TRUSLER FOR 2022: - Å forstå trusselbildet er avgjørende for å kunne forstå sin sikkerhetsrisiko, skriver DNBs sikkerhetsdirektør Anders Hardangen. Foto: Stig B. Fiksdal

DNBs trusselvurdering for 2022

Å forstå trusselbildet er et viktig virkemiddel for DNB for å planlegge hvordan vi skal forsvare våre og kundens verdier.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 19. mai 2022
Artikkelen er flere år gammel

Å forstå trusselbildet er avgjørende for å kunne forstå sin sikkerhetsrisiko. Ved å se på hendelser og angrep kan man forstå hvordan trusselaktørene opererer, og hvilke verktøy og metoder de benytter for å oppnå det de ønsker. Forståelsen av eksterne drivere er instrumentell i å prioritere riktig sikkerhetsnivå balansert opp mot brukervennlighet og effektivitet. For DNB er dette et viktig virkemiddel for å planlegge hvordan vi skal forsvare våre og kundens verdier.

I år er et annerledes år, med en storkrig i Europa. Mens vi de siste årene har sett et relativt stabilt europeisk trusselbilde i det fysiske rom har dette endret seg drastisk med krig mellom Russland og Ukraina. Vi er kun i startfasen av en økt spenning mellom vår nærmeste nabo Russland og den vestlige verden, og det er for tidlig å si hvordan dette vil utvikle seg. Det som imidlertid er sikkert er at vi fremover må ta høyde for mulige trusler i det fysiske domenet også i våre nærområder.

Her kan du laste ned DNBs trusselvurdering for 2022

Foto: DNB

Fortsatt høy digital trussel

Den digitale trusselen er fortsatt høy, og nå også videre forhøyet i en mer polarisert verden. Vi ser at digitale angrep brukes som virkemiddel i konflikter og et mulig utfall er at dette vil øke i takt med den sikkerhetspolitiske spenningen.

I tillegg til enorme ødeleggelser og menneskelig lidelse får konflikten i Ukraina mange økonomiske og finansielle implikasjoner. I sikkerhetsdomenet medfører den endrede sikkerhetssituasjonen for DNB først og fremst endringer i trusselen i det digitale rom. Utviklingen i Ukraina, europeisk og global sikkerhet blir gitt omfattende behandling i mediene. Kapitlene om digitale trusler og bedrageri tar for seg hvordan den endrede situasjonen påvirker trusselbildet for DNB. For DNB er det viktig å beskytte våre samfunnsviktige finanstjenester.

Vi fortsetter å bruke trusselinformasjon for å forstå hva som skjer rundt oss og for å kunne styrke intern kunnskap for å lettere ta de riktige beslutningene. Sammen med våre rapporter over observerte cyberangrep og bedragerier publiserer vi også i år vår trusselvurdering offentlig for å øke bevisstheten i samfunnet om truslene vi står overfor. Vårt formål er som alltid å øke bevisstheten både rundt det vi observerer der ute og hva vi opplever av ulike angrep mot DNB og våre kunder.

Jeg vil gjenta fjorårets budskap om at vi står i sammen mot de som vil skade eller stjele fra oss.