GJENBRUK: Fokus må flyttes fra at bygget tilpasser deg, til leietaker tilpasser seg bygget. Det er gjenbruk, skriver rådgivere i DNB Næringsmegling. Foto: NTB

I fremtiden vil vi gjenbruke kontorlokaler

Fokus må flyttes fra at bygget tilpasser deg, til leietaker tilpasser seg bygget. Det er gjenbruk.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 02. nov 2022
Artikkelen er flere år gammel

Noen bygg trenger ikke totalrenovering, de er egentlig ganske fine slik de er. Kanskje har lokalet vært pusset opp få år tidligere eller det har en effektiv planløsning som er enkel å tilpasse. I dag er det vanlig at gårdeier og leietaker gjør endringer i planløsning, fast inventar samt totalrenoverer gulv, tak og vegger. Det er dyrt for gårdeier. Det er dyrt for leietaker. Det er ikke bærekraftig. 

Hva skal til for å øke gjenbruk av kontorlokaler?

Gårdeier og leietaker må endre holdninger og forventninger. Begge parter må se på lokalene med blikk på å finne løsninger innenfor det man har, i stedet for å tenke «hva kan vi rive og kjøpe nytt». I gamle bygg vil man beholde atmosfæren og de gamle elementene som gir identitet. I moderne bygg vil man unngå å gjøre inngrep som er unødvendige og dyre.

Leietaker må dessuten være fleksibel.

For eksempel hvis den planløsningen man har tegnet underveis viser seg å være mer omfattende å gjennomføre enn forutsatt, dyr og lite miljøvennlig. Kanskje man kan finne en annen løsning som leietaker vil bli like tilfreds med, som koster mindre og som sparer miljøet for avfall og energibruk. 

Det er viktig at gårdeier har en langsiktig tankegang. Vi ser ofte at det mangler en helhetlig plan for tilpassing av lokaler, der fremtidige leietakere også tas hensyn til under planprosessen. Det kan for eksempel være smart å preetablere et grid i taket som gjør det enkelt å tilpasse lokalene både til celle-, teamkontor og åpne landskapsløsninger. Rammen er satt, men en fleksibel inndelingsløsning gir store tilpasningsmuligheter for flere fremtidige leietakere, ikke kun den neste. 

GJENBRUK: Vi tror den oppvoksende generasjonen vil forvente gjenbruk, skriver DNB Næringsmegling i denne kommentaren. Foto: NTB

Hva er gjenværende levetid? 

Når et lokale fraflyttes burde gårdeier kartlegge inventaret og verdifastsette ressursene. Hva er gjenværende levetid på eksempelvis belysning, elektrisk anlegg, gulv og glassfronter? Her bør gårdeier ha et konkret mål om gjenbruk. Gjenbruk er fordelaktig for miljøet, men også investeringsbildet da ressursene får lengre levetid. Har man et mål, vil man også ha fokus på måloppnåelse. 

Det er også i leietakers interesse å gjenbruke mest mulig av eksisterende løsninger i kontorlokalene. Først og fremst er dette et økonomisk insentiv i form av lavere leie.

Leietakers forventninger må styres vekk fra ressurskrevende særegne løsninger, til funksjonelle løsninger som kan passe mange ulike firmaer. Særegenhetene kan tas ut i interiørelementer. Det mest prisgunstige og miljøvennlige er å gjenbruke eksisterende oppbygging og inventar. Sannsynligvis vil leietaker bli like fornøyd, som om de hadde kjøpt nytt.

Vi tror den oppvoksende generasjonen vil forvente gjenbruk og ønske å jobbe hos firmaer som deler samme verdigrunnlag som dem selv. Da holder det ikke å ha lokaler i sentrum, hvis de ikke er bærekraftige.