Møt DNB under Arendalsuka

Bærekraftig omstilling, en urolig verdensøkonomi, kvinner og tech og sikkerhet står på agendaen når DNB kommer til Arendal.

ARENDALSUKA 2023: DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen blir å treffe i Arendal. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 04. aug 2023
Artikkelen er flere år gammel

Spennet i temaer er bredt når kystbyen Arendal tradisjonen tro inviterer til Norges største politiske festival 14.–18. august. I fem dager samles både politikere, næringsliv, organisasjoner og andre samfunnsinteresserte i sørlandsbyen for å diskutere dagens og morgendagens utfordringer.   

Mange møteplasser 

Også i år benytter DNB anledningen til å løfte viktige samfunnstemaer på agendaen. På DNBs timeplan står alt fra kvinner og tech, ulike temaer innen bærekraft og klimaomstillingen til urolig verdenspolitikk og hvordan dette påvirker norsk økonomi.

DNB deltar også på en rekke arrangementer i regi av andre bedrifter og organisasjoner.  

Her er listen over DNBs egne arrangementer og arrangementer med samarbeidspartnere:

NB! Oversikten oppdateres løpende!

Tirsdag 15/8:

Kvinner og tech – En match verdt å kjempe for?

DNB inviterer til debatt om hvordan vi kan legge til rette for bedre kjønnsbalanse i teknologi. 

Medvirkende:

 • Maria Ervik Løvold, Konserndirektør Technology & Services, DNB
 • Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskapning, NTNU
 • Åshild Hanne Larsen, VP Subsurface Excellence & Digital, Equinor
 • Heidi Nordby Lunde, Medlem finanskomiteen, Høyre
 • Marina Santos Haugen, Software Engineer, DNB

Tid: Tirsdag 15/8 2023, 12:00 – 12:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Kvinner og tech – En match verdt å kjempe for?

Slik blir fremtidens båtliv elektrisk

DNB arrangerer debatt sammen med Lydløs om:

Nordmenn er i verdenseliten når det gjelder bruk av elbiler, men situasjonen er helt annerledes når det gjelder båter. Ifølge en båtlivsundersøkelse fra 2023 oppgir én av fem at de vurderer å kjøpe en elbåt neste gang. Imidlertid hindrer priser, rekkevidde og manglende ladeinfrastruktur for øyeblikket utviklingen av et stort marked.

I denne debatten søker vi svar på hvilke politiske tiltak som må gjøres for å akselerere elektrifiseringen av båtlivet, samt hvilke muligheter den norske båtbransjen har for å dra nytte av den grønne omstillingen. Vi ønsker å drøfte følgende spørsmål:

 • Hvordan kan vi redusere prisforskjellen mellom fossilbaserte motorer og elektriske fremdriftssystemer?
 • Hvilke politiske grep er nødvendige for å etablere en norsk elbåt-industri?
 • Hvilken politikk kan sikre raskere utbygging av infrastruktur for lading av elektriske båter?

Medvirkende:

 • Peder Tellefsdal, Moderator, Elbåtnettverket, Lydløs, Innoventi
 • Tellef Inge Mørland, Politiker, medlem i finanskomiteen, Arbeiderpartiet

Tid: Tirsdag 15/8 2023 13:00 – 14:00

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1, 2. et.

Lenke til programmet: Slik blir fremtidens båtliv elektrisk

Hvordan møte det hybride trusselbildet?

Trusselbildet har vært i stor endring de siste årene, og kritisk infrastruktur må beskyttes sterkere enn før. Hvordan produsere og bruke et trusselbilde som tar høyde for hybride trusler til å foreta gode vurderinger og gjøre effektive tiltak?

Medvirkende:

 • Anders Hardangen, Sikkerhetsdirektør, DNB
 • Olav Skard, Avdelingsdirektør for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3), Kripos
 • Mats Koteng, Partneransvarlig trusseletterretning, Mnemonic
 • Eldar Lillevik, Partner, PwC

Tid: Tirsdag 15/8 2023, kl. 14:00 – 14:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Hvordan møte det hybride trusselbildet?

Bryr kapitalmarkedene seg egentlig om klimarisiko?

Kravene til klimarapportering blir stadig mer detaljerte og verktøyene for å arbeide med klimaomstilling stadig flere. Samtidig har grønnvaskingsdebatten nådd nye høyder, ikke minst i finansmarkedene.

Skal vi tilpasse oss klimaendringene og utvikle en lavkarbon-økonomi i tide kreves det enorme investeringer i nye løsninger og omstilling. Men i hvilken grad hensyntar investorene selskapers klimarisiko? Og har vi verktøyene vi trenger for å skille reell omstilling fra grønnvasking?

Tid: Tirsdag 15/8 2023, kl. 15:00 – 15:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Bryr kapitalmarkedene seg egentlig om klimarisiko?

Onsdag 16/8:

Sirkulær omstilling i eiendom: Er det fortsatt rom for å bygge nytt?

To millioner tonn materialavfall – hvert år – stammer i dag fra byggenæringen. Det er med andre ord et stort behov for å øke gjenbruk av materialer og skape velfungerende sirkulære verdikjeder. 

Men hvilke insentiver er mest effektive for sirkulære valg i bygging og vedlikehold av bygg?

Den kommende EU-taksonomien og de forestående lovreguleringene stiller krav til bankene og forsikringsaktørene med deres betydelige eksponering mot boligmassen i Norge.

Gjennom samtale og debatt vil vi drøfte hvordan ulike aktører, som bank, forsikring, bygg- og anleggsbransjen, kan samarbeide bedre for å fasilitere bærekraftige oppgraderinger og byggeprosjekter.

Vi vil rette søkelyset på hindre og utfordringer for en grønn omstilling av eiendom, men også lete etter sirkulære muligheter og løsninger for oppgraderinger og ombygginger i bygg og eiendom.

Spørsmål vi vil ta for oss, er:

 • Hvilken rolle har finansnæringen i en sirkulær omstilling?
 • Hva skal til for å øke gjenbruken av byggematerialer og skape velfungerende sirkulære verdikjeder? Hvilke rammebetingelser må på plass?
 • Hvordan kan myndighetene legge til rette for omstillingen?

Foreløpig program: 

 • Innledning ved Fremtind og DNB
 • Paneldebatt med medvirkende

Medvirkende:

 • Rasmus Aage Tidemand Figenschou, EVP Bedriftsmarked – Corporate Banking, DNB
 • Nina Juel Arstal, Konserndirektør Forsikringsoppgjør, Fremtind
 • Alfred Jens Bjørlo , Politiker, Venstre
 • Bjørn Arve Oftstad, Konsernsjef, Norsk Gjenvinning 
 • Tonje Værdal Frydenlund, direktør for oppkjøp og forretningsutvikling Norden, Snøhetta
 • Mathilde Tybring-Gjedde, Politiker, Høyre

Tid: Onsdag 16/8 2023, kl. 12:00 – 12:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Sirkulær omstilling i eiendom: Er det fortsatt rom for å bygge nytt? 

Hvordan beskytte kritisk infrastruktur mot cyberangrep?

Det hybride trusselbildet er i endring, og flere institusjoner med kritisk infrastruktur opplever nå mer alvorlige cyberangrep. Hvilke erfaringer har man gjort seg og hva gjøres for å beskytte seg mot dette?

Medvirkende:

 • Anders Hardangen, Sikkerhetsdirektør, DNB
 • Lars Magne Hovtun, Seniorrådgiver, NSR – Næringslivets sikkerhetsråd
 • Trond Selland, Fagleder CyberSecurity, Equinor
 • Anne Aune, Tjenesteeier Nasjonal Digital Sikkerhet, Mnemonic

Tid: Onsdag 16/8 2023, kl. 13:00 – 13:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Hvordan beskytte kritisk infrastruktur mot cyberangrep? 

Regelverks-tsunami innen bærekraft. Er norsk næringsliv rigget?

EU produserer nye regelverk på bærekraftsområdet i en forrykende fart, med nye rapporteringsregler på bærekraft (CSRD), EUs taksonomi og industrispesifikke krav i EUs grønne giv. Ambisjonen er å omstille Europa til et bærekraftig samfunn, og næringslivet og kapitalmarkedene er sentrale verktøy for å drive fram endringene som er nødvendige.

Regelverkene på bærekraftsområdet er imidlertid omfattende og kompliserte å ta inn over seg for norske aktører. Har vi ressursene, kompetansen og verktøyene vi trenger for å tilfredsstille kravene som stilles på bærekraftsområdet? Hva er de største utfordringene og hvordan kan vi løse dette?

Med oss for å diskutere disse problemstillingene har vi flere sentrale aktører fra organisasjoner og næringslivet.

Medvirkende:

 • Kjersti Okstad Kirkeby, Fagdirektør selskapsrapportering og bærekraft, Revisorforeningen
 • Marta Nevøy Bjørkestrand, Vice president Sustainability, Kongsberg Gruppen
 • Rasmus Evensen, Senior Manager / Fagansvarlig EU-taksonomi, PWC
 • Kristian Ruth, direktør bærekraft, Finans Norge
 • Maria Handal, Fungerende direktør for regioner, UN Global Compact Norway
 • Line Asker (moderator), Fagleder bærekraft, DNB

Tid: Onsdag 16/8 2023, kl. 14:00 – 14:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Regelverks-tsunami innen bærekraft. Er norsk næringsliv rigget?

Bærekraft, finans og AI - er vi forberedt?

Vi har så vidt begynt å se konturene av hva kunstig intelligens kan brukes til. Møt fageksperter på kunstig intelligens fra politikk og næringsliv diskutere hvordan finans kan koble ny teknologi med bærekraft på innovative måter. Vi tar debatten om Norge er godt nok forberedt på risiko og muligheter med AI, og hva som må til for å sikre et norsk konkurransefortrinn.

Medvirkende:

 • Aiko Yamashita, PhD., Head of ESG Data Hub, DNB
 • Birgitte Bryne, direktør for teknologi og drift, NBIM
 • Liv Dingsør, Daglig leder, Digital Norway
 • Linda Hofstad Helleland, Medlem næringskomiteen, Høyre
 • Torkil Vederhus, Partisekretær, Miljøpartiet De Grønne
 • Sveinung Sleire (moderator), Seniorrådgiver næringspolitikk, DNB

Tid: Onsdag 16/8 2023, kl.  15:00 – 15:45

Sted: DNB Arendal, Tollbodgaten 1

Lenke til programmet: Bærekraft, bank og AI – risiko og muligheter

Torsdag 17/8:

Brems eller vekst i norsk økonomi?

Hva er utsiktene for priser, renter og energi? Hvordan påvirker situasjonen norsk næringslivs konkurransekraft? Hva betyr uroen for den grønne omstillingen? 

Velkommen til debatten som trekker linjene fra verdensøkonomi og geopolitikk til norske virksomheters utfordringer og muligheter. 

Enkel servering fra kl. 10:45

Medvirkende:

 • Kjerstin R. Braathen, Konsernsjef, DNB
 • Jon Gunnar Pedersen, Partner, Arctic Securities
 • Øystein Olsen, Norges sentralbanksjef 2011–2022
 • Ole Erik Almlid, Administrerende direktør, NHO
 • Roger Bjørnstad, Sjeføkonom, LO
 • Hilde Merete Aasheim, Konsernsjef, Norsk Hydro
 • Heidi Nordby Lunde, Medlem finanskomiteen, Høyre
 • Ellen Reitan, statssekretær Finansdepartementet, Arbeiderpartiet
 • Even Westerveld (moderator), Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, DNB

Tid: Torsdag 17/8 2023, kl. 11:00 – 12:00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A

Lenke til programmet: Brems eller vekst i norsk økonomi?