STOLT: – Jeg er stolt og takknemlig for den innsatsen som ligger bak hver og en av våre trønderske bedrifter, skriver Rigmor Bråthen. Foto: Stig B. Fiksdal

Trøndelag trenger ildsjelene i næringslivet

Trøndelag trenger de små og mellomstore bedriftene, som drives av ildsjeler som brenner for kundene sine og virksomheten.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 13. jun 2023
Artikkelen er flere år gammel

Dette er verkstedene, nisjebutikkene og hjørnesteinsbedriftene som på hver sin måte utgjør en viktig del av hverdagen vår.

I hver bedrift finner vi ildsjeler som har brukt enormt med tid og krefter på å bygge opp en konkurransedyktig virksomhet. Jeg tror det kan være vanskelig å forestille seg hvor givende og skremmende det er å skulle bygge opp en virksomhet fra grunnen av.

Hvert år deler vi i DNB ut Ringvirkningsprisen til bedrifter som skaper store ringvirkninger i lokalmiljøet. Hvor de har brukt tid og krefter på å bygge opp sine bedrifter. I år har prisen gått til Nord-Auto As, og Trondheim Lyd. Det er et privilegium å dele ut pris til trøndere som brenner for arbeidet sitt.

Vinnerne er to helt forskjellige virksomheter, men det de har til felles er en iver for å bety noe for lokalsamfunnet. Disse ildsjelene står opp hver morgen, åpner dørene til sin bedrift, ønsker velkommen til kunder, ivaretar sine ansatte, sørger for at de får betalt, passer på eiendelene sine og ikke minst tar de modige beslutninger om å investere i maskiner, inventar og utstyr. Ikke sjelden risikerer de personlig store beløp, men de drives av tro og håp om at investeringene skal lønne seg og gi både dem og deres ansatte noe å leve av.

De skal manøvrere i farvann de til dels ikke råder over. Ikke minst har de opplevd pandemien med de ukjente og til dels dramatiske konsekvensene denne innebar. Jeg er sikker på at noen lå søvnløs mer enn én natt. Det koster å være bedriftsleder, men det er også givende.

Slik jeg kjenner disse menneskene går de på jobb mest for å levere på det de brenner for og ikke minst for sine ansatte. Nettopp ved at de gjør denne jobben skaper de verdier også for oss andre i samfunnet. De betaler skatter og avgifter, og kjøper varer fra andre bedrifter. Slik at det skaper verdier og nye arbeidsplasser. Det skaper ringvirkninger.

Dette finansierer lønn til lærere, politi, drift av fotballbaner, hjertetransplantasjoner, barnehageplasser og mye mer. De finansierer mange av de godene som vi andre nyter godt av i hverdagen. Dette setter vi alt for lite pris på. I mitt møte med de to vinnerne: Trondheim Lyd AS og Nord-Auto AS i Steinkjer slår det meg hvor lite skryt og klapp på skulderen vi gir til disse bedriftslederne. Uten dem hadde ikke Norge gått rundt. Bare disse to bedriftene alene har bidratt med til sammen 23,5 millioner kroner i ringvirkninger lokalt. Det tilsvarer 10 638 tannlegebesøk, driften av 69 fotballbaner, 29 barnehageplasser og 13 lærerlønninger. Til sammen!

Som banksjef er jeg så heldig at jeg får møte noen av disse ildsjelene som står på og brenner for arbeidet sitt. Jeg er stolt og takknemlig for den innsatsen som ligger bak hver og en av våre trønderske bedrifter. De er helt avgjørende for at vi skal ha et attraktiv og konkurransedyktig Trøndelag også i fremtiden.

Denne kommentaren var opprinnelig publisert i Nidaros.