DNB skal være pådriver for en bærekraftig omstilling

- Bærekraft er avgjørende for langsiktig lønnsomhet og verdiskaping, sier DNBs finansdirektør i anledning årsrapporten for 2020.

OPPTATT AV BÆREKRAFT: DNBs Finansdirektør Ottar Ertzeid. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 11. mar 2021
Artikkelen er flere år gammel

Torsdag 11. mars publiserer DNB sin årsrapport for 2020 som også inkluderer en egen faktabok for bærekraft. 

- Det handler om hvordan DNB skaper verdier ved å vurdere både risiko og muligheter, sier finansdirektør Ottar Ertzeid i anledning årsrapporten for 2020 hvor bærekraft er integrert.

Se videoen om årsrapporten som forklarer hvordan bærekraft virker inn på bankens finansielle bunnlinje.

Foto: DNB

Skal kunne prise ESG-risiko riktig

- Vi opplever stor interesse fra våre aksjonærer i DNB, og i økende grad fra våre kunder. Det er en tydelig og sterk dreining av fokus på bærekraft, og en forståelse av DNBs rolle til å drive omstilling, konstaterer finansdirektøren. 

Ertzeid sier at tilgang til god bærekraftsinformasjon, slik DNB publiserer i dag, bidrar til at markedsaktørene skal kunne prise ESG risiko riktig, vurdere fremtidsmuligheten og gi et bedre beslutningsgrunnlag. 

Finansdirektøren understreker også viktigheten av transparens. 

- Omstillingen til lavutslippssamfunnet krever store mengder investeringer, men for å sikre av investeringene dreies mot aktiviteter som faktisk bidrar til grønn omstilling, så krever transparens.

ESG I FOKUS: Direktør for Samfunn og bærekraft, Gine Wang-Reese. Foto: DNB

- Dette påvirker næringslivet

- Forventninger til virksomheters arbeid med ESG, altså miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, har økt i fart. Også politisk har ambisjonene økt, særlig på klima. Dette påvirker næringslivet, understreker direktør for Samfunn og bærekraft, Gine Wang-Reese. 

I videoen under ser du Ottar Ertzeid, Gine Wang-Reese og bærekraftsteamet i DNB forklare hvordan bærekraft virker inn på bankens finansielle bunnlinje, og hvorfor bærekraftsrapportering er viktig for investorer og kunder.