Møt DNB under Arendalsuka

Bærekraftig omstilling, grønn eksport, havvind og unge utenfor boligmarkedet står på agendaen når DNB kommer til Arendal.

ARENDALSUKA: DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen blir å treffe i Arendal. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 12. aug 2022
Artikkelen er flere år gammel

Spennet i temaer er bredt når kystbyen Arendal tradisjonen tro inviterer til Norges største politiske festival 15–19. august. I fem dager samles både politikere, næringsliv, organisasjoner og andre samfunnsinteresserte i sørlandsbyen for å diskutere dagens og morgendagens utfordringer.   

Mange møteplasser 

Også i år benytter DNB anledningen til å løfte viktige samfunnstemaer på agendaen . På DNBs timeplan står alt fra bærekraftig omstilling, grønn eksport, havvind og boligmarkedet. DNB deltar også på en rekke arrangementer i regi av andre bedrifter og organisasjoner.  

For den som ikke er i Arendal, streames også flere av arrangementene.  

Her er DNBs egne og samarbeidsarrangementer:  

Snart sju år siden Parisavtalen – gjør finansnæringen nok for å bidra til grønn omstilling?

Tirsdag 16/8 2022 14:00 – 15:00 

Impact Hub, Arendal 

Snart 7 år har gått siden verdenslederne ble enige om Parisavtalen. Hva er status på omstillingen i norsk næringsliv i dag, og gjør finansbransjen nok for å bidra? 

Disse spørsmålene tar vi for oss når DNB inviterer politikerne, næringslivet og WWF til panelsamtale. Vi spør blant annet om status på omstillingen i norsk næringsliv, hvilke finansieringsløsninger og insentiver som må på plass for å sikre hurtigheten i den grønne omstillingen, hvilke utviklingstrekk vi ser fremover og hvordan vi unngår at gode initiativer ender i grønnvasking og pene rapporter. 

Link:  Snart 7 år siden Parisavtalen – gjør finansnæringen nok for å bidra til grønn omstilling? - Arendalsuka

Gode muligheter for grønn eksport, men resultatene uteblir. Hva stopper det norske eksporteventyret?

Tirsdag 16/8 2022 16:00 – 17:00 

Impact Hub, Arendal 

Norge har gode muligheter for grønn eksport, men likevel klassifiseres bare en liten del av eksporten som grønn i dag. Hva hindrer egentlig det norske eksporteventyret fra å ta av? Og vil den norske eksportsatsingen, «Hele Norge eksporterer», hjelpe? 

DNB inviterer til panelsamtale om potensialet i den grønne eksportnæringen, og dykker dypere i hvor potensialet er størst. Hva er morgendagens grønne løsninger, og hvordan sørger vi for å finansiere, skalere og eksportere dem? 

Link: Gode muligheter for grønn eksport, men resultatene uteblir. Hva stopper det norske eksporteventyret? – Arendalsuka

Den grønn tråden fra EU til en liten norsk bedrift: Hva betyr EUs miljøkrav for småbedriftene?

Onsdag 17/8 2022 08:00 – 09:00 

Impact Hub, Arendal 

Samarbeidsarrangement mellom: Stiftelsen Miljøfyrtårn, Footprint, Klimapartnere, DNB, SMB-Norge 

EU utvikler grønn næringspolitikk i et forrykende tempo. Vekststrategien «Den grønne given» introduserer omfattende bindende regelverk med mål om fundamental omlegging av økonomien. Kraften i de økonomiske og politiske musklene er sterkere enn noe tidligere internasjonalt bærekraftsinitiativ. Nye reguleringer vedtas mens detaljene fremdeles er under utvikling. EU mener alvor med grønn omstilling. Hva betyr det for de små og mellomstore bedriftene? 

Link: Den grønne tråden fra EU til en liten norsk bedrift: Hva betyr EUs miljøkrav for småbedriftene? – Arendalsuka

Inne eller ute av boligmarkedet – det nye klasseskillet?

Onsdag 17/8 2022 11:30 – 12:30 

Lille Hotell, Arendal  

Boligmarkedet i byene har eksplodert og unge uten foreldrehjelp sliter med å komme inn. Samtidig er egen bolig den viktigste faktoren i fremtidig formuesoppbygging. På denne måten er boligmarkedet i ferd med å skape nye klasseskiller. For å hjelpe flere inn på boligmarkedet, må vi tenke nytt  – for eksempel gjennom selskaper som Oslobolig og Deleie skal hjelpe unge inn på klassemarkedet. 

DNB inviterer til panelsamtale, hvor vi spør hva som skal gjøres for at unge uten rike foreldre skal komme seg inn på boligmarkedet. Hvilke modeller bør utvikler, og bør eierfilosofien erstattes med andre boformer? Vi spør også hvilken rolle DNB og andre banker fremover må ta for å hindre et forskjellssamfunn. 

Link: Inne eller ute av boligmarkedet – det nye klasseskillet? – Arendalsuka

Folkefinans eller finansfolk? Hvem bidrar egentlig til å finansiere det grønne skiftet?

Onsdag 17/8 2022 11:45 – 13:00 

Impact Hub Agder Arendal 

Samarbeidsarrangement mellom Greenstat og DNB 

Det kreves betydelige investeringer for å finansiere det grønne skiftet, men inntjeningen kan i mange tilfeller ligge flere år fram i tid. Hvordan skal selskapene sikre finansieringen, og hvem er det som ønsker å ta risikoen det innebærer? Greenstat og DNB inviterer til et arrangement med dyktige innledere og en spennende dialog om finansieringsmulighetene i det grønne skiftet.  

Link. Folkefinans eller finansfolk? Hvem bidrar egentlig til å finansiere det grønne skiftet? – Arendalsuka

Bærekraftig innovasjon og investeringer – et paradigmeskifte for Norge

Onsdag 17/8 2022 15:00 - 16:00, Fremtidens Næringsliv scenen- Torvet 1A

Samarbeidsarrangement med Kongsberggruppen

Bærekraftig innovasjon, finans og investeringer preger agendaen i næringsliv, politikk, samfunn og finansmiljøet.

Debatten støttes av økende regulatoriske krav, høye forventinger fra interessenter og hastverk med å levere på de globale bærekraftmålene og løse klimautfordringen. Sammen med representanter fra myndigheter, finans og sentrale samfunnsorganisasjoner vil vi se nærmere på hvordan kapitalismen er i ferd med å redefineres og hva dette betyr for oss i Norge. Er vi i ferd med å oppleve et paradigmeskifte?

Link: Bærekraftig innovasjon og investeringer – et paradigmeskifte for Norge - Arendalsuka