Når «investeringen» din er resultat av et alvorlig samfunnsproblem

Falske investeringsplattformer på internett har de siste årene blitt et betydelig problem.

Lesetid 5 min lesetid
Publisert 03. des. 2019

Kommentar: Falske investeringsplattformer på internett har de siste årene blitt et betydelig problem. Nettstedene lokker med enkelt brukergrensesnitt og gunstige investeringsprodukter. Svært mange nordmenn lokkes til å investere i håp om å oppnå en rask gevinst. Dessverre sitter de bare igjen med tap og i mange tilfeller en stor gjeld som blir håpløs å betale ned. Fortsatt er det slik at det er knyttet stor skam til det å bli lurt, og mange tør ikke melde fra. I de fleste tilfeller vil enkeltpersoner være ansvarlige for de tap de blir påført.

Så hvorfor skal vi andre bry oss?

Alle har vi sårbarheter og drømmer. Dette utnyttes kynisk av organiserte kriminelle nettverk. Mange lokkes til å investere pengene sine på nett, ofte i produkter eller tjenester som få har kunnskap om. I mange tilfeller er ofrene personer med begrenset digital kompetanse. De mest alvorlige sakene er de hvor de kriminelle ser seg ut ett bestemt offer, og bruker alle sine destruktive krefter på å nå sine mål. Kompromittering av e-post og avansert manipulering er vanlige «verktøy» de kriminelle bruker.

Mange spør seg hvordan noen kan bli lurt av det som objektivt sett virker helt usannsynlig. Mange skylder på særnorsk naivitet, men det er ikke bare nordmenn som blir lurt. Selv de mest forsiktige kan bli overbevist av historiene.

Et samfunnsproblem vi nordmenn frykter

Bedrageri på internett er den kriminalitetsformen det er mest sannsynlig at vi blir utsatt for. Det er også, i følge politiets innbyggerundersøkelse, en av de tingene nordmenn er mest redde for å bli utsatt for.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kom nylig med en rapport om bedragerier mot næringslivet. De peker på at antall bedragerianmeldelser har økt med 36 % de siste ti årene. Dette i en periode hvor antall anmeldelser totalt har sunket med 20 %. Dette bildet samsvarer med informasjon vi får fra andre, og trenden er på ingen måte avtakende. I DNB har vi de siste årene sett en kraftig økning i bedragerier mot våre kunder. I 2018 ble 9 % flere kunder lurt ved sosial manipulering enn i 2017. I kroner og øre var summen 42 % høyere. I 2019 har økningen fortsatt. 28 % flere kunder er utsatt for bedrageri ved sosial manipulering hittil i år, sammenliknet med i fjor.

Den mest alvorlige kriminaliteten som finnes

Økokrim skriver i sin trusselvurdering at det på grunn av digitalisering og globalisering har blitt enklere å begå massebedragerier. Videre at bedragerienes alvorlighetsgrad må ses i lys av at det er organiserte kriminelle grupper som utfører dem. Europol oppgir at én organisert kriminell gruppering har tjent 3 milliarder Euro på investeringsbedragerier. Pengene hvitvaskes gjennom momskaruseller i Europa eller brukes til å finansiere den mest alvorlige kriminaliteten som finnes, som menneskehandel og handel med våpen og narkotika.

Derfor skal vi andre bry oss.

Disse massebedrageriene er ikke enkeltsaker. De må ses på samlet, og gis oppmerksomhet som det store samfunnsproblemet de er. Kyniske, organiserte kriminelle miljøer manipulerer og bedrar uskyldige nordmenn hver eneste dag. Vi må bekjempe dette som et samfunn og fokusere på bevisstgjøring, åpenhet og forebyggende tiltak. Økokrim peker på at forebygging og stansing av transaksjoner er viktige strategier for å håndtere trusselen. Bankene eier betalingsinfrastruktur og må dermed ta sin del av ansvaret. Dette er en viktig del av vårt samfunnsansvar.