Regjeringens tiltak for norske bedrifter:

- Vi må ta vare på bedriftene og arbeidsplassene

Regjeringen har lagt fram flere strakstiltak for å hjelpe norske bedrifter slik at de unngår konkurser og oppsigelser.

GREP: Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg presenterer regjeringens vurdering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 13. mar 2020
Artikkelen er flere år gammel

Tiltakene ble presentert på en pressekonferanse fredag 13. mars 2020.

- Tiltakene vi legger fram nå skal bidra til at vi unngår konkurser og oppsigelser, og for at vi har en jobb å gå til på den andre siden av denne krisen. Tiltakene er bare begynnelsen, nye grep kan komme, sa statsminister Erna Solberg.

Finansminister Jan Tore Sanner understrekat at de ikke vet hvor lenge det vil vare, eller hvor store konsekvensene blir.

- Men vi vet at det blir verre før det blir bedre. Vi må ta vare på bedriftene og arbeidsplassene. Dette er første fase av tiltak, vi er i gang med å forberede nye tiltak for neste fase, sa finansministeren.

- Flere bedrifter melder om permitteringer. Det å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er viktig, sa Sanner.

Dette er hovedpunktene i regjeringens strakstiltak for norsk økonomi:

 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det innebærer at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå opplever utfordringer. Bedriftene kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan forslaget bidra til å unngå oppsigelser. 
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter oppheves for dem som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere.
 • Kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering reduseres. Dette vil gjøre permitteringsregelverket mer fleksibelt. 
 • Skattereglene endres slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Dette kan gjøre bankene mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode. 
 • Skattereglene endres også slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det kan være et familieeid hotell eller en reiselivsbedrift. Forslaget vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt. 
 • I tillegg vil personlige næringsdrivende få utsatt første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai. Dette vil også bedre likviditeten for selvstendig næringsdrivende.
 • Det gjennomføres tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Nødvendig tilgang på legemidler og ressurser til å gjennomføre nødvendige korona-prøver må sikres. I forbindelse med virusutbruddet kan det bli nødvendig med innsats fra helsepersonell som har gått av med pensjon. Regjeringen foreslår at inntekten fra dette arbeidet ikke fører til avkorting av pensjonen.
 • Det gjennomføres flere tiltak for å hjelpe flybransjen: Flypassasjeravgiften oppheves for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. For staten gir det et provenytap på 1,6 mrd. kroner i år. 
 • Samferdselsdepartementet fjerner lufthavnavgiftene fra og med 13. mars til og med 30. juni. Dette gir besparelser for flyselskapene.
 • Det foreslås også ekstra bevilgninger som skal komme kommuner som har hatt merutgifter til gode. 
 • Regjeringen foreslår å støtte opp under kompetanseheving og bedriftsintern opplæring fra fylkeskommunene. Dette vil komme både arbeidstakerne og bedriftene til gode på litt lengre sikt.
 • I tillegg gis det i proposisjonen til Stortinget en redegjørelse for lån- og garantiordningene i Innovasjon Norge. Disse ordningene kan avhjelpe situasjonen for bedrifter som får likviditetsproblemer." 

Det understrekes også at regjeringen vurderer situasjonen løpende og er beredt til å komme med nye tiltak på kort varsel.

 

 

Vi lover at vi skal strekke oss langt for å forsøke å hjelpe kundene våre
Harald Serck-Hanssen

Ønsker å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter 

Statsminister Erna Solberg er også klar på at finansnæringen må bidra til å holde norsk økonomi i gang.

Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for bedriftskundene i DNB, sier at DNB vil strekke seg langt for å hjelpe bedriftskundene.

- Som en viktig norsk bank ønsker vi å bidra til å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter. Vi kan ikke gi noen åpen garanti, men vi lover at vi skal strekke oss langt for å forsøke å hjelpe kundene våre å unngå de verste konsekvensene av koronautbruddet, sier han.

Finansieringsløsninger

Direktør for små og mellomstore bedrifter i DNB, Roger Antonesen, forteller at det finnes mange gode løsninger for bedrifter som kan få kortsiktige likviditetsbehov.

- Vi kan gi kortsiktige eller midlertidige kreditter. Avdragsfrihet i perioder er også et virkemiddel som kan vurderes for å bedre selskapets likviditet. Kassekreditt er godt egnet der det er store svingninger i likviditeten til bedriften, og vi kan se på muligheten til å øke kassekreditten i en midlertidig periode. Factoring kan være en løsning for de mellomstore bedriftene - her sikres raskere innbetaling ved at fordringene selges.