få gjort målinger og utredning uten å reise til sykehus eller legekontor fjerner friksjon for både pasienter og helsepersonell, og støtter opp under utbredelsen av telemedisin. Mange investorer ser på mulighetene som dukker opp i tilknytning til telemedisin, sier Isaksen.

TELEMEDISIN: - Mange investorer ser på mulighetene som dukker opp i tilknytning til telemedisin, sier Torgrim Isaksen, DNBs industriekspert på helse. Foto: DNB