Taxi som økonomisk indikator

– Her i byen tar jo taxiomsetningen nærmest pulsen på næringslivet, sa vår regionbanksjef for SørVest.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 26. jun 2020
Artikkelen er flere år gammel

Oljebyen Stavanger har en solid andel pendlere og jobbtilreisende – i alle fall før koronaviruset lukket ned landet og digitale møteplasser ble den nye normalen. I tillegg vil kort avstand fra flyplassen til sentrum, og ikke minst til oljeselskapene på Forus, bidra til at taxi blir et fristende alternativ for tilreisende.

Da myndighetene iverksatte tiltak gikk flytrafikken ned til et minimum og de fleste jobb- og fritidsreiser opphørte. I tillegg forsvant turistene, venninneturen ut på byen ble utsatt på ubestemt tid og folk holdt seg mer eller mindre hjemme. På landsbasis lå taxinæringen på et bunnivå ukene etter de første tiltakene, på det meste hele 87% under 2019-nivåer. Deretter ser vi en nøktern, men jevn, vekst trukket oppover av spesielt den yngste aldersgruppen på 18-29 år. 

I uke 24 ligger omsetningen i næringen fortsatt 54% under sammenlignet med 2019.

Få aktører med høye markedsandeler gjør at vi ikke kan gå ut med eksakte taxi-tall for Stavanger, men Oljebyen skiller seg markant ut med betydelig lavere omsetning enn resten av landet og øvrige storbyer. Gode indikasjoner på landsforskjeller kan også leses fra tildeling av koronastøtte hvor omsetningsfall for mars og april er rapportert.

Nå skyldes ikke fallet i taxiomsetning at næringslivet i seg selv fortsatt ligger brakk i Stavanger – kortbruken klatrer samlet sett til kun 2% under 2019-nivå i uke 24. Akkumulert sett er selvsagt historien en litt annen – og for spesielt Stavanger kan kombinasjonen av olje- og koronakrise påvirke næringslivet i lang tid fremover. I tillegg uteblir fortsatt en stor andel av taxinæringens ordinære kundegrupper, selv om samfunnet gjenåpnes i større og større grad.

Så på mange måter kan taxier være en utmerket indikator på et krevende år totalt sett i nettopp Oljebyen.