Boligmarkedet har bestått den første prøven

Betydelig mindre aktivitet, men boligmarkedet har klart seg langt bedre enn fryktet, skriver lederen i DNB Eiendom, Terje Buraas.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 24. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Det er status etter drøye to uker med unntakstilstand som følge av koronaviruset. 

Så langt har vi sett om lag halvparten så mange omsetninger som normalt på denne tiden av året. Det holdes fortsatt visninger, oppdragene kommer inn og boliger selges og kjøpes til akseptable priser. Men de geografiske forskjellene er store. I noen byer er det fortsatt trykk i boligmarkedet, mens det i andre går tregere.    

Det er i bølge to vi virkelig får se om aktiviteten og prisene klarer å holde seg
Terje Buraas

Selvjusterende mekanisme i markedet

Boligmarkedet har på mange måter bestått den første prøven, men det er i bølge to vi virkelig får se om aktiviteten og prisene klarer å holde seg. Selv om det fortsatt er mye usikkerhet, er vi forsiktige optimister fremover. Vi må regne med at prisene er på vei nedover og at det vil bli tøffere å få solgt. Boligkrakket mange frykter er først og fremst avhengig av hvor stor og oppfattende nedstengningen av Norge blir, og særlig med tanke på arbeidsløshet, permitteringer og norsk økonomi. 

Det er samtidig viktig å huske på at boligmarkedet aldri har vært så stabilt og forutsigbart som de siste to årene, og den tryggheten har vi tatt med oss inn i en usikker korona-tid. De kraftige tiltakene fra norske myndigheter, med rentekutt til historisk lave nivåer og avdragsfrihet fra bankene, har også bidratt til at boligmarkedet har holdt seg relativt stabilt, mens nesten hele Norge har vært stengt ned. Nordmenn trenger fortsatt et sted og bo, og det vil være en selvjusterende mekanisme i markedet.

Meglerne har aldri brukt så mye tid på kundene som nå
Terje Buraas

Viktig samfunnsfunksjon 

Eiendomsmeglerne har et samfunnsansvar for å opprettholde et velfungerende boligmarkedet. Det er en svært viktig samfunnsfunksjon, og for mange personer er boligbytte og kjøp og salg nødvendig også i disse korona-tider. Nordmenn har store deler av verdiene sine låst opp i eiendom, og et velfungerende boligmarked er blant annet viktig for dem som trenger å få realisert verdier. Kanskje er salget av en sekundærbolig eller hytta helt avgjørende for at en bedriftseier skal klare å unngå konkurs? Hvis boligmarkedet kollapser kan det få store konsekvenser for samfunnet. 

Det er særlig kunder som har havnet i vanskeligheter som trenger tett oppfølging, og meglerne har aldri brukt så mye tid på kundene som nå. For eksempel de som nettopp har kjøpt og nå sitter på to boliger. Når usikkerheten er så stor som nå oppleves det som stressende. Det er her god rådgivning fra både bank og megler spiller en nøkkelrolle. Heldigvis har verken lånemarkedet eller boligmarkedet stoppet opp, og de siste ukene har det vært stor etterspørsel etter løsninger som mellomfinansiering, avdragsfrihet eller refinansiering. At kundene har fått hjelp hos sin bankforbindelse, har skapt den nødvendige tryggheten for dem som skal selge. 

Det er nesten umulig å si noe sikkert om prisutviklingen fremover
Terje Buraas

Blir det boligkrakk? 

Et av spørsmålene meglerne får oftest om dagen, er hvilke priser man kan forvente fremover. 

Det er nesten umulig å si noe sikkert om prisutviklingen fremover, men vi tror at det er lite sannsynlig at prisene vi gå betydelig ned på kort sikt. Foreløpig selges boligene til helt akseptable priser, selv om trenden i markedet nå er synkende.

Men vi snakker overhodet ikke om noen dramatisk nedgang foreløpig. 

Unntaket er hyttemarkedet, som har vært krevende og der aktiviteten har vært lav. Det har sin naturlige forklaring i at myndighetene til nå har lagt ned forbud om å oppholde seg i typiske hytteområder. Da stopper naturligvis også salgene opp. Meglerne skal følge opp instruksene som myndigheter og bransje har satt for å minimere presset på lokalt helsevesen i hyttekommunene. Vi er glade for at det nå er åpnet opp for en viss aktivitet også i hytteområdene slik at det kan avholdes privatvisninger, befaringer, overleveringer og lignende på fritidseiendommer også. Derfor håper vi at dette markedet også vil fungere bedre og stabilisere seg fremover. 

Korona-hverdagen er ny for alle og den endrer seg hele tiden. For de fleste er både koronaviruset og de økonomiske følgene vi har sett skremmende. Korona påvirker alle, og vi har et felles ansvar for å begrense spredningen. Samtidig må vi ikke glemme å begrense spredningen av de økonomiske konsekvensene og bidra til å holde hjulene i gang.

Sammen skal vi klare å stoppe viruset, men vi må ikke stoppe Norge.