Biden ved rattet, Trump i baksetet

DNB Asset Managment holder på nøytralvekt i aksjer med overvekt sykliske aksjer.

Lesetid 5 min lesetid
Publisert 11. nov 2020
Artikkelen er flere år gammel

Biden er i rute til å bli utpekt som USAs neste president etter å ha vunnet Pennsylvania og dermed passert de 270 valgmennene som trengs for å bli president. Det har vært en opphetet valgkamp som har preget et splittet USA. Selv om Trump prøver å bestride valgresultatet, virker det lite sannsynlig at det når noen vei. Markedene har gått mye på at man fikk et tydelig valgresultat og at muligheten for å endre utfallet av valget virket marginale. Det gjenstår fortsatt å se hva utfallet av senatsvalget blir. Blir det et republikansk flertall, vil den politiske gjennomføringsevnen til Biden bli kraftig begrenset.

Veien fram til Det hvite hus

At Biden fremstår som en tydelig vinner av valget, er noe markedene har reagert positivt på. Med et tydelig valgresultat er faren for langvarig usikkerhet rundt utfallet mindre. Selv om ting ligger til rette for at Biden blir den neste presidenten i USA er det først om to måneder han vil bli tatt i ed og kan tre inn i embete. Det vil derfor ta tid før Biden kan begynne å implementere sin politikk.  

Med en sittende president som ikke har tatt nederlaget like grasiøst som det er kutyme for, er det fare for at det fortsatt vil være støy fra Trump-leieren. Søksmål, forsøk på å så tvil om valgresultatet og krav om omtelling er noe vi har sett fra Trump. Markedene ser dog ikke ut til å tro at Trump sin innsatts kan endre på valgutfallet. Med Trump ved roret i to måneder til gjenstår det å se hvordan han velger å bruke den resterende tiden i Det hvite hus og hvor mye støy han klarer å generere.

TAR OVER: Biden blir den 46. presidenten i USA. Foto: NTB scanpix
Biden har selv sagt at han ikke tror det blir behov for nasjonale nedstengninger, men han vil vurdere det hvis ekspertene anbefaler det
Kjetil Aga

Mindre gjennomføringsevne for Biden med republikansk senat

Selv om Biden ligger an til å bli utpekt som den neste presidenten, ser muligheten for at han får med seg et demokratisk flertall i senatet tynn ut. Et manglende flertall i senatet vil gjøre det vanskeligere for Biden å gjennomføre de politiske planene han har. Uten flertall i senatet vil det være vanskeligere å få gjennom nye skatteøkninger, noe som markedene har steget på. Det vil også gjøre det vanskelig for Biden å få gjennom finanspolitiske- og infrastruktur-pakker, samt helse, teknologi og klima relaterte reguleringer.

Koronaviruset herjer fortsatt i USA og har blitt løftet fram som en av fire topprioriteringer for Biden. Biden vil nok lytte i større grad på medisinske eksperter enn det Trump har gjort, men han ønsker ikke en omfattende nedstengning av amerikansk økonomi. Biden har selv sagt at han ikke tror det blir behov for nasjonale nedstengninger, men han vil vurdere det hvis ekspertene anbefaler det.

I en tid preget av korona-virus og økonomiske utfordringer vil det være viktig å få på plass finanspolitiske pakker. Muligheten for store finanspolitiske pakker er nok betydelig mindre enn om det hadde vært med et samlet demokratisk flertall. I tillegg til størrelse og innretning er det fare for at det vil ta lengre tid å få nye pakker på plass. I den situasjonen vi befinner oss i vil det fortsatt være behov for ekspansiv finanspolitikk. Hvis det uteblir, eller det blir mye usikkerhet rundt det, er det noe markedene vil tolke negativt. Med moderate kandidater blant både demokratiske og republikanske senatorer tror vi at det vil være rom for å bli enige om begrensete pakker.

Teknologisektoren har gjort det svakt etter valget som følge av frykt for dette
Kjetil Aga

Vi holder på nøytralvekt i aksjer med overvekt sykliske aksjer

Med et fragmentert politisk landskap er det mindre sjanse for store sektorrotasjoner, da det vil være vanskelig å få igjennom store politisk endringer. Biden vil sette sitt preg på politikken i USA, men de store pakkene, skatteendringene eller omfattende nye reguleringer vil trolig utebli. Med fortsatt forbedring i amerikansk økonomi tror vi at sykliske vekstaksjer vil fortsette å gjøre det bra. Delvis som en følge av dette har vi overvektet sykliske aksjesektorer som industri, materialer og syklisk konsum.

Med Biden ved rattet vil vi trolig se en mer forutsigbar og diplomatisk utenrikspolitikk og bedre forhold mellom USA og dets allierte. Dette vil være positivt for internasjonal handel, noe som kan løfte en rekke fremvoksende markeder. Vi tror at Biden vil ha en tøff holdning ovenfor Kina, men vi vil nok også se en mer diplomatisk tilnærming. Spenningen mellom USA og Kina vil nok vedvare, da det er bred politisk enighet i USA vedrørende utfordringene Kina stiller USA ovenfor. Fra å kjøre et sololøp vil vi nok se økt fokus fra USA på bilateralt samarbeid for å demme opp for Kina.

Biden har løftet fram klimaendringer som et av de fire hovedområdene han vil jobbe for og vi vil trolig se økt fokus på miljø og klima. Han ønsker også å endre energisektoren i USA, samt at USA igjen blir en del av Parisavtalen. Vi vil nok se mer ambisiøse klimamål og et ønske om å dreie amerikansk økonomi, investeringer og jobber i en mer miljøvennlig retning. Utfordringen for Biden ligger også her i hvor omfattende tiltak han vil få igjennom hvis demokratene ikke kontrollerer senatet.    

Teknologisektoren er en sektor som kan bli påført både mer reguleringer og høyere skatter av en Biden-administrasjon. Teknologisektoren har gjort det svakt etter valget som følge av frykt for dette. Også her er det spørsmål om hvor mye endringer man kan vente seg hvis republikanerne har kontroll i senatet.

Vi vil nok få et mye klarere bilde av hva vi har i vente under Biden-administrasjonen i perioden fram mot 20. januar, dagen da Biden tar over som president. Teamet til Biden er i full sving med å planlegge overgangen og hvilke ordre Biden vil utstede når han har tatt over Det hvite hus. Avklaring rundt sammensetningen i senatet vil også gjøre det tydeligere hva vi har i vente. Uavhengig av hva det økonomiske og politiske utallet blir håper vi Biden vil virke samlende, både for Amerika og resten av verden. På lang sikt er det noe vi alle er tjent med, økonomisk og sosialt.