Møt DNB under Arendalsuka

På DNBs timeplan står alt fra å få norsk helseindustri til å lykkes til hvordan gjøre Norge til verdens beste land å investere i.

ARENDALSUKA 2024: DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen blir å treffe i Arendal. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 12. jun 2024
Artikkelen er flere år gammel

Spennet i temaer er bredt når kystbyen Arendal tradisjonen tro inviterer til Norges største politiske festival 12.–16. august. I fem dager samles både politikere, næringsliv, organisasjoner og andre samfunnsinteresserte i sørlandsbyen for å diskutere dagens og morgendagens utfordringer.   

Mange møteplasser 

Også i år benytter DNB anledningen til å løfte viktige samfunnstemaer på agendaen. På DNBs timeplan står alt fra hvordan få norsk helseindustri til å lykkes med eksport, til ulike temaer innen bærekraft og klimaomstillingen, urolig verdenspolitikk og hvordan vi kan gjøre Norge til å bli verdens beste land å investere i.

DNB deltar også på en rekke arrangementer i regi av andre bedrifter og organisasjoner.

Her er listen over DNBs egne arrangementer og arrangementer med samarbeidspartnere:

NB! Oversikten oppdateres løpende!

Tirsdag 13.08.:

Hele Norge eksporterer – hvordan får vi fart på norsk helseeksport?

DNB inviterer til debatt om hvordan vi kan legge til rette for helse- og livsvitenskap som ny nasjonal eksportsatsing. 

Helse- og livsvitenskap er utpekt som én av Norges nye nasjonale eksportsatsinger. Hvordan tar vi fatt på denne reisen? I debatten skal vi diskutere både muligheter, utfordringer og hva som skal til for å nå eksportmålet.

Medvirkende:

 • Anne Kjersti Fahlvik, innovasjonsdirektør, Forskningsrådet
 • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
 • Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant, medlem næringskomiteen, Venstre
 • Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant, medlem helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Terje Fanebust, leder Bedriftsmarked Norge Sør/Vest, DNB
 • Sveinung Sleire (moderator), seniorrådgiver, DNB

Tid: Tirsdag 13.08.2024, 11:00–11:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Se lenke til programmet her

Økonomisk kriminalitet – hvor farlig lever vi?

Velkommen til en debatt om økonomisk kriminalitet i tre akter: Vi skal se på hva finansiell trygghet betyr i en usikker verden, vi skal diskutere om økonomisk kriminalitet er vårt største samfunnsproblem – og om det er på dette området den neste finanskrisen kommer. 

Medvirkende:

 • Nina Schanke Funnemark, skattedirektør, Skatteetaten
 • Hedvig Moe, advokat, Thommessen
 • Kjerstin R. Braathen, konsernsjef, DNB
 • Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant, medlem finanskomiteen, Høyre
 • Maria Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant, medlem finanskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Anders Hardangen, sikkerhetsdirektør, DNB
 • Flere deltakere TBC

Tid: Tirsdag 13.08.2024, 12:00–13:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Se lenke til programmet her

Er det god butikk å være god på fiskehelse?

Vi lever i en mer urolig verden hvor produksjon av næringsrik og sunn mat i økende grad vil bli sett på som kritisk, nasjonal infrastruktur. Som med all kritisk infrastruktur følger det strengere regulering og høyere krav til aktørene i industrien. Oppdrettsnæringen er under sterkt press, fra forbrukere, dyrevernere, politikere og myndigheter for å etablere en havbruksindustri som er bedre enn det medieoppslagene viser i dag. Havbruksnæringen er – og vil sannsynligvis fortsette å være en av de aller viktigste for AS Norge, men det krever endring. Vi stiller det fundamentale spørsmålet: Er det god butikk å være god på fiskehelse?

Er det myndighetene som henger etter på lovgivning? Er det aktørene som ikke investerer nok i tiltak? Hva sier de som i framtiden skal arbeide i denne industrien og de som investerer i næringen? Vil det over tid være investeringsvilje i en sektor som strever med å løse sine utfordringer? Vil det være attraktivt å arbeide i en sektor som ikke evner å løse sine miljøutfordringer? Og ikke minst, hva gjør næringen selv med å ta tak i utfordringene de står overfor? 

Tekna, DNB Sjømat og DNV tar debatten.

Vel møtt!

Medvirkende:

 • Dag Sletmo, SVP DNB Seafood, DNB
 • Geir Fuglerud, CEO, DNV Supply Chain and Product Assurance

Tid: Tirsdag 13.08.2024, kl. 14:00–15:00

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Se lenke til programmet her.

Onsdag 14.08.:

USAs økonomiske mirakel

Gjennom en pandemi, dyp polarisering og politisk kaos i Washington har den amerikanske økonomien vist stor motstandsdyktighet. Veksten har vært langt sterkere enn i Europa og den typiske amerikaner tjener nå vesentlig mer enn den typiske europeer. Samtidig fortsetter USA å vise en investeringsvilje og innovasjonskraft få land kan matche.

Hvorfor har den økonomiske utviklingen i USA vært så sterk det siste tiåret? Hva kan Europa lære av USAs suksesser og feilgrep? Og hvor mye vil økonomien bety for hvem som vinner høstens presidentvalg?

Medvirkende:

 • Øystein K. Langberg (programleder), kommunikasjonssjef i DNB og tidligere USA-korrespondent for Aftenposten
 • Vidar Andersen, leder for DNB i Nord-Amerika
 • Flere gjester TBC

Tid: Onsdag 14.08.2024, kl. 10:00–11:00

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Se lenke til programmet her.

Valget i EU – hva betyr det for investeringsvilje og transisjon i Europa?

Nye politikere i EU kan bety ny europeisk politikk. Hva betyr det for evnen til å finansiere omstilling innen energi, bærekraft, digitale satsinger og sikkerhet? Vil det bli lettere å investere i Europa? Hvilken innvirkning har andre valg, som i USA, på EUs attraktivitet for investeringer? Og hvor godt posisjonert er Norge?

Medvirkende:

 • Inger-Johanne Arildsen Rygh, fagleder EU, DNB
 • Trine Lise Sundnes, stortingsrepresentant, medlem utenriks- og forsvarskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Flere deltakere TBC

Tid: Onsdag 14.08.2024, kl. 12:00–12:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet her.

Energiomstilling i eiendom – er vi villige til å betale prisen?

Alle deler av den norske økonomien må gjennom en betydelig energieffektivisering hvis vi skal lykkes med målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Noe av det som treffer flest nordmenn – både bedriftseiere og privatpersoner – er energieffektivisering av bygg.

I Norge lanserte regjeringen i fjor en handlingsplan for energieffektivisering. Samtidig påvirkes vi også av direktiver og bestemmelser fra EU. Blant disse er revidert bygningsenergidirektiv, som ble vedtatt av Europaparlamentet i år. Direktivet skal blant annet sikre at alle nybygg er nullutslippsbygg innen 2050, og at eksisterende bygningsmasse gjøres om til nullutslippsbygg innen 2050.

Det betyr at milliarder må til for å energieffektivisere både dagens og nye bygg. Bedriftseiere og privatpersoner har uttrykt bekymring for kostnadene som kommer på toppen av rentepress og dyrtid.

Derfor spør vi: Hvordan kommer vi i mål med den nødvendige energieffektiviseringen av norske bygg? Hvilke tiltak, støtteordninger og insentiver må på plass? Og hva må markedet ordne opp i selv?

Medvirkende

 • Stig Schølset, daglig leder (fung.), Zero
 • Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse
 • Inger Lise Blyverket, forbrukerdirektør, Forbrukerrådet
 • Anna Theodora Barnwell, markedssjef Bygg og bolig, Enova
 • Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant, medlem energi- og miljøkomiteen, Arbeiderpartiet
 • Flere deltakere TBC

Tid: Onsdag 14.08.2024, kl. 13:00–13:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet her.

Fire måneder fra CSRD – er norsk næringsliv klart for flere krav på bærekraft?

CSRD – EUs rapporteringskrav på bærekraft, gjelder i Norge fra 2024, og mange av de større norske selskapene jobber nå med å gjøre seg klare for rapporteringen. Det er omfattende krav som nå stilles selskapene og mye skal på plass innen kort tid.

Vil selskapene komme à jour innen årsrapportene går i trykken neste år? Hva er status i selskapene, og hvordan jobbes det med å komme på plass med kravene?

Medvirkende:

 • Liv Annike Kverneland, partner, PwC
 • Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør, Veidekke
 • Pernille Moen Masdal, porteføljeforvalter, Folketrygdfondet
 • Line Asker (moderator), fagleder bærekraft, DNB

Tid: Onsdag 14.08.2024, kl. 14:00–14:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet her.

Torsdag 15.08.:

Hvordan kan vi gjøre Norge til verdens beste land å investere i?

Kapitalbehovet i den grønne omstillingen av Norge er enormt og krever både nasjonale og internasjonale krefter. Hvordan vi kan gjøre Norge til verdens beste land å investere i?

Vi tar et utenforblikk på Norges attraktivitet for investeringer og diskuterer om det er realistisk for Norge å konkurrere om kapital for det grønne skiftet. Og ikke minst: hvilken politikk må til?

Medvirkende:

 • Cecilie Myrseth, næringsminister, Arbeiderpartiet
 • Nikolai Astrup, stortingsrepresentant, medlem energi- og miljøkomiteen, Høyre
 • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge
 • Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO
 • Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse, NBIM
 • Kjerstin R. Braathen, konsernsjef, DNB
 • Even Westerveld (moderator), kommunikasjonsdirektør, DNB

Tid: Torsdag 15.08.2024, kl. 10:30 – 11:30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A

Lenke til programmet her.