POTENSIAl: Det ligger et enormt potensial i å fremme kvinners ideer i enda større omfang, skriver Rigmor Bråthen, regionbanksjef i DNB Trøndelag. Foto: DNB

Vi trenger flere kvinnelige gründere

Jeg er bekymret for at vi kan miste de gode ideene som forandrer verden om vi ikke satser enda mer på kvinnelige gründere.

Lesetid 3 min lesetid
Publisert 09. mar 2023
Artikkelen er flere år gammel

Trondheim er Norges teknologihovedstad. Dette er en påstand som står støtt både i næringslivet og i akademia. I Trondheim har vi en rekke teknologibedrifter som jobber med alt fra IKT og energi til helse og miljøteknologi. Byen har også et sterkt innovasjonsmiljø med flere inkubatorer og akseleratorer som støtter oppstartsbedrifter og gründere. Og selvsagt med NTNU og Sintef som sterke premissgivere og leverandører av kompetanse.

I Trondheim finnes nettopp kompetanse og ideer som kan bidra til løsningene som skaper verdier og gir oss en god hverdag i tiden fremover. Vi må forberede oss på en fremtid vi ikke kan forestille oss hvordan blir, og derfor trenger vi flere gründere som våger å satse og som tenker banebrytende og utradisjonelt. Et fremtidsrettet næringsliv er avhengig av å ta i bruk kompetanse uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Vi er et av verdens mest likestilte land, men samtidig så ser vi at i ledende roller i næringslivet og gründervirksomhet så deltar ikke kvinner på lik linje som menn. Det ligger et enormt potensial i å fremme kvinners ideer i enda større omfang. Ikke bare er det viktig i et likestillingsperspektiv at vi løfter fram kvinnelige gründere. Det er også viktig for bedrifters lønnsomhet.

Hver tiende norske kvinne drømmer om å starte egen bedrift
Rigmor Bråthen

Får vi fram nok kvinnelige gründere i byen vår og i Norge? For å realisere ideer trengs kapital. Kvinnelige gründere får langt mindre finansiering enn menn. Det er en utvikling vi må snu. Jeg er bekymret for at vi kan miste de gode ideene som forandrer verden om vi ikke satser enda mer på kvinnelige gründere. I Trondheim finnes nå flere initiativ som skal bidra med risikokapital for de som etablerer egen bedrift. Hver tiende norske kvinne drømmer om å starte egen bedrift. Derfor er det viktig at næringslivet i Trondheim heier fram disse initiativene.

Boost Henne er et konkret studentdrevet initiativ på NTNU som har tatt tak i denne utfordringen. Dette er et selvstendig tiltak som er opprettet for å inspirere og motivere flere jenter til å engasjere seg i entreprenørskap. De viser til at i 2018 var det kun 11 prosent av de som søkte veiledningstjeneste for entreprenørskap på SPARK NTNU som var jenter. Etter at de har jobbet målrettet med nettverk, arrangement og veiledning har dette tallet nå økt til 40 prosent. Dette er utrolig inspirerende.

Et fremtidsrettet næringsliv er avhengig av å ta i bruk kompetanse fra kvinner, så vel som menn. Tiden vi står ovenfor blir stadig mer kompleks og sammensatt. Derfor trenger vi stadig mer kreativitet og innovasjon. Vi må få så mange kvinner som mulig på banen. Det står ikke på verken vilje eller drømmer, men strukturelle utfordringer. Det er utfordrende å søke finansiering, men når menn og kvinner velger å bli gründere får de ulike spørsmål fra investorer. Menn får spørsmål som er fokusert på fremtiden, mens kvinner oftest blir spurt om håndtering av konkurs og krise.

I anledning kvinnedagen er det viktig å stoppe opp og reflektere over hvilke muligheter vi har. Selv om vi er på langt nær gode nok på å løfte fram kvinnelige gründere, finnes det positive utsikter. Og vi må begynne med oss selv. Gjennom 2022 snakket DNB sine oppstartsloser med 64 prosent menn og 36 prosent kvinner. Kvinneandelen er opp med hele 32 prosent fra 2021. Her har vårt fokus gjennom aktiviteten «Hun investerer» vært en viktig bidragsyter.

Vi har en vei å gå sammen, men hvis vi drar i samme retning, og spiller hverandre gode er det mulig.